Loại dàn âm thanh

Dàn âm thanh đồng bộ

Số kênh

5.1 kênh

Top sản phẩm bán chạy nhất

Danh sách Khách hàng được cấp mã ID dự thưởng Quay số may mắn