• Máy giặt Panasonic NA-F85A1WRV - 8.5kg

  -6%

  Khuyến mại đến 410.000đ

  Panasonic 8.5kg

  Trả góp

  Chỉ từ 670.833 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F85A1WRV - 8.5kg

  • Máy giặt lồng đứng, 8.5kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 5 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F115A1WRV - 11.5kg

  -5%

  Khuyến mại đến 590.000đ

  Panasonic 11.5kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.131.666 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F115A1WRV - 11.5kg

  • Máy giặt lồng đứng, 11,5 kg, Inverter
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 710 vòng/phút
  • Luồng nước Dancing, Hệ thống ActiveFoam
  • Xuất xứ: Thái Lan
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F100A1WRV - 10kg

  -6%

  Khuyến mại đến 410.000đ

  Panasonic 10kg

  Trả góp

  Chỉ từ 838.833 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F100A1WRV - 10kg

  • Máy giặt lồng đứng, 10kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 10 Chương trình
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F80VS8HRV - 8kg

  -2%

  Panasonic 8kg

  Trả góp

  Chỉ từ 647.500 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F80VS8HRV - 8kg

  • Máy giặt lồng đứng, 8kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • Công nghệ giặt Active Foam
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VS7HCV - 7kg

  -22%

  Khuyến mại đến 310.000đ

  Panasonic 7kg

  Trả góp

  Chỉ từ 442.166 đồng/tháng

  Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VS7HCV - 7kg

  • Máy giặt lồng đứng, 7kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 730 vòng/phút
  • Công nghệ giặt Eco Aquabeat
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F80VG8WRV - 8.0 kg

  -13%

  Khuyến mại đến 400.000đ

  Panasonic 8.0 kg

  Trả góp

  Chỉ từ 605.500 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F80VG8WRV - 8.0 kg

  • Máy giặt lồng đứng, 8 kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • Công nghệ giặt hiện đại, tạo bọt nhanh, đánh bay vết bẩn
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F100A1GRV - 10kg

  -5%

  Khuyến mại đến 410.000đ

  Panasonic 10kg

  Trả góp

  Chỉ từ 850.500 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F100A1GRV - 10kg

  • Máy giặt lồng đứng, 10kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 10 Chương trình
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F100X1LRV - 10kg

  -6%

  Khuyến mại đến 410.000đ

  Panasonic 10kg

  Trả góp

  Chỉ từ 943.833 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F100X1LRV - 10kg

  • Máy giặt lồng đứng ,10kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 10 Chương trình
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F70VS7HRV - 7kg (Trắng)

  -14%

  Khuyến mại đến 1.230.000đ

  Panasonic 7kg

  Trả góp

  Chỉ từ 560.000 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F70VS7HRV - 7kg (Trắng)

  • Máy giặt lồng đứng, 7kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 730 vòng/phút
  • Công nghệ giặt Eco Aquabeat
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F115X1LRV - 11.5kg

  -5%

  Khuyến mại đến 1.080.000đ

  Panasonic 11.5kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.236.666 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F115X1LRV - 11.5kg

  • Máy giặt lồng đứng, 11,5 kg, Inverter
  • Truyền động trực tiếp
  • Tốc độ quay vắt: 710 vòng/phút
  • Công nghệ Active Foam tạo bọt tối ưu
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F135X1SR - 13.5kg

  -5%

  Khuyến mại đến 1.080.000đ

  Panasonic 13.5kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.458.333 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F135X1SR - 13.5kg

  • Máy giặt lồng đứng, 13,5 kg, Inverter
  • Truyền động trực tiếp
  • Tốc độ quay vắt: 710 vòng/phút
  • 9 Chương trình giăt
  • Xuất xứ: Thái Lan
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F85G1WRV - 8.5kg

  -4%

  Khuyến mại đến 390.000đ

  Panasonic 8.5kg

  Trả góp

  Chỉ từ 717.500 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F85G1WRV - 8.5kg

  • Máy giặt lồng đứng , 8.5kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 8 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F90A1WRV - 9kg

  -6%

  Khuyến mại đến 290.000đ

  Panasonic 9kg

  Trả góp

  Chỉ từ 729.166 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F90A1WRV - 9kg

  • Máy giặt lồng đứng, 9kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 8 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F90X1LRV - 9kg

  -6%

  Khuyến mại đến 290.000đ

  Panasonic 9kg

  Trả góp

  Chỉ từ 838.833 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F90X1LRV - 9kg

  • Máy giặt lồng đứng, 9kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 10 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F70VG7HRV - 7kg

  -15%

  Khuyến mại đến 1.180.000đ

  Panasonic 7kg

  Trả góp

  Chỉ từ 565.833 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F70VG7HRV - 7kg

  • Máy giặt lồng đứng, 7kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 730 vòng/phút
  • Luồng nước Dancing
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt PanasonicNA-108VK5WVT - 8kg

  -1%

  Khuyến mại đến 890.000đ

  Panasonic 8kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.247.166 đồng/tháng

  Máy giặt PanasonicNA-108VK5WVT - 8kg

  • Máy giặt lồng ngang, 8kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 1000 vòng/phút
  • 8 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F76VG7WRV - 7,6kg

  -2%

  Khuyến mại đến 1.070.000đ

  Panasonic 7,6 kg

  Trả góp

  Chỉ từ 624.166 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F76VG7WRV - 7,6kg

  • Máy giặt lồng đứng, 7,6 kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 730 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F85A1GRV - 8.5kg

  -16%

  Khuyến mại đến 290.000đ

  Panasonic 8.5kg

  Trả góp

  Chỉ từ 663.833 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F85A1GRV - 8.5kg

  • Máy giặt lồng đứng, 8.5kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 5 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F70VG7HCV - 7kg

  -22%

  Khuyến mại đến 310.000đ

  Panasonic 7kg

  Trả góp

  Chỉ từ 442.166 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F70VG7HCV - 7kg

  • Máy giặt lồng đứng, 7kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 730 vòng/phút
  • Luồng nước Dancing
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F76VS7WCV - 7,6kg

  -2%

  Panasonic 7,6 kg

  Trả góp

  Chỉ từ 589.166 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F76VS7WCV - 7,6kg

  • Máy giặt lồng đứng, 7,6 kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 730 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F76VG7WCV - 7,6kg

  -14%

  Panasonic 7,6 kg

  Trả góp

  Chỉ từ 624.166 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F76VG7WCV - 7,6kg

  • Máy giặt lồng đứng, 7,6 kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 730 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F80VS7WCV - 8kg

  -13%

  Panasonic 8kg

  Trả góp

  Chỉ từ 647.500 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F80VS7WCV - 8kg

  • Máy giặt lồng đứng, 8kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • Công nghệ giặt Active Foam
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F80VG7WCV - 8kg

  -9%

  Panasonic 8kg

  Trả góp

  Chỉ từ 761.833 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F80VG7WCV - 8kg

  • Máy giặt lồng đứng, 8kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • Công nghệ giặt Active Foam
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F90A1GRV - 9kg

  -9%

  Khuyến mại đến 290.000đ

  Panasonic 9kg

  Trả góp

  Chỉ từ 745.500 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F90A1GRV - 9kg

  • Máy giặt lồng đứng, 9kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 8 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-FS16X3SRV - 16kg

  Panasonic 16Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.818.833 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-FS16X3SRV - 16kg

  • Máy giặt lồng đứng 16kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 730 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-128VG5LVT 8kg

  -31%

  Khuyến mại đến 890.000đ

  Panasonic

  Trả góp

  Chỉ từ 1.865.500 đồng/tháng

  Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-128VG5LVT 8kg

  • Máy giặt lồng ngang, 8kg
  • Truyền động trực tiếp
  • Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
  • 12 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-107VC4WVT 7KG

  -10%

  Panasonic 7KG

  Trả góp

  Chỉ từ 1.165.500 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-107VC4WVT 7KG

  • Máy giặt lồng ngang 7Kg
  • Truyền động trực tiếp bền và êm
  • Tốc độ tối đa 1000 vòng/ phút
  • 15 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F135X1SRV - 13.5 kg

  -10%

  Panasonic 13.5 kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.538.833 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F135X1SRV - 13.5 kg

  • Máy giặt lồng đứng, 13.5kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt 710 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Thái Lan
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 7.0kg Panasonic NA-F70VS9GRV

  -9%

  Panasonic 7.0kg

  Trả góp

  Chỉ từ 477.166 đồng/tháng

  Máy giặt 7.0kg Panasonic NA-F70VS9GRV

  • Máy giặt lồng đứng, 7Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • Lồng giặt thép không rỉ
  • Xuất xứ Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 8.0kg Panasonic NA-F80VS9GRV

  -8%

  Panasonic 8.0kg

  Trả góp

  Chỉ từ 593.833 đồng/tháng

  Máy giặt 8.0kg Panasonic NA-F80VS9GRV

  • Máy giặt lồng đứng, 8Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • Lồng giặt thép không rỉ
  • Xuất xứ Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-F76VS7WRV - 7,6kg

  -2%

  Khuyến mại đến 1.070.000đ

  Panasonic 7,6 kg

  Trả góp

  Chỉ từ 589.166 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-F76VS7WRV - 7,6kg

  • Máy giặt lồng đứng, 7,6 kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 730 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-128VG5WVT - 8kg

  -1%

  Khuyến mại đến 890.000đ

  Panasonic 8kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.807.166 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-128VG5WVT - 8kg

  • Máy giặt lồng ngang, 8kg
  • Truyền động trực tiếp
  • Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
  • 14 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic NA-107VK5WVT - 7kg

  -19%

  Khuyến mại đến 890.000đ

  Panasonic 7kg

  Trả góp

  Chỉ từ 932.166 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic NA-107VK5WVT - 7kg

  • Máy giặt lồng ngang, 7kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 1000 vòng/phút
  • 14 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:04 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY