Chế độ quay

Full HD AVCHD Lite

Zoom quang học

10X - 20X 21X - 40X

Kích thước màn hình

2.7" - 3.0" 3.1" - 37"

Tags

Danh sách Khách hàng được cấp mã ID dự thưởng Quay số may mắn