m2 Công suất cần thiết : 9000 BTU
m2
m2
m2
m2
m2
Phòng Karaoke m2