• Máy giặt AQUA lồng đứng 7Kg AQ-K70AT

  -20%

  Khuyến mại đến 150.000đ

  AQua 7 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 395.500 đồng/tháng

  Máy giặt AQUA lồng đứng 7Kg AQ-K70AT

  • Máy giặt lồng đứng, 7 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 775 vòng/phút
  • 7 chương trình tự động
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 8 Kg Aqua AQW-S80KT lồng đứng

  -29%

  Khuyến mại đến 150.000đ

  AQua 8 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 512.166 đồng/tháng

  Máy giặt 8 Kg Aqua AQW-S80KT lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 8 Kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt 840 vòng/phút
  • 8 chương trình giặt
  • Xuất xứ Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 7 Kg Aqua AQW-U700Z1T lồng đứng

  -29%

  Khuyến mại đến 150.000đ

  AQua 7 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 558.833 đồng/tháng

  Máy giặt 7 Kg Aqua AQW-U700Z1T lồng đứng

  • Máy giặt lồng nghiêng, 7 Kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt: 775 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 8 Kg Aqua AQW-U800Z2T lồng nghiêng

  -28%

  Khuyến mại đến 150.000đ

  AQua 8 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 640.500 đồng/tháng

  Máy giặt 8 Kg Aqua AQW-U800Z2T lồng nghiêng

  • Máy giặt lồng nghiêng, 8 Kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt 820 vòng/phút
  • 10 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 8 Kg AQua AQW-U800Z1T lồng đứng

  -4%

  Khuyến mại đến 150.000đ

  AQua 8 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 764.166 đồng/tháng

  Máy giặt 8 Kg AQua AQW-U800Z1T lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 8 Kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt 820 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 9 Kg AQua AQW-U90ZT lồng đứng

  -24%

  AQua 9 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 640.500 đồng/tháng

  Máy giặt 9 Kg AQua AQW-U90ZT lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 9 Kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt 840 vòng/phút
  • Chế độ giặt nhiều luồng nước phun
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 8.5 Kg AQua AQW-U850ZT/N lồng đứng

  Khuyến mại đến 150.000đ

  AQua 8.5 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 698.833 đồng/tháng

  Máy giặt 8.5 Kg AQua AQW-U850ZT/N lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 8.5 Kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt 830 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 8 Kg Aqua AQW-F800Z2T lồng nghiêng

  -33%

  Khuyến mại đến 150.000đ

  AQua 8 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 593.833 đồng/tháng

  Máy giặt 8 Kg Aqua AQW-F800Z2T lồng nghiêng

  • Máy giặt lồng nghiêng, 8 Kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt 820 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 9 Kg AQua AQW-DQW90ZT lồng đứng

  AQua 9 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 768.833 đồng/tháng

  Máy giặt 9 Kg AQua AQW-DQW90ZT lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 9 Kg
  • Truyền động trực tiếp
  • Tốc độ quay vắt: 760 vòng/phút
  • Mâm giặt kép Twin Pulsator
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 9 Kg AQua AQW-S90ZT lồng đứng

  -25%

  Khuyến mại đến 150.000đ

  AQua 9 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 593.833 đồng/tháng

  Máy giặt 9 Kg AQua AQW-S90ZT lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 9 Kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt 840 vòng/phút
  • Chế độ giặt nhiều luồng nước phun
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 7 Kg AQua AQW-F700Z1T lồng đứng

  -31%

  Khuyến mại đến 150.000đ

  AQua 7 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 512.166 đồng/tháng

  Máy giặt 7 Kg AQua AQW-F700Z1T lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 7 Kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt: 775 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 8 Kg AQua AQW-F800Z1T lồng đứng

  -37%

  Khuyến mại đến 50.000đ

  AQua 8 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 705.833 đồng/tháng

  Máy giặt 8 Kg AQua AQW-F800Z1T lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 8 Kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt 820 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 8.5 Kg AQua AQW-U850Z2T lồng đứng

  -25%

  Khuyến mại đến 150.000đ

  AQua 8.5 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 663.833 đồng/tháng

  Máy giặt 8.5 Kg AQua AQW-U850Z2T lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 8.5 Kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt: 820 vòng/phút
  • Lồng giặt nghiêng
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 9 Kg AQua AQW -QW90ZT/S lồng đứng

  AQua 9 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 640.500 đồng/tháng

  Máy giặt 9 Kg AQua AQW -QW90ZT/S lồng đứng

  • Máy giặt lồng nghiêng, 9 Kg
  • Động cơ: Dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 750 vòng/phút
  • 9 chế độ giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt siêu âm 8Kg AQUA AQ-U800AT

  -14%

  Khuyến mại đến 150.000đ

  AQua 8Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 663.833 đồng/tháng

  Máy giặt siêu âm 8Kg AQUA AQ-U800AT

  • Máy giặt cửa trên, 8 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 820 vòng/phút
  • Thùng nghiêng - Sóng siêu âm
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt AQUA lồng nghiêng 8Kg AQ-F800AT

  -13%

  Khuyến mại đến 150.000đ

  AQua 8 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 617.166 đồng/tháng

  Máy giặt AQUA lồng nghiêng 8Kg AQ-F800AT

  • Máy giặt lồng nghiêng, 8 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 820 vòng/phút
  • 10 chương trình tự động
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 7 Kg Aqua AQW-S70KT lồng đứng

  -26%

  Khuyến mại đến 150.000đ

  AQua 7 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 383.833 đồng/tháng

  Máy giặt 7 Kg Aqua AQW-S70KT lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 7 Kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt: 775 vòng/phút
  • 5 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY