• Máy giặt 8 Kg Panasonic NA-F80VS9GRV

  -5%

  Khuyến mại đến 500.000đ

  Panasonic 8 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 600.833 đồng/tháng

  Máy giặt 8 Kg Panasonic NA-F80VS9GRV

  • Máy giặt lồng đứng, 8 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • Lồng giặt thép không rỉ
  • Xuất xứ Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 9 Kg Panasonic NA-F90A1WRV lồng đứng

  -16%

  Khuyến mại đến 250.000đ

  Panasonic 9 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 640.500 đồng/tháng

  Máy giặt 9 Kg Panasonic NA-F90A1WRV lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 9 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 8 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 9 Kg Panasonic NA-F90X1LRV lồng đứng

  -21%

  Khuyến mại đến 250.000đ

  Panasonic 9 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 698.833 đồng/tháng

  Máy giặt 9 Kg Panasonic NA-F90X1LRV lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 9 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 10 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 10 Kg Panasonic NA-F100X1LRV lồng đứng

  -18%

  Khuyến mại đến 250.000đ

  Panasonic 10 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 815.500 đồng/tháng

  Máy giặt 10 Kg Panasonic NA-F100X1LRV lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 10 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 10 Chương trình
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 11.5 Kg Panasonic NA-F115X1LRV lồng đứng

  -30%

  Khuyến mại đến 250.000đ

  Panasonic 11.5 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 932.166 đồng/tháng

  Máy giặt 11.5 Kg Panasonic NA-F115X1LRV lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 11.5 Kg, Inverter
  • Truyền động trực tiếp
  • Tốc độ quay vắt: 710 vòng/phút
  • Công nghệ Active Foam tạo bọt tối ưu
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 13.5 Kg Panasonic NA-F135X1SR lồng đứng, Inverter

  -32%

  Panasonic 13.5 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.048.833 đồng/tháng

  Máy giặt 13.5 Kg Panasonic NA-F135X1SR lồng đứng, Inverter

  • Máy giặt lồng đứng, 13.5 Kg, Inverter
  • Truyền động trực tiếp
  • Tốc độ quay vắt: 710 vòng/phút
  • 9 Chương trình giăt
  • Xuất xứ: Thái Lan
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 16Kg Panasonic FS16X3SRV lồng đứng

  -27%

  Panasonic Inverter 16 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.398.833 đồng/tháng

  Máy giặt 16Kg Panasonic FS16X3SRV lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng 16 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 730 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 13.5 Kg Panasonic NA-F135X1SRV lồng đứng

  -23%

  Panasonic 13.5 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.223.833 đồng/tháng

  Máy giặt 13.5 Kg Panasonic NA-F135X1SRV lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 13.5 Kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt 710 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Thái Lan
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 7 Kg Panasonic NA-F70VS9GRV lồng đứng

  -4%

  Khuyến mại đến 500.000đ

  Panasonic 7 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 488.833 đồng/tháng

  Máy giặt 7 Kg Panasonic NA-F70VS9GRV lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 7 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • Lồng giặt thép không rỉ
  • Xuất xứ Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 11.5 Kg Panasonic NA-F115A1WRV lồng đứng

  -28%

  Khuyến mại đến 250.000đ

  Panasonic 11.5 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 873.833 đồng/tháng

  Máy giặt 11.5 Kg Panasonic NA-F115A1WRV lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 11.5 Kg, Inverter
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 710 vòng/phút
  • Luồng nước Dancing, Hệ thống ActiveFoam
  • Xuất xứ: Thái Lan
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 10 Kg Panasonic NA-F100A1WRV lồng đứng

  -21%

  Khuyến mại đến 250.000đ

  Panasonic 10 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 698.833 đồng/tháng

  Máy giặt 10 Kg Panasonic NA-F100A1WRV lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 10 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 10 Chương trình
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 16Kg Panasonic FS16V5SRV

  -5%

  Khuyến mại đến 2.000.000đ

  Panasonic Inverter 16 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.888.833 đồng/tháng

  Máy giặt 16Kg Panasonic FS16V5SRV

  • Máy giặt lồng đứng,16kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt: 630 vòng/phút
  • Công Nghệ Active Foam
  • Xuất xứ: Thái Lan
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 14Kg Panasonic FS14V5SRV

  -5%

  Khuyến mại đến 2.000.000đ

  Panasonic Inverter 14Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.655.500 đồng/tháng

  Máy giặt 14Kg Panasonic FS14V5SRV

  • Máy giặt lồng đứng,14kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt: 630 vòng/phút
  • Công Nghệ Active Foam
  • Xuất xứ: Thái Lan
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 13.5kg Panasonic F135V5SRV

  -5%

  Khuyến mại đến 2.000.000đ

  Panasonic 13.5Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.538.833 đồng/tháng

  Máy giặt 13.5kg Panasonic F135V5SRV

  • Máy giặt lồng đứng,13.5kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt: 660 vòng/phút
  • Công Nghệ Active Foam
  • Xuất xứ: Thái Lan
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 13.5Kg Panasonic F135A5WRV

  -5%

  Khuyến mại đến 2.000.000đ

  Panasonic 13.5Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.293.833 đồng/tháng

  Máy giặt 13.5Kg Panasonic F135A5WRV

  • Máy giặt lồng đứng,13.5kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt: 660 vòng/phút
  • Công Nghệ Active Foam
  • Xuất xứ: Thái Lan
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 12.5kg Panasonic F125A5WRV

  -5%

  Khuyến mại đến 2.000.000đ

  Panasonic 12.5Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.177.166 đồng/tháng

  Máy giặt 12.5kg Panasonic F125A5WRV

  • Máy giặt lồng đứng,12.5kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt: 660 vòng/phút
  • Công Nghệ Active Foam
  • Xuất xứ: Thái Lan
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 11.5Kg Panasonic F115V5LRV

  -5%

  Khuyến mại đến 2.000.000đ

  Panasonic 11.5Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.293.833 đồng/tháng

  Máy giặt 11.5Kg Panasonic F115V5LRV

  • Máy giặt lồng đứng,11.5kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt: 660 vòng/phút
  • Công Nghệ Active Foam
  • Xuất xứ: Thái Lan
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 11.5Kg Panasonic F115A5WRV

  -5%

  Khuyến mại đến 2.000.000đ

  Panasonic 11.5Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.060.500 đồng/tháng

  Máy giặt 11.5Kg Panasonic F115A5WRV

  • Máy giặt lồng đứng,11.5kg
  • Truyền động bằng dây Curoa
  • Tốc độ quay vắt: 660 vòng/phút
  • Công Nghệ Active Foam
  • Xuất xứ: Thái Lan
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 14kg Panasonic FS14X3SRV

  -41%

  Panasonic Inverter 14Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.048.833 đồng/tháng

  Máy giặt 14kg Panasonic FS14X3SRV

  • Máy giặt lồng đứng, 14 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 630 vòng/phút
  • 10 chương trình giặt
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 7Kg Panasonic F70VG9HRV

  -5%

  Khuyến mại đến 500.000đ

  Panasonic 7KG

  Trả góp

  Chỉ từ 507.500 đồng/tháng

  Máy giặt 7Kg Panasonic F70VG9HRV

  • Máy giặt lồng đứng 7 KG
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt:700 vòng/phút
  • 10 chương trình giặt
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 8Kg Panasonic F80VG9HRV

  -5%

  Khuyến mại đến 500.000đ

  Panasonic 8KG

  Trả góp

  Chỉ từ 647.500 đồng/tháng

  Máy giặt 8Kg Panasonic F80VG9HRV

  • Máy giặt lồng đứng 7 KG
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt:700 vòng/phút
  • 10 chương trình giặt
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic 8.5kg NA-F85X5LRV

  -5%

  Khuyến mại đến 1.000.000đ

  Panasonic 8.5kg

  Trả góp

  Chỉ từ 792.166 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic 8.5kg NA-F85X5LRV

  • Máy giặt lồng đứng, 8.5 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt:700 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic 8.5kg NA-F85G5HRV

  -5%

  Khuyến mại đến 1.000.000đ

  Panasonic 8.5kg

  Trả góp

  Chỉ từ 722.166 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic 8.5kg NA-F85G5HRV

  • Máy giặt lồng đứng, 8.5 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt:700 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt Panasonic 8.5kg NA-F85A4GRV

  -5%

  Khuyến mại đến 1.000.000đ

  Panasonic 8.5kg

  Trả góp

  Chỉ từ 675.500 đồng/tháng

  Máy giặt Panasonic 8.5kg NA-F85A4GRV

  • Máy giặt lồng đứng, 8.5 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt:700 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 9.0 KG Panasonic NA-F90A4HRV

  -5%

  Khuyến mại đến 1.000.000đ

  Panasonic 9 KG

  Trả góp

  Chỉ từ 722.166 đồng/tháng

  Máy giặt 9.0 KG Panasonic NA-F90A4HRV

  • Máy giặt lồng đứng, 9 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt:700 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 9.0 KG Panasonic NA-F90A4GRV

  -5%

  Khuyến mại đến 1.000.000đ

  Panasonic 9 KG

  Trả góp

  Chỉ từ 733.833 đồng/tháng

  Máy giặt 9.0 KG Panasonic NA-F90A4GRV

  • Máy giặt lồng đứng, 9 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt:700 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 9 Kg Panasonic NA-F90X5LRV lồng đứng

  -5%

  Khuyến mại đến 1.000.000đ

  Panasonic 9 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 850.500 đồng/tháng

  Máy giặt 9 Kg Panasonic NA-F90X5LRV lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 9 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 12 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 9 Kg Panasonic NA-F90V5LRV lồng đứng

  -5%

  Khuyến mại đến 1.000.000đ

  Panasonic 9 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 967.166 đồng/tháng

  Máy giặt 9 Kg Panasonic NA-F90V5LRV lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 9 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 12 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 10kg Panasonic NA-F100A4HRV lồng đứng

  -5%

  Khuyến mại đến 1.000.000đ

  Panasonic 10 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 792.166 đồng/tháng

  Máy giặt 10kg Panasonic NA-F100A4HRV lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 10 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 12 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 10kg Panasonic NA-F100A4GRV lồng đứng

  -5%

  Khuyến mại đến 1.000.000đ

  Panasonic 10 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 803.833 đồng/tháng

  Máy giặt 10kg Panasonic NA-F100A4GRV lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 10 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 9 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 10 Kg Panasonic NA-F100X5LRV lồng đứng

  -5%

  Khuyến mại đến 1.000.000đ

  Panasonic 10 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 920.500 đồng/tháng

  Máy giặt 10 Kg Panasonic NA-F100X5LRV lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 10 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 12 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Máy giặt 10 Kg Panasonic NA-F100V5LRV lồng đứng

  -5%

  Khuyến mại đến 1.000.000đ

  Panasonic 10 Kg

  Trả góp

  Chỉ từ 1.037.166 đồng/tháng

  Máy giặt 10 Kg Panasonic NA-F100V5LRV lồng đứng

  • Máy giặt lồng đứng, 10 Kg
  • Truyền động bằng dây curoa
  • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
  • 15 chương trình giặt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  Tư vấn bán hàng:024 6262 8888

  Chi tiết

  MUA NGAY