Ấm sắc thuốc Am sac thuoc | Thông tin sản phẩm, cấu hình, giá cả, khuyến mãi, tin tức về Ấm sắc thuốc tại mediamart.vn https://mediamart.vn MediaMart.Vn MediaMart.Vn:https://mediamart.vn <![CDATA[Ấm sắc thuốc Ecosun SD4528 (2,8L)]]> Ấm sắc thuốc Ecosun SD4528 (2,8L)
 • Tự động sắc thuốc
 • Độ sôi và độ tràn tiêu chuẩn
 • Tự động điều chỉnh nhiệt độ
 • Tự động điều chỉnh thời gian
 • Gọn nhẹ và đẹp

]]>
https://mediamart.vn/am-sac-thuoc/ecosun/am-sac-thuoc-ecosun-sd4528-28l.htm
<![CDATA[Ấm sắc thuốc Ecosun SD4532 (3,2L)]]> Ấm sắc thuốc Ecosun SD4532 (3,2L)
 • Tự động sắc thuốc
 • Độ sôi và độ tràn tiêu chuẩn
 • Tự động điều chỉnh nhiệt độ
 • Tự động điều chỉnh thời gian
 • Gọn nhẹ và đẹp

]]>
https://mediamart.vn/am-sac-thuoc/ecosun/am-sac-thuoc-ecosun-sd4532-32l.htm
<![CDATA[Ấm sắc thuốc Trường Thọ BA-86MV (3,2L)]]> Ấm sắc thuốc Trường Thọ BA-86MV (3,2L)
 • Tự động sắc thuốc
 • Công suất : 450W
 • Tự động báo động khi sắc thuốc xong
 • Tự động điều chỉnh thời gian
 • Gọn nhẹ và đẹp

]]>
https://mediamart.vn/am-sac-thuoc/truong-tho/am-sac-thuoc-truong-tho-ba86mv-32l.htm
<![CDATA[Ấm sắc thuốc Trường Thọ BA-1188 (5L)]]> Ấm sắc thuốc Trường Thọ BA-1188 (5L)
 • Tự động sắc thuốc
 • Công suất : 450W
 • Tự động báo động khi sắc thuốc xong
 • Tự động điều chỉnh thời gian
 • Gọn nhẹ và đẹp

]]>
https://mediamart.vn/am-sac-thuoc/truong-tho/am-sac-thuoc-truong-tho-ba1188-5l.htm