Bộ lưu điện-UPS Bộ lưu điện-UPS https://mediamart.vn MediaMart.Vn MediaMart.Vn:https://mediamart.vn <![CDATA[Bộ lưu điện Santak UPS offline 500VA (TG500)]]> Bộ lưu điện Santak UPS offline 500VA (TG500)

  ]]>
  https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/santak/ups-santak-500kva-tg500.htm
  <![CDATA[Bộ lưu điện Up Selec UPS offline 650 VA (US650)]]> Bộ lưu điện Up Selec UPS offline 650 VA (US650)

   ]]>
   https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/up-selec/bo-luu-dien-upselect-ups-offline-650-va-us650.htm
   <![CDATA[Bộ lưu điện Santak UPS offline 1000VA ( TG1000 )]]> Bộ lưu điện Santak UPS offline 1000VA ( TG1000 )

    ]]>
    https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/santak/ups-santak-tg1000-1000va.htm
    <![CDATA[Bộ lưu điện Up Selec UPS offline 1500 VA / 800W]]> Bộ lưu điện Up Selec UPS offline 1500 VA / 800W

     ]]>
     https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/up-selec/bo-luu-dien-upselect-ups-offline-1500-va-800w.htm
     <![CDATA[Bộ lưu điện Up Selec UPS offline 2500 VA / 1400W]]> Bộ lưu điện Up Selec UPS offline 2500 VA / 1400W

      ]]>
      https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/up-selec/bo-luu-dien-upselect-ups-offline-2500-va-1400w.htm
      <![CDATA[Bộ lưu điện APC BACK-UPS 650VA (BX650LI-MS)]]> Bộ lưu điện APC BACK-UPS 650VA (BX650LI-MS)

       ]]>
       https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/apc/bo-luu-dien-apc-backups-650va-bx650lims.htm
       <![CDATA[Bộ lưu điện APC Back-UPS 1100VA (BX1100LI-MS)]]> Bộ lưu điện APC Back-UPS 1100VA (BX1100LI-MS)

        ]]>
        https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/apc/bo-luu-dien-apc-backups-1100va-bx1100lims.htm
        <![CDATA[Bộ lưu điện Upselect UPS offline 750 VA (US750)]]> Bộ lưu điện Upselect UPS offline 750 VA (US750)
        • Công suất: 750VA/450W
        • Công nghệ: Line Interactive
        • Điện áp vào: 160-290VAC
        • Điện áp ra: 220Vac +/-5%
        • Tần số nguồn vào: 50Hz

        ]]>
        https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/upselect/bo-luu-dien-upselect-ups-offline-750-va-us750.htm
        <![CDATA[Bộ lưu điện UPS BLAZER 1000 PRO (Giao tiếp cổng USB vỏ nhựa, lưu điện 18 phút)]]> Bộ lưu điện UPS BLAZER 1000 PRO (Giao tiếp cổng USB vỏ nhựa, lưu điện 18 phút)

         ]]>
         https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/santak/bo-luu-dien-ups-blazer-1000-pro.htm
         <![CDATA[Bộ lưu điện UPS BLAZER 2000 PRO (Giao tiếp cổng USB, vỏ nhựa, lưu điện 25 phút)]]> Bộ lưu điện UPS BLAZER 2000 PRO (Giao tiếp cổng USB, vỏ nhựa, lưu điện 25 phút)

          ]]>
          https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/santak/bo-luu-dien-ups-blazer-2000-pro.htm
          <![CDATA[Bộ lưu điện Up Selec UPS offline 2000 VA / 1100W]]> Bộ lưu điện Up Selec UPS offline 2000 VA / 1100W

           ]]>
           https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/up-selec/bo-luu-dien-upselect-ups-offline-2000-va-1100w.htm
           <![CDATA[Bộ lưu điện Up Selec UPS online 01 KVA / 700W /Software]]> Bộ lưu điện Up Selec UPS online 01 KVA / 700W /Software

            ]]>
            https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/up-selec/bo-luu-dien-upselect-ups-online-01-kva-700w-software.htm
            <![CDATA[Bộ lưu điện Up Selec UPS online 02 KVA / 1400W w/Software]]> Bộ lưu điện Up Selec UPS online 02 KVA / 1400W w/Software

             ]]>
             https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/up-selec/bo-luu-dien-upselect-ups-online-02-kva-1400w-wsoftware.htm
             <![CDATA[Bộ lưu điện Up Selec UPS offline 500 VA (US500)]]> Bộ lưu điện Up Selec UPS offline 500 VA (US500)

              ]]>
              https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/up-selec/bo-luu-dien-upselect-ups-offline-500-va-us500.htm
              <![CDATA[Bộ lưu điện Up Selec UPS offline 1000 VA (US1000)]]> Bộ lưu điện Up Selec UPS offline 1000 VA (US1000)

               ]]>
               https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/up-selec/bo-luu-dien-upselect-ups-offline-1000-va-us1000.htm
               <![CDATA[Bộ lưu điện Emerson Liebert PSA600-BX (PSA600H-BX) - 600VA/360W]]> Bộ lưu điện Emerson Liebert PSA600-BX (PSA600H-BX) - 600VA/360W

                ]]>
                https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/emerson/bo-luu-dien-emerson-liebert-psa600bx-psa600hbx-600va360w.htm
                <![CDATA[Bộ lưu điện Emerson Liebert PSA1000-BX (PSA1000H-BX) - 1000VA/600W]]> Bộ lưu điện Emerson Liebert PSA1000-BX (PSA1000H-BX) - 1000VA/600W

                 ]]>
                 https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/emerson/bo-luu-dien-emerson-liebert-psa1000bx-psa1000hbx-1000va600w.htm
                 <![CDATA[Bộ lưu điện Emerson Liebert 1500VA (PSA1500MT3-230)-1500VA/900W]]> Bộ lưu điện Emerson Liebert 1500VA (PSA1500MT3-230)-1500VA/900W

                  ]]>
                  https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/emerson/bo-luu-dien-emerson-liebert-1500va-psa1500mt32301500va900w.htm
                  <![CDATA[Bộ lưu điện Emerson Liebert 650VA (PSA650MT3-230)-650VA/390W]]> Bộ lưu điện Emerson Liebert 650VA (PSA650MT3-230)-650VA/390W

                   ]]>
                   https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/emerson/bo-luu-dien-emerson-liebert-650va-psa650mt3230650va390w.htm
                   <![CDATA[Bộ lưu điện Emerson Liebert 1000VA (PSA1000MT3-230)-1000VA/600W]]> Bộ lưu điện Emerson Liebert 1000VA (PSA1000MT3-230)-1000VA/600W

                    ]]>
                    https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/emerson/bo-luu-dien-emerson-liebert-1000va-psa1000mt32301000va600w.htm
                    <![CDATA[Bộ lưu điện APC Smart-UPS RT 1000VA (SURT1000XLI)]]> Bộ lưu điện APC Smart-UPS RT 1000VA (SURT1000XLI)

                     ]]>
                     https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/apc/bo-luu-dien-apc-smartups-rt-1000va-surt1000xli.htm
                     <![CDATA[Bộ lưu điện APC BACK-UPS RS 500 (BR500CI-AS)]]> Bộ lưu điện APC BACK-UPS RS 500 (BR500CI-AS)

                      ]]>
                      https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/apc/bo-luu-dien-apc-backups-rs-500-br500cias.htm
                      <![CDATA[Bộ lưu điện cho cửa cuốn UPS Ares AR6D (600W)]]> Bộ lưu điện cho cửa cuốn UPS Ares AR6D (600W)

                       ]]>
                       https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/ares/bo-luu-dien-cho-cua-cuon-ups-ares-ar6d-600w.htm
                       <![CDATA[Bộ lưu điện cho cửa cuốn UPS Ares AR7D (800W)]]> Bộ lưu điện cho cửa cuốn UPS Ares AR7D (800W)

                        ]]>
                        https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/ares/bo-luu-dien-cho-cua-cuon-ups-ares-ar7d-800w.htm
                        <![CDATA[Bộ lưu điện cho cửa cuốn UPS Ares AR10D (1000W)]]> Bộ lưu điện cho cửa cuốn UPS Ares AR10D (1000W)

                         ]]>
                         https://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups/ares/bo-luu-dien-cho-cua-cuon-ups-ares-ar10d-1000w.htm