Điện thoại IP Điện thoại IP https://mediamart.vn MediaMart.Vn MediaMart.Vn:https://mediamart.vn <![CDATA[Điện thoại IP Panasonic KX-HDV100]]> Điện thoại IP Panasonic KX-HDV100
 • 1 tài khoản SIP
 • 500 danh bạ
 • Hỗ trợ cuộc gọi hội nghị 3 chiều
 • Tiêu thụ điện năng thấp
 • Cấu hình Plug and Play

]]>
https://mediamart.vn/dien-thoai-ip/panasonic/dien-thoai-ip-panasonic-kxhdv100.htm
<![CDATA[Điện thoại IP Panasonic KX-HDV130]]> Điện thoại IP Panasonic KX-HDV130
 • 2 tài khoản SIP
 • 500 danh bạ
 • Hỗ trợ cuộc gọi hội nghị 3 chiều
 • Tiêu thụ điện năng thấp
 • Cấu hình Plug and Play

]]>
https://mediamart.vn/dien-thoai-ip/panasonic/dien-thoai-ip-panasonic-kxhdv130.htm
<![CDATA[Điện thoại IP Panasonic KX-HDV230]]> Điện thoại IP Panasonic KX-HDV230
 • 6 tài khoản SIP
 • 500 danh bạ
 • Hỗ trợ cuộc gọi hội nghị 3 chiều
 • Tiêu thụ điện năng thấp
 • Cấu hình Plug and Play

]]>
https://mediamart.vn/dien-thoai-ip/panasonic/dien-thoai-ip-panasonic-kxhdv230.htm
<![CDATA[Điện thoại IP Panasonic KX-HDV430]]> Điện thoại IP Panasonic KX-HDV430
 • 16 tài khoản SIP
 • 2500 danh bạ
 • 24 phím chức năng linh hoạt
 • Built-in Bluetooth®
 • Cấu hình Plug and Play

]]>
https://mediamart.vn/dien-thoai-ip/panasonic/dien-thoai-ip-panasonic-kxhdv430.htm