Điều hòa âm trần https://mediamart.vn MediaMart.Vn MediaMart.Vn:https://mediamart.vn <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều LG ATNC488MLE0 - 48.000BTU]]> Điều hòa âm trần 1 chiều LG ATNC488MLE0 - 48.000BTU
 • Công suất: 48.000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 80m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ: Thái Lan

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/lg/dieu-hoa-am-tran-lg-1-chieu-atnc488mle0-48000btu.htm
<![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Midea MCC-18CR - 18.000BTU]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Midea MCC-18CR - 18.000BTU
 • Công suất: 18000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 30m2
 • Xuất xứ: Trung Quốc

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-midea-mcc-18cr-18000btu.htm
<![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Midea MCD-18CR - 18.000BTU]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Midea MCD-18CR - 18.000BTU

  ]]>
  https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-midea-mcd-18cr-18000btu.htm
  <![CDATA[Điều hòa âm trần 2 chiều Midea MCD-18HR - 18.000BTU]]> Điều hòa âm trần 2 chiều Midea MCD-18HR - 18.000BTU

   ]]>
   https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-midea-mcd-18hr-18000btu.htm
   <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Midea MCD-36CR, 28.000BTU]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Midea MCD-36CR, 28.000BTU

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-midea-mcd-36cr-28000btu.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 2 chiều 5.0/6.0Kw FCQ50KAVEA/RZQS50AV1+BRC1E63+BYCP125K-W18]]> Daikin inverter âm trần 2 chiều 5.0/6.0Kw FCQ50KAVEA/RZQS50AV1+BRC1E63+BYCP125K-W18
    • Công suất 17.000BTU
    • Điều hòa nối ống gió
    • Gas (Môi chất lạnh): R410a
    • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
    • Dễ dàng bảo dưỡng

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-2chieu-5060kw-fcq50kavearzqs50av1-brc1e63-bycp125kw18.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 2 chiều 5.8/7.0Kw FCQ60KAVEA/RZQS60AV1+BRC1E63+BYCP125K-W18]]> Daikin inverter âm trần 2 chiều 5.8/7.0Kw FCQ60KAVEA/RZQS60AV1+BRC1E63+BYCP125K-W18
    • Công suất 20.500BTU
    • Điều hòa nối ống gió
    • Gas (Môi chất lạnh): R410a
    • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
    • Dễ dàng bảo dưỡng

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-2-chieu-5870kw-fcq60kavearzqs60av1-brc1e63-bycp125kw18.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 2 chiều 7.1/8.0Kw FCQ71KAVEA/RZQ71LV1+BRC1E63+BYCP125K-W18]]> Daikin inverter âm trần 2 chiều 7.1/8.0Kw FCQ71KAVEA/RZQ71LV1+BRC1E63+BYCP125K-W18
    • Công suất 24.200BTU
    • Điều hòa nối ống gió
    • Gas (Môi chất lạnh): R410a
    • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
    • Dễ dàng bảo dưỡng

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-2-chieu-7180kw-fcq71kavearzq71lv1-brc1e63-bycp125kw18.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 2 chiều 10.0/11.2Kw FCQ100KAVEA/RZQ100LV1+BRC1E63+BYCP125K-W18]]> Daikin inverter âm trần 2 chiều 10.0/11.2Kw FCQ100KAVEA/RZQ100LV1+BRC1E63+BYCP125K-W18
    • Công suất 34.100BTU
    • Điều hòa nối ống gió
    • Gas (Môi chất lạnh): R410a
    • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
    • Dễ dàng bảo dưỡng

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-2-chieu-100112kw-fcq100kavearzq100lv1-brc1e63-bycp125kw18.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 2 chiều 10.0/11.2Kw FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A+BRC1E63+BYCP125K-W18]]> Daikin inverter âm trần 2 chiều 10.0/11.2Kw FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A+BRC1E63+BYCP125K-W18
    • Công suất 34.100BTU
    • Điều hòa nối ống gió
    • Gas (Môi chất lạnh): R410a
    • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
    • Dễ dàng bảo dưỡng

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-2-chieu-100112kw-fcq100kavearzq100hay4a-brc1e63-bycp125kw18.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 2 chiều 12.5/14.0Kw FCQ125KAVEA/RZQ125LV1+BRC1E63+BYCP125K-W18]]> Daikin inverter âm trần 2 chiều 12.5/14.0Kw FCQ125KAVEA/RZQ125LV1+BRC1E63+BYCP125K-W18
    • Công suất 43.000BTU
    • Điều hòa nối ống gió
    • Gas (Môi chất lạnh): R410a
    • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
    • Dễ dàng bảo dưỡng

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-2-chieu-125140kw-fcq125kavearzq125lv1-brc1e63-bycp125kw18.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 2 chiều 12.5/14.0Kw FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A+BRC1E63+BYCP125K-W18]]> Daikin inverter âm trần 2 chiều 12.5/14.0Kw FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A+BRC1E63+BYCP125K-W18
    • Công suất 43.000BTU
    • Điều hòa nối ống gió
    • Gas (Môi chất lạnh): R410a
    • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
    • Dễ dàng bảo dưỡng

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-2-chieu-125140kw-fcq125kavearzq125hay4a-brc1e63-bycp125kw18.htm
    <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 - 26.000BTU]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 - 26.000BTU
    • Công suất: 26.000 BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 40m2
    • Gas: R410A
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-daikin-fcnq26mv1rnq26mv19-26000btu.htm
    <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MY1 - 26.000BTU]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MY1 - 26.000BTU
    • Công suất: 26.000 BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 40m2
    • Gas: R410A
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-daikin-fcnq26mv1rnq26my1-26000btu.htm
    <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1 - 30.000BTU]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1 - 30.000BTU
    • Công suất: 30.000 BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 45m2
    • Gas: R410A
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-daikin-fcnq30mv1rnq30mv1-30000btu.htm
    <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MY1 - 30.000BTU]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MY1 - 30.000BTU
    • Công suất: 30.000 BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 45m2
    • Gas: R410A
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-daikin-fcnq30mv1rnq30my1-30000btu.htm
    <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MV1 - 36.000BTU]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MV1 - 36.000BTU
    • Công suất: 36.000 BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 50m2
    • Gas: R410A
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-daikin-fcnq36mv1rnq36mv1-36000btu.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 2 chiều 13.6/16Kw FCQ140KAVEA/RZQ140LV1+BRC1E63+BYCP125K-W18]]> Daikin inverter âm trần 2 chiều 13.6/16Kw FCQ140KAVEA/RZQ140LV1+BRC1E63+BYCP125K-W18
    • Công suất 47.000BTU
    • Điều hòa nối ống gió
    • Gas (Môi chất lạnh): R410a
    • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
    • Dễ dàng bảo dưỡng

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-2-chieu-13616kw-fcq140kavearzq140lv1-brc1e63-bycp125kw18.htm
    <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MY1 - 36.000BTU]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MY1 - 36.000BTU
    • Công suất: 36.000 BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 50m2
    • Gas: R410A
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-daikin-fcnq36mv1rnq36my1-36000btu.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 2 chiều 13.6/16Kw FCQ140KAVEA/RZQ140HAY4A+BRC1E63+BYCP125K-W18]]> Daikin inverter âm trần 2 chiều 13.6/16Kw FCQ140KAVEA/RZQ140HAY4A+BRC1E63+BYCP125K-W18
    • Công suất 47.000BTU
    • Điều hòa nối ống gió
    • Gas (Môi chất lạnh): R410a
    • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
    • Dễ dàng bảo dưỡng

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-2-chieu-13616kw-fcq140kavearzq140hay4a-brc1e63-bycp125kw18.htm
    <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1 - 42.600BTU]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1 - 42.600BTU
    • Công suất: 42.600 BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 55m2
    • Gas: R410A
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-daikin-fcnq42mv1rnq42my1-42600btu.htm
    <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 - 48.000BTU]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 - 48.000BTU
    • Công suất: 48.000 BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 60m2
    • Gas: R410A
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-daikin-fcnq48mv1rnq48my1-48000btu.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 1 chiều 5Kw FCF50CVM/RZF50CV2V+BRC1E63+BYCQ125EAF]]> Daikin inverter âm trần 1 chiều 5Kw FCF50CVM/RZF50CV2V+BRC1E63+BYCQ125EAF
    • Công suất: 18000BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 30m2
    • Gas: R32
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-1-chieu-5kw-fcf50cvmrzf50cv2v-brc1e63-bycq125eaf.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 1chieu 6Kw FCF60CVM/RZF60CV2V+BRC1E63+BYCQ125EAF]]> Daikin inverter âm trần 1chieu 6Kw FCF60CVM/RZF60CV2V+BRC1E63+BYCQ125EAF
    • Công suất: 45000BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 60m2
    • Gas: R32
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-1chieu-6kw-fcf60cvmrzf60cv2v-brc1e63-bycq125eaf.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 1chieu 7.1Kw FCF71CVM/RZF71CV2V+BRC1E63+BYCQ125EAF]]> Daikin inverter âm trần 1chieu 7.1Kw FCF71CVM/RZF71CV2V+BRC1E63+BYCQ125EAF
    • Công suất: 24000BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 40m2
    • Gas: R32
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-1chieu-71kw-fcf71cvmrzf71cv2v-brc1e63-bycq125eaf.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 1chieu 7.1Kw FCF71CVM/RZF71CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF]]> Daikin inverter âm trần 1chieu 7.1Kw FCF71CVM/RZF71CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF
    • Công suất: 24000BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 40m2
    • Gas: R32
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-1chieu-71kw-fcf71cvmrzf71cym-brc1e63-bycq125eaf.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 1chieu 10Kw FCF100CVM/RZF100CVM+BRC1E63+BYCQ125EAF]]> Daikin inverter âm trần 1chieu 10Kw FCF100CVM/RZF100CVM+BRC1E63+BYCQ125EAF
    • Công suất: 34000BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 50m2
    • Gas: R32
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-1chieu-10kw-fcf100cvmrzf100cvm-brc1e63-bycq125eaf.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 1chieu 10Kw FCF100CVM/RZF100CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF]]> Daikin inverter âm trần 1chieu 10Kw FCF100CVM/RZF100CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF
    • Công suất: 34000BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 50m2
    • Gas: R32
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-1chieu-10kw-fcf100cvmrzf100cym-brc1e63-bycq125eaf.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 1chieu 12.5Kw FCF125CVM/RZF125CVM+BRC1E63+BYCQ125EAF]]> Daikin inverter âm trần 1chieu 12.5Kw FCF125CVM/RZF125CVM+BRC1E63+BYCQ125EAF
    • Công suất: 45000BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 60m2
    • Gas: R32
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-1chieu-125kw-fcf125cvmrzf125cvm-brc1e63-bycq125eaf.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 1chieu 12.5Kw FCF125CVM/RZF125CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF]]> Daikin inverter âm trần 1chieu 12.5Kw FCF125CVM/RZF125CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF
    • Công suất: 45000BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 60m2
    • Gas: R32
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-1chieu-125kw-fcf125cvmrzf125cym-brc1e63-bycq125eaf.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 1chieu 14Kw FCF140CVM/RZF140CVM+BRC1E63+BYCQ125EAF]]> Daikin inverter âm trần 1chieu 14Kw FCF140CVM/RZF140CVM+BRC1E63+BYCQ125EAF
    • Công suất: 50.000BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 80m2
    • Gas: R32
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-1chieu-14kw-fcf140cvmrzf140cvm-brc1e63-bycq125eaf.htm
    <![CDATA[Daikin inverter âm trần 1chieu 14Kw FCF140CVM/RZF140CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF]]> Daikin inverter âm trần 1chieu 14Kw FCF140CVM/RZF140CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF
    • Công suất: 50.000BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 80m2
    • Gas: R32
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/daikin-inverter-am-tran-1chieu-14kw-fcf140cvmrzf140cym-brc1e63-bycq125eaf.htm
    <![CDATA[Điều hòa Casette 1 chiều Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5/FDC71CR-S5 - 24.000BTU]]> Điều hòa Casette 1 chiều Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5/FDC71CR-S5 - 24.000BTU
    • Công suất: 24.000BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 40m2
    • Gas: R401A
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/mitsubishi-electric/dieu-hoa-casette-1-chieu-mitsubishi-heavy-fdt71crs5fdc71crs5-24000btu.htm
    <![CDATA[Điều hòa Cassette 1 chiều LG ATNQ48GMLE6- 48.000BTU Inverter]]> Điều hòa Cassette 1 chiều LG ATNQ48GMLE6- 48.000BTU Inverter
    • Công suất: 48.000BTU
    • Điều hòa âm trần
    • Phạm vi làm lạnh: 65m2
    • Gas: R401A
    • Xuất xứ: Thái Lan

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/lg/dieu-hoa-cassette-1-chieu-lg-atnq48gmle6-48000btu.htm
    <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Midea 50.000BTU MCD-50CRN1]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Midea 50.000BTU MCD-50CRN1

     ]]>
     https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-midea-50000btu-mcd50crn1.htm
     <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Midea 50.000BTU MCD-50CR]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Midea 50.000BTU MCD-50CR

      ]]>
      https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-midea-50000btu-mcd50cr.htm
      <![CDATA[Điều hòa Cassette 1 chiều LG ATNQ36GNLE6 - 36.000BTU Inverter]]> Điều hòa Cassette 1 chiều LG ATNQ36GNLE6 - 36.000BTU Inverter
      • Công suất: 36.000BTU
      • Điều hòa âm trần
      • Phạm vi làm lạnh: 55m2
      • Gas: R401A
      • Xuất xứ: Thái Lan

      ]]>
      https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/lg/dieu-hoa-cassette-1-chieu-lg-atnq36gnle6.htm
      <![CDATA[Điều hòa âm trần 2 chiều Midea 28.000BTU MCD-28HRN1]]> Điều hòa âm trần 2 chiều Midea 28.000BTU MCD-28HRN1
      • Công suất: 28.000 BTU
      • Điều hòa âm trần
      • Phạm vi làm lạnh: 45m2
      • Gas: R410A
      • Xuất xứ: Thái Lan

      ]]>
      https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-midea-28000btu-mcd28hrn1.htm
      <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Gree 36000Btu GU100T/A-K/ GUL100W/A-M/TF06]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Gree 36000Btu GU100T/A-K/ GUL100W/A-M/TF06
      • Công suất: 36.000BTU
      • Điều hòa âm trần
      • Phạm vi làm lạnh: 35m2
      • Gas: R410A
      • Xuất xứ: Malaysia

      ]]>
      https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/gree/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-gree-36000btu-gu100tak-gul100wamtf06.htm
      <![CDATA[Điều hòa Cassette 1 chiều LG ATNQ18GPLE6 - 18.000BTU Inverter]]> Điều hòa Cassette 1 chiều LG ATNQ18GPLE6 - 18.000BTU Inverter
      • Công suất: 18.000BTU
      • Điều hòa âm trần
      • Phạm vi làm lạnh: 30m2
      • Gas: R401A
      • Xuất xứ: Thái Lan

      ]]>
      https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/lg/dieu-hoa-cassette-1-chieu-lg-atnq18gple6-18000btu.htm
      <![CDATA[Điều hòa Cassette 1 chiều LG ATNQ24GPLE6 - 24.000BTU Inverter]]> Điều hòa Cassette 1 chiều LG ATNQ24GPLE6 - 24.000BTU Inverter
      • Công suất: 24.000BTU
      • Điều hòa âm trần
      • Phạm vi làm lạnh: 40m2
      • Gas: R401A
      • Xuất xứ: Thái Lan

      ]]>
      https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/lg/dieu-hoa-cassette-1-chieu-lg-atnq24gple6-24000btu.htm
      <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Midea 36.000BTU MCD-36CRN1-R]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Midea 36.000BTU MCD-36CRN1-R
      • Công suất: 36.000 BTU
      • Điều hòa âm trần
      • Phạm vi làm lạnh: 60m2
      • Gas: R410A
      • Xuất xứ: Thái Lan

      ]]>
      https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-midea-36000btu-mcd36crn1r.htm
      <![CDATA[Điều hòa âm trần 2 chiều Midea 36.000BTU MCD-36HRN1-R]]> Điều hòa âm trần 2 chiều Midea 36.000BTU MCD-36HRN1-R
      • Công suất: 36.000 BTU
      • Điều hòa âm trần
      • Phạm vi làm lạnh: 60m2
      • Gas: R410A
      • Xuất xứ: Thái Lan

      ]]>
      https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-midea-36000btu-mcd36hrn1r.htm
      <![CDATA[Điều hòa âm trần 2 chiều Midea 50.000BTU MCD-50HRN1]]> Điều hòa âm trần 2 chiều Midea 50.000BTU MCD-50HRN1
      • Công suất: 50.000 BTU
      • Điều hòa âm trần
      • Phạm vi làm lạnh: 80m2
      • Gas: R410A
      • Xuất xứ: Thái Lan

      ]]>
      https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-midea-50000btu-mcd50hrn1r.htm
      <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 46.400BTU CS-D50DB4H5]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 46.400BTU CS-D50DB4H5
      • Công suất: 46.400 BTU
      • Điều hòa âm trần
      • Phạm vi làm lạnh: 80m2
      • Gas: R410A
      • Xuất xứ: Malaysia

      ]]>
      https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/panasonic/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-panasonic-46400btu-csd50db4h5.htm
      <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19 - 21.000BTU]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19 - 21.000BTU
      • Công suất: 21.000 BTU
      • Điều hòa âm trần
      • Phạm vi làm lạnh: 35m2
      • Gas: R410A
      • Xuất xứ: Thái Lan

      ]]>
      https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-daikin-fcnq21mv1rnq21mv19-21000btu.htm
      <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Midea 60.000BTU MCD-60CR]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Midea 60.000BTU MCD-60CR

       ]]>
       https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-midea-60000btu-mcd60cr.htm
       <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1 - 13.000BTU]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1 - 13.000BTU

        ]]>
        https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-daikin-fcnq13mv1rnq13mv1-13000btu.htm
        <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV19 - 18.000BTU (Điều khiển dây)]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV19 - 18.000BTU (Điều khiển dây)
        • Công suất: 18.000 BTU
        • Điều hòa âm trần
        • Phạm vi làm lạnh: 30m2
        • Gas: R410A
        • Xuất xứ: Thái Lan

        ]]>
        https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-daikin-fcnq18mv1rnq18mv19-18000btu-dieu-khien-day.htm
        <![CDATA[Mặt nạ điều hòa âm trần cassette Daikin BYFQ60B3W1]]> Mặt nạ điều hòa âm trần cassette Daikin BYFQ60B3W1

         ]]>
         https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/mat-na-dieu-hoa-am-tran-cassette.htm
         <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Midea 18.000BTU MCA3-18CRN1]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Midea 18.000BTU MCA3-18CRN1
         • Công suất: 18.000 BTU
         • Điều hòa âm trần
         • Phạm vi làm lạnh: 30m2
         • Gas: R410A
         • Xuất xứ: Thái Lan

         ]]>
         https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-midea-18000btu-mca318crn1.htm
         <![CDATA[Điều hòa âm trần 2 chiều Midea 18.000BTU MCA3-18HRN1]]> Điều hòa âm trần 2 chiều Midea 18.000BTU MCA3-18HRN1
         • Công suất: 18.000 BTU
         • Điều hòa âm trần
         • Phạm vi làm lạnh: 30m2
         • Gas: R410A
         • Xuất xứ: Trung Quốc

         ]]>
         https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-midea-18000btu-mca318hrn1.htm
         <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Midea 28.000BTU MCD-28CRN1]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Midea 28.000BTU MCD-28CRN1
         • Công suất: 28.000 BTU
         • Điều hòa âm trần
         • Phạm vi làm lạnh: 45m2
         • Gas: R410A
         • Xuất xứ: Thái Lan

         ]]>
         https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-midea-28000btu-mcd28crn1.htm
         <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Midea 28.000BTU MCD-28CR]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Midea 28.000BTU MCD-28CR

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-midea-28000btu-mcd28cr.htm
          <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Midea 36.000BTU MCD-36CR-Q]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Midea 36.000BTU MCD-36CR-Q

           ]]>
           https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-midea-36000btu-mcd36crq.htm
           <![CDATA[Điều hòa âm trần 2 chiều Midea MCD-28HR - 28.000BTU]]> Điều hòa âm trần 2 chiều Midea MCD-28HR - 28.000BTU

            ]]>
            https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-midea-mcd28hr-28000btu.htm
            <![CDATA[Điều hòa âm trần 2 chiều Midea MCD-50HR - 50.000BTU]]> Điều hòa âm trần 2 chiều Midea MCD-50HR - 50.000BTU

             ]]>
             https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-midea-mcd50hr-50000btu.htm
             <![CDATA[Điều hòa âm trần 2 chiều Midea MCD-60HR - 60.000BTU]]> Điều hòa âm trần 2 chiều Midea MCD-60HR - 60.000BTU

              ]]>
              https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-midea-mcd60hr-60000btu.htm
              <![CDATA[Điều hòa âm trần 2 chiều Midea MCD-36HR-Q - 36.000BTU]]> Điều hòa âm trần 2 chiều Midea MCD-36HR-Q - 36.000BTU

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/midea/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-midea-mcd36hrq-36000btu.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần Daikin 2 chieu 24,200/27,300BTU FCQ71KAVEA/RQ71MV1+BRC1C61+BYCP125K-W18]]> Điều hòa âm trần Daikin 2 chieu 24,200/27,300BTU FCQ71KAVEA/RQ71MV1+BRC1C61+BYCP125K-W18
               • Công suất: 24,200/27,300BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 40m2
               • Gas: R410a
               • Xuất xứ: Thái Lan

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/dieu-hoa-am-tran-daikin-2-chieu-2420027300btu-fcq71kavearq71mv1-brc1c61-bycp125kw18.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần Daikin 2 chieu 34,100/38,200BTU FCQ100KAVEA/RQ100MV1+BRC1C61+BYCP125K-W18]]> Điều hòa âm trần Daikin 2 chieu 34,100/38,200BTU FCQ100KAVEA/RQ100MV1+BRC1C61+BYCP125K-W18
               • Công suất: 34,100/38,200BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 60m2
               • Gas: R410a
               • Xuất xứ: Thái Lan

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/dieu-hoa-am-tran-daikin-2-chieu-3410038200btu-fcq100kavearq100mv1-brc1c61-bycp125kw18.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần Daikin 2 chieu 34,100/38,200BTU FCQ100KAVEA/RQ100MY1+BRC1C61+BYCP125K-W18]]> Điều hòa âm trần Daikin 2 chieu 34,100/38,200BTU FCQ100KAVEA/RQ100MY1+BRC1C61+BYCP125K-W18
               • Công suất: 34,100/38,200BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 60m2
               • Gas: R410a
               • Xuất xứ: Thái Lan

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/dieu-hoa-am-tran-daikin-2-chieu-3410038200btu-fcq100kavearq100my1-brc1c61-bycp125kw18.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần Daikin 2 chieu 42,700/47,800BTU FCQ125KAVEA/RQ125MY1+BRC1C61+BYCP125K-W18]]> Điều hòa âm trần Daikin 2 chieu 42,700/47,800BTU FCQ125KAVEA/RQ125MY1+BRC1C61+BYCP125K-W18
               • Công suất: 42,700/47,800BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 70m2
               • Gas: R410a
               • Xuất xứ: Thái Lan

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/dieu-hoa-am-tran-daikin-2-chieu-4270047800btu-fcq125kavearq125my1-brc1c61-bycp125kw18.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 47,800/54,600BTU FCQ140KAVEA/RQ140MY1+BRC1C61+BYCP125K-W18]]> Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 47,800/54,600BTU FCQ140KAVEA/RQ140MY1+BRC1C61+BYCP125K-W18
               • Công suất: 47,800/54,600BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 80m2
               • Gas: R410a
               • Xuất xứ: Thái Lan

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/dieu-hoa-am-tran-daikin-2-chieu-4780054600btu-fcq140kavearq140my1-brc1c61-bycp125kw18.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 18.500BTU S-18PU1H5]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 18.500BTU S-18PU1H5
               • Công suất: 18.500BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 20m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Malaysia

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/panasonic/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-panasonic-18500btu-s18pu1h5.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 23.000BTU S-22PU1H5]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 23.000BTU S-22PU1H5
               • Công suất: 23.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 25m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Malaysia

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/panasonic/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-panasonic-23000btu-s22pu1h5.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 25.000BTU S-25PU1H5]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 25.000BTU S-25PU1H5
               • Công suất: 25.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 25m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Malaysia

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/panasonic/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-panasonic-25000btu-s25pu1h5.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 28.000BTU S-28PU1H5]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 28.000BTU S-28PU1H5
               • Công suất: 28.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 25m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Malaysia

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/panasonic/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-panasonic-28000btu-s28pu1h5.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 30.000BTU S-30PU1H5]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 30.000BTU S-30PU1H5
               • Công suất: 30.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 30m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Malaysia

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/panasonic/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-panasonic-30000btu-s30pu1h5.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 42.600BTU S-40PU1H5]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 42.600BTU S-40PU1H5
               • Công suất: 42.600BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 40m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Malaysia

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/panasonic/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-panasonic-42600btu-s40pu1h5.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 45.000BTU S-45PU1H5]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 45.000BTU S-45PU1H5
               • Công suất: 45.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 45m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Malaysia

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/panasonic/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-panasonic-45000btu-s45pu1h5.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 48.500BTU S-50PU1H5]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic 48.500BTU S-50PU1H5
               • Công suất: 48.500BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 45m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Malaysia

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/panasonic/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-panasonic-48500btu-s50pu1h5.htm
               <![CDATA[Điều hòa Cassette 1 hướng thổi 1 chiều LG ATNQ12GULA1 - 12.000BTU Inverter]]> Điều hòa Cassette 1 hướng thổi 1 chiều LG ATNQ12GULA1 - 12.000BTU Inverter
               • Công suất: 12.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 20m2
               • Gas: R401A
               • Xuất xứ: Hàn Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/lg/dieu-hoa-cassette-1-huong-thoi-1-chieu-lg-atnq12gula1-12000btu-inverter.htm
               <![CDATA[Điều hòa Cassette 1 hướng thổi 1 chiều LG ATNQ18GTLA1 - 18.000BTU Inverter]]> Điều hòa Cassette 1 hướng thổi 1 chiều LG ATNQ18GTLA1 - 18.000BTU Inverter
               • Công suất: 18.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 30m2
               • Gas: R401A
               • Xuất xứ: Hàn Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/lg/dieu-hoa-cassette-1-huong-thoi-1-chieu-lg-atnq18gtla1-18000btu-inverter.htm
               <![CDATA[Điều hòa Cassette 1 hướng thổi 1 chiều LG ATNQ24GTLA1 - 24.000BTU Inverter]]> Điều hòa Cassette 1 hướng thổi 1 chiều LG ATNQ24GTLA1 - 24.000BTU Inverter
               • Công suất: 24.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 35m2 - 40m2
               • Gas: R401A
               • Xuất xứ: Hàn Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/lg/dieu-hoa-cassette-1-huong-thoi-1-chieu-lg-atnq24gtla1-24000btu-inverter.htm
               <![CDATA[Điều hòa Cassette 1 cửa multi 1 chiều LG ATNQ12GULA1 - 9.000BTU]]> Điều hòa Cassette 1 cửa multi 1 chiều LG ATNQ12GULA1 - 9.000BTU
               • Công suất: 9.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 15m2
               • Gas: R401A
               • Xuất xứ: Hàn Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/lg/dieu-hoa-cassette-1-cua-multi-1-chieu-lg-atnq12gula1-9000btu.htm
               <![CDATA[Điều hòa Cassette 1 cửa multi 1 chiều LG AMNC12GTUA0 - 12.000BTU]]> Điều hòa Cassette 1 cửa multi 1 chiều LG AMNC12GTUA0 - 12.000BTU
               • Công suất: 12.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 15m2 - 20m2
               • Gas: R401A
               • Xuất xứ: Hàn Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/lg/dieu-hoa-cassette-1-cua-multi-1-chieu-lg-amnc12gtua0-12000btu.htm
               <![CDATA[Điều hòa Cassette 1 cửa multi 1 chiều LG AMNC18GTTA0 - 18.000BTU]]> Điều hòa Cassette 1 cửa multi 1 chiều LG AMNC18GTTA0 - 18.000BTU
               • Công suất: 18.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 25-30m2
               • Gas: R401A
               • Xuất xứ: Hàn Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/lg/dieu-hoa-cassette-1-cua-multi-1-chieu-lg-amnc18gtta0-18000btu.htm
               <![CDATA[Điều hòa Cassette 1 cửa multi 1 chiều LG AMNC24GTTA0 - 24.000BTU]]> Điều hòa Cassette 1 cửa multi 1 chiều LG AMNC24GTTA0 - 24.000BTU
               • Công suất: 24.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 30m2-35m2
               • Gas: R401A
               • Xuất xứ: Hàn Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/lg/dieu-hoa-cassette-1-cua-multi-1-chieu-lg-amnc24gtta0-24000btu.htm
               <![CDATA[Điều hòa Cassette 1 cửa multi 2 chiều LG AMNW09GTUA0 - 9.000BTU]]> Điều hòa Cassette 1 cửa multi 2 chiều LG AMNW09GTUA0 - 9.000BTU
               • Công suất: 9.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 15m2
               • Gas: R401A
               • Xuất xứ: Hàn Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/lg/dieu-hoa-cassette-1-cua-multi-2-chieu-lg-amnw09gtua0-9000btu.htm
               <![CDATA[Điều hòa Cassette 1 cửa multi 2 chiều LG AMNW12GTUA0 - 12.000BTU]]> Điều hòa Cassette 1 cửa multi 2 chiều LG AMNW12GTUA0 - 12.000BTU
               • Công suất: 12.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 15m2 - 20m2
               • Gas: R401A
               • Xuất xứ: Hàn Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/lg/dieu-hoa-cassette-1-cua-multi-2-chieu-lg-amnw12gtua0-12000btu.htm
               <![CDATA[Điều hòa Cassette 1 cửa multi 2 chiều LG AMNW18GTTA0 - 18.000BTU]]> Điều hòa Cassette 1 cửa multi 2 chiều LG AMNW18GTTA0 - 18.000BTU
               • Công suất: 18.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 25-30m2
               • Gas: R401A
               • Xuất xứ: Hàn Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/lg/dieu-hoa-cassette-1-cua-multi-2-chieu-lg-amnw18gtta0-18000btu.htm
               <![CDATA[Dàn lạnh điều hòa Daikin âm trần 2 chiều Iverer 10KW FCF100CVM/ RZA10BV2V]]> Dàn lạnh điều hòa Daikin âm trần 2 chiều Iverer 10KW FCF100CVM/ RZA10BV2V
               • Công suất: 34000 BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 60m2
               • Gas: R410a
               • Xuất xứ: Thái Lan

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/dan-lanh-dieu-hoa-daikin-am-tran-2-chieu-iverer-10kw-fcf100cvm-rza10bv2v.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Gree 18000Btu GUD50T/A-K/ GUL50W/A-K/TF05]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Gree 18000Btu GUD50T/A-K/ GUL50W/A-K/TF05
               • Công suất: 18.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 20m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Malaysia

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/gree/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-gree-18000btu-gud50tak-gul50waktf05.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Gree 24000Btu GU71T/A-K/ GUL71W/A-K /TF06]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Gree 24000Btu GU71T/A-K/ GUL71W/A-K /TF06
               • Công suất: 24.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 25m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Malaysia

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/gree/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-gree-24000btu-gu71tak-gul71wak-tf06.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Gree 42000Btu GU125T/A-K/ GUL125W/A-M/TF06]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Gree 42000Btu GU125T/A-K/ GUL125W/A-M/TF06
               • Công suất: 42.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 40m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Malaysia

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/gree/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-gree-42000btu-gu125tak-gul125wamtf06.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Gree 48000Btu GU140T/A-K/ GUL140W/A-M/TF06]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Gree 48000Btu GU140T/A-K/ GUL140W/A-M/TF06
               • Công suất: 48.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 45m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Malaysia

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/gree/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-gree-48000btu-gu140tak-gul140wamtf06.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 1 chiều Gree 60000Btu GU160T/A-K / GUL160W/A-M/TF06]]> Điều hòa âm trần 1 chiều Gree 60000Btu GU160T/A-K / GUL160W/A-M/TF06
               • Công suất: 60.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 60m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Malaysia

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/gree/dieu-hoa-am-tran-1-chieu-gree-60000btu-gu160tak-gul160wamtf06.htm
               <![CDATA[Điều hòa Inverter âm trần 2 chiều Gree 18000Btu GKH18K3FI/GUHD18NK3FO/TC03]]> Điều hòa Inverter âm trần 2 chiều Gree 18000Btu GKH18K3FI/GUHD18NK3FO/TC03
               • Công suất: 18.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 20m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Trung Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/gree/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-gree-18000btu-gkh18k3figuhd18nk3fotc03.htm
               <![CDATA[Điều hòa Inverter âm trần 2 chiều Gree 24000Btu GKH24K3FI/GUHD24NK3FO/TC04]]> Điều hòa Inverter âm trần 2 chiều Gree 24000Btu GKH24K3FI/GUHD24NK3FO/TC04
               • Công suất: 24.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 25m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Trung Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/gree/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-gree-24000btu-gkh24k3figuhd24nk3fotc04.htm
               <![CDATA[Điều hòa Inverter âm trần 2 chiều Gree 30000Btu GKH30K3FI/GUHD30NK3FO/TC04]]> Điều hòa Inverter âm trần 2 chiều Gree 30000Btu GKH30K3FI/GUHD30NK3FO/TC04
               • Công suất: 30.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 30m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Trung Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/gree/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-gree-30000btu-gkh30k3figuhd30nk3fotc04.htm
               <![CDATA[Điều hòa Inverter âm trần 2 chiều Gree 36000Btu GKH36K3FI/GUHD36NM3FO/TC04]]> Điều hòa Inverter âm trần 2 chiều Gree 36000Btu GKH36K3FI/GUHD36NM3FO/TC04
               • Công suất: 36.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 35m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Trung Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/gree/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-gree-36000btu-gkh36k3figuhd36nm3fotc04.htm
               <![CDATA[Điều hòa Inverter âm trần 2 chiều Gree 42000Btu GKH42K3FI/GUHD42NM3FO/TC04]]> Điều hòa Inverter âm trần 2 chiều Gree 42000Btu GKH42K3FI/GUHD42NM3FO/TC04
               • Công suất: 42.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 40m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Trung Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/gree/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-gree-42000btu-gkh42k3figuhd42nm3fotc04.htm
               <![CDATA[Điều hòa Inverter âm trần 2 chiều Gree 48000Btu GKH48K3FI/GUHD48NM3FO/TC05]]> Điều hòa Inverter âm trần 2 chiều Gree 48000Btu GKH48K3FI/GUHD48NM3FO/TC05
               • Công suất: 48.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 45m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Trung Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/gree/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-gree-48000btu-gkh48k3figuhd48nm3fotc05.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 2 chiều Gree 18000Btu GKH18K3HI/GUHN18NK3HO/TC03]]> Điều hòa âm trần 2 chiều Gree 18000Btu GKH18K3HI/GUHN18NK3HO/TC03
               • Công suất: 18.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 20m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Trung Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/gree/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-gree-18000btu-gkh18k3higuhn18nk3hotc03.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 2 chiều Gree 24000Btu GKH24K3HI/GUHN24NK3HO/TC04]]> Điều hòa âm trần 2 chiều Gree 24000Btu GKH24K3HI/GUHN24NK3HO/TC04
               • Công suất: 24.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 25m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Trung Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/gree/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-gree-24000btu-gkh24k3higuhn24nk3hotc04.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 2 chiều Gree 36000Btu GKH36K3HI/GUHN36NM3HO/TC04]]> Điều hòa âm trần 2 chiều Gree 36000Btu GKH36K3HI/GUHN36NM3HO/TC04
               • Công suất: 36.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 30m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Trung Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/gree/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-gree-36000btu-gkh36k3higuhn36nm3hotc04.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 2 chiều Gree 42000Btu GKH42K3HI/GUHN42NM3HO/TC04]]> Điều hòa âm trần 2 chiều Gree 42000Btu GKH42K3HI/GUHN42NM3HO/TC04
               • Công suất: 42.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 40m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Trung Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/gree/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-gree-42000btu-gkh42k3higuhn42nm3hotc04.htm
               <![CDATA[Điều hòa âm trần 2 chiều Gree 48000Btu GKH48K3HI/GUHN48NM3HO/TC04]]> Điều hòa âm trần 2 chiều Gree 48000Btu GKH48K3HI/GUHN48NM3HO/TC04
               • Công suất: 48.000BTU
               • Điều hòa âm trần
               • Phạm vi làm lạnh: 45m2
               • Gas: R410A
               • Xuất xứ: Trung Quốc

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-am-tran/gree/dieu-hoa-am-tran-2-chieu-gree-48000btu-gkh48k3higuhn48nm3hotc04.htm