Điều hòa áp trần https://mediamart.vn MediaMart.Vn MediaMart.Vn:https://mediamart.vn <![CDATA[Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V - 9.200BTU]]> Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V - 9.200BTU

  ]]>
  https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/dieu-hoa-noi-ong-gio-1-chieu-daikin-fdbnq09mv1vrnq09mv1v-9200btu.htm
  <![CDATA[Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V - 13.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V - 13.000BTU

   ]]>
   https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/dieu-hoa-noi-ong-gio-1-chieu-daikin-fdbnq13mv1vrnq13mv1v-13000btu.htm
   <![CDATA[Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V - 17.700BTU]]> Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V - 17.700BTU

    ]]>
    https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/dieu-hoa-noi-ong-gio-1-chieu-daikin-fdbnq13mv1vrnq13mv1v-17700btu.htm
    <![CDATA[Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V - 21.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V - 21.000BTU

     ]]>
     https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/dieu-hoa-noi-ong-gio-1-chieu-daikin-fdbnq21mv1vrnq21mv1v-21000btu.htm
     <![CDATA[Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V - 24.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V - 24.000BTU

      ]]>
      https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/dieu-hoa-noi-ong-gio-1-chieu-daikin-fdbnq24mv1vrnq24mv1v-24000btu.htm
      <![CDATA[Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MY1 - 26.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MY1 - 26.000BTU

       ]]>
       https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/dieu-hoa-noi-ong-gio-1-chieu-daikin-fdbnq26mv1rnq26my1-26000btu.htm
       <![CDATA[Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 - 26.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 - 26.000BTU

        ]]>
        https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/dieu-hoa-noi-ong-gio-1-chieu-daikin-fdmnq26mv1rnq26mv19-26000btu.htm
        <![CDATA[Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MY1 - 26.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MY1 - 26.000BTU

         ]]>
         https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/dieu-hoa-noi-ong-gio-1-chieu-daikin-fdmnq26mv1rnq26my1-26000btu.htm
         <![CDATA[Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 - 30.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 - 30.000BTU

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/dieu-hoa-noi-ong-gio-1-chieu-daikin-fdmnq30mv1rnq30mv1-30000btu.htm
          <![CDATA[Daikin nối ống gió 2chieu 42,700/47,800BTU FBQ125EVE/RQ125MY1+BRC1C61]]> Daikin nối ống gió 2chieu 42,700/47,800BTU FBQ125EVE/RQ125MY1+BRC1C61
          • Công suất 42,700BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Gas (Môi chất lạnh): R410A
          • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-noi-ong-gio-2chieu-4270047800btu-fbq125everq125my1-brc1c61.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 13.1/16.0Kw FBQ140EVE/RZQ140HAY4A+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 13.1/16.0Kw FBQ140EVE/RZQ140HAY4A+BRC1E63
          • Công suất 45.000BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Gas (Môi chất lạnh): R410a
          • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-2-chieu-131160kw-fbq140everzq140hay4a-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 13.0/16.0Kw FBQ140EVE/RZQ140LV1+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 13.0/16.0Kw FBQ140EVE/RZQ140LV1+BRC1E63
          • Công suất 45.000BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Gas (Môi chất lạnh): R410a
          • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-2-chieu-130160kw-fbq140everzq140lv1-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 12.5/14.0Kw FBQ125EVE/RZQ125HAY4A+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 12.5/14.0Kw FBQ125EVE/RZQ125HAY4A+BRC1E63
          • Công suất 43.000BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Gas (Môi chất lạnh): R410a
          • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-2-chieu-125140kw-fbq125everzq125hay4a-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 12.0/14.0Kw FBQ125EVE/RZQ125LV1+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 12.0/14.0Kw FBQ125EVE/RZQ125LV1+BRC1E63
          • Công suất 43.000BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Gas (Môi chất lạnh): R410a
          • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-2-chieu-120140kw-fbq125everzq125lv1-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 10.0/11.2Kw FBQ100EVE/RZQ100HAY4A+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 10.0/11.2Kw FBQ100EVE/RZQ100HAY4A+BRC1E63
          • Công suất 34.100BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Gas (Môi chất lạnh): R410a
          • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-2-chieu-100112kw-fbq100everzq100hay4a-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 10.0/11.2Kw FBQ100EVE/RZQ100LV1+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 10.0/11.2Kw FBQ100EVE/RZQ100LV1+BRC1E63
          • Công suất 34.100BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Gas (Môi chất lạnh): R410a
          • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-2-chieu-100112kw-fbq100everzq100lv1-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 7.1/8.0Kw FBQ71EVE/RZQ71LV1+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 7.1/8.0Kw FBQ71EVE/RZQ71LV1+BRC1E63
          • Công suất 24.200BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Gas (Môi chất lạnh): R410a
          • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-2-chieu-7180kw-fbq71everzq71lv1-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 5.8/7.0Kw FBQ60EVE/RZQS60AV1+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 5.8/7.0Kw FBQ60EVE/RZQS60AV1+BRC1E63
          • Công suất 20.500BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Gas (Môi chất lạnh): R410a
          • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-2-chieu-5870kw-fbq60everzqs60av1-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 5.0/6.0Kw FBQ50EVE/RZQS50AV1+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 2 chiều 5.0/6.0Kw FBQ50EVE/RZQS50AV1+BRC1E63
          • Công suất 17.100BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Gas (Môi chất lạnh): R410a
          • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-2-chieu-5060kw-fbq50everzqs50av1-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 1chieu 14Kw FBA140BVMA/RZF140CYM+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 1chieu 14Kw FBA140BVMA/RZF140CYM+BRC1E63
          • Công suất 47.800BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Phạm vi làm lạnh: 50m2
          • Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-1chieu-14kw-fba140bvmarzf140cym-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 1 chiềuu 14Kw FBA140BVMA/RZF140CVM+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 1 chiềuu 14Kw FBA140BVMA/RZF140CVM+BRC1E63
          • Công suất 47.800BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Phạm vi làm lạnh: 50m2
          • Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-1chieu-14kw-fba140bvmarzf140cvm-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin nối ống gió 2chieu 47,800/54,600BTU FBQ140EVE/RQ140MY1+BRC1C61]]> Daikin nối ống gió 2chieu 47,800/54,600BTU FBQ140EVE/RQ140MY1+BRC1C61
          • Công suất 47,800BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Gas (Môi chất lạnh): R410A
          • Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-noi-ong-gio-2chieu-4780054600btu-fbq140everq140my1-brc1c61.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 1chieu 5Kw FBA50BVMA/RZF50CV2V+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 1chieu 5Kw FBA50BVMA/RZF50CV2V+BRC1E63
          • Công suất 30000BTU
          • Dàn lạnh nối ống gió tĩnh áp suất tĩnh cao và trung bình
          • Gas (Môi chất lạnh): R32
          • Máy lạnh giấu trần
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-1chieu-5kw-fba50bvmarzf50cv2v-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 1chieu 6Kw FBA60BVMA/RZF60CV2V+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 1chieu 6Kw FBA60BVMA/RZF60CV2V+BRC1E63
          • Công suất 21.000BTU
          • Dàn lạnh nối ống gió tĩnh áp suất tĩnh cao và trung bình
          • Gas (Môi chất lạnh): R32
          • Máy lạnh giấu trần
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-1chieu-6kw-fba60bvmarzf60cv2v-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 1chieu 7.1Kw FBA71BVMA/RZF71CV2V+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 1chieu 7.1Kw FBA71BVMA/RZF71CV2V+BRC1E63
          • Công suất 24000BTU
          • Dàn lạnh nối ống gió tĩnh áp suất tĩnh cao và trung bình
          • Gas (Môi chất lạnh): R32
          • Máy lạnh giấu trần
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-1chieu-71kw-fba71bvmarzf71cv2v-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 1chieu 7.1Kw FBA71BVMA/RZF71CYM+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 1chieu 7.1Kw FBA71BVMA/RZF71CYM+BRC1E63
          • Công suất 24000BTU
          • Dàn lạnh nối ống gió tĩnh áp suất tĩnh cao và trung bình
          • Gas (Môi chất lạnh): R32
          • Máy lạnh giấu trần
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-1chieu-71kw-fba71bvmarzf71cym-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 1chieu 10Kw FBA100BVMA/RZF100CVM+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 1chieu 10Kw FBA100BVMA/RZF100CVM+BRC1E63
          • Công suất 34000BTU
          • Dàn lạnh nối ống gió tĩnh áp suất tĩnh cao và trung bình
          • Gas (Môi chất lạnh): R32
          • Máy lạnh giấu trần
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-1chieu-10kw-fba100bvmarzf100cvm-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 1chieu 10Kw FBA100BVMA/RZF100CYM+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 1chieu 10Kw FBA100BVMA/RZF100CYM+BRC1E63
          • Công suất 34000BTU
          • Dàn lạnh nối ống gió tĩnh áp suất tĩnh cao và trung bình
          • Gas (Môi chất lạnh): R32
          • Máy lạnh giấu trần
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-1chieu-10kw-fba100bvmarzf100cym-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 1chieu 12.5Kw FBA125BVMA/RZF125CVM+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 1chieu 12.5Kw FBA125BVMA/RZF125CVM+BRC1E63
          • Công suất 45.000BTU
          • Dàn lạnh nối ống gió tĩnh áp suất tĩnh cao và trung bình
          • Gas (Môi chất lạnh): R32
          • Máy lạnh giấu trần
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-1chieu-125kw-fba125bvmarzf125cvm-brc1e63.htm
          <![CDATA[Daikin inverter nối ống gió 1chieu 12.5Kw FBA125BVMA/RZF125CYM+BRC1E63]]> Daikin inverter nối ống gió 1chieu 12.5Kw FBA125BVMA/RZF125CYM+BRC1E63
          • Công suất 45.000BTU
          • Dàn lạnh nối ống gió tĩnh áp suất tĩnh cao và trung bình
          • Gas (Môi chất lạnh): R32
          • Máy lạnh giấu trần
          • Dễ dàng bảo dưỡng

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/daikin-inverter-noi-ong-gio-1chieu-125kw-fba125bvmarzf125cym-brc1e63.htm
          <![CDATA[Điều hòa Daikin nối ống gió 1chieu 30000BTU FDMNQ30MV1/RNQ30MY1+BRC1C61]]> Điều hòa Daikin nối ống gió 1chieu 30000BTU FDMNQ30MV1/RNQ30MY1+BRC1C61
          • Công suất 30.000BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Phạm vi làm lạnh: 50m2
          • Gas: R410A
          • Xuất xứ: Thái Lan

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/dieu-hoa-daikin-noi-ong-gio-1chieu-30000btu-fdmnq30mv1rnq30my1-brc1c61.htm
          <![CDATA[Điều hòa Daikin nối ống gió 1chieu 42000BTU FDMNQ42MV1/RNQ42MY1+BRC1C61]]> Điều hòa Daikin nối ống gió 1chieu 42000BTU FDMNQ42MV1/RNQ42MY1+BRC1C61
          • Công suất 42.000BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Phạm vi làm lạnh: 70m2
          • Gas: R410A
          • Xuất xứ: Thái Lan

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/dieu-hoa-daikin-noi-ong-gio-1chieu-42000btu-fdmnq42mv1rnq42my1-brc1c61.htm
          <![CDATA[Điều hòa Daikin nối ống gió 1chieu 48000BTU FDMNQ48MV1/RNQ48MY1+BRC1C61]]> Điều hòa Daikin nối ống gió 1chieu 48000BTU FDMNQ48MV1/RNQ48MY1+BRC1C61
          • Công suất 48.000BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Phạm vi làm lạnh: 80m2
          • Gas: R410A
          • Xuất xứ: Thái Lan

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/dieu-hoa-daikin-noi-ong-gio-1chieu-48000btu-fdmnq48mv1rnq48my1-brc1c61.htm
          <![CDATA[Điều hòa Daikin nối ống gió 1chieu 36000BTU FDMNQ36MV1/RNQ36MV1+BRC1C61]]> Điều hòa Daikin nối ống gió 1chieu 36000BTU FDMNQ36MV1/RNQ36MV1+BRC1C61
          • Công suất 36.000BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Phạm vi làm lạnh: 60m2
          • Gas: R410A
          • Xuất xứ: Thái Lan

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/dieu-hoa-daikin-noi-ong-gio-1chieu-36000btu-fdmnq36mv1rnq36mv1-brc1c61.htm
          <![CDATA[Điều hòa Daikin nối ống gió 1chieu 36000BTU FDMNQ36MV1/RNQ36MY1+BRC1C61]]> Điều hòa Daikin nối ống gió 1chieu 36000BTU FDMNQ36MV1/RNQ36MY1+BRC1C61
          • Công suất 36.000BTU
          • Điều hòa nối ống gió
          • Phạm vi làm lạnh: 60m2
          • Gas: R410A
          • Xuất xứ: Thái Lan

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/dieu-hoa-daikin-noi-ong-gio-1chieu-36000btu-fdmnq36mv1rnq36my1-brc1c61.htm
          <![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều 24,200/27,300BTU FBQ71EVE/RQ71MV1+BRC1C61]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều 24,200/27,300BTU FBQ71EVE/RQ71MV1+BRC1C61
          • Công suất: 24,200/27,300BTU
          • Điều hòa âm trần
          • Phạm vi làm lạnh: 40m2
          • Gas: R410a
          • Xuất xứ: Thái Lan

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/dieu-hoa-noi-ong-gio-daikin-2-chieu-2420027300btu-fbq71everq71mv1-brc1c61.htm
          <![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều 34,100/38,200BTU FBQ100EVE/RQ100MV1+BRC1C61]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều 34,100/38,200BTU FBQ100EVE/RQ100MV1+BRC1C61
          • Công suất: 34,100/38,200BTU
          • Điều hòa âm trần
          • Phạm vi làm lạnh: 55m2
          • Gas: R410a
          • Xuất xứ: Thái Lan

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/dieu-hoa-noi-ong-gio-daikin-2-chieu-3410038200btu-fbq100everq100mv1-brc1c61.htm
          <![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều 34,100/38,200BTU FBQ100EVE/RQ100MY1+BRC1C61]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều 34,100/38,200BTU FBQ100EVE/RQ100MY1+BRC1C61
          • Công suất: 34,100/38,200BTU
          • Điều hòa âm trần
          • Phạm vi làm lạnh: 55m2
          • Gas: R410a
          • Xuất xứ: Thái Lan

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/daikin/dieu-hoa-noi-ong-gio-daikin-2-chieu-3410038200btu-fbq100everq100my1-brc1c61.htm
          <![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 35.000BTU S-35PF1H5]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 35.000BTU S-35PF1H5
          • Công suất: 35.000BTU
          • Điều hòa âm trần
          • Phạm vi làm lạnh: 45m2
          • Gas: R410a
          • Xuất xứ: Malaysia

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/panasonic/dieu-hoa-noi-ong-gio-panasonic-1-chieu-35000btu-s35pf1h5.htm
          <![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 22.500BTU S-22PF1H5]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 22.500BTU S-22PF1H5
          • Công suất: 22.500BTU
          • Điều hòa âm trần
          • Phạm vi làm lạnh: 30m2
          • Gas: R410a
          • Xuất xứ: Malaysia

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/panasonic/dieu-hoa-noi-ong-gio-panasonic-1-chieu-22500btu-s22pf1h5.htm
          <![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 28.000BTU S-28PF1H5]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 28.000BTU S-28PF1H5
          • Công suất: 28.000BTU
          • Điều hòa âm trần
          • Phạm vi làm lạnh: 30m2
          • Gas: R410a
          • Xuất xứ: Malaysia

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/panasonic/dieu-hoa-noi-ong-gio-panasonic-1-chieu-28000btu-s28pf1h5.htm
          <![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 42.500BTU S-45PF1H5]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 42.500BTU S-45PF1H5
          • Công suất: 42.500BTU
          • Điều hòa âm trần
          • Phạm vi làm lạnh: 45m2
          • Gas: R410a
          • Xuất xứ: Malaysia

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/panasonic/dieu-hoa-noi-ong-gio-panasonic-1-chieu-42500btu-s45pf1h5.htm
          <![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 51.000BTU S-55PF1H5]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 51.000BTU S-55PF1H5
          • Công suất: 51.000BTU
          • Điều hòa âm trần
          • Phạm vi làm lạnh: 55m2
          • Gas: R410a
          • Xuất xứ: Malaysia

          ]]>
          https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/panasonic/dieu-hoa-noi-ong-gio-panasonic-1-chieu-51000btu-s55pf1h5.htm
          <![CDATA[Điều hòa nối ống gió 1 chiều LG ABNQ09GL1A2 - 9.000BTU Inverter]]> Điều hòa nối ống gió 1 chiều LG ABNQ09GL1A2 - 9.000BTU Inverter

           ]]>
           https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/lg/dieu-hoa-noi-ong-gio-1-chieu-lg-abnq09gl1a2-9000btu-inverter.htm
           <![CDATA[Điều hòa nối ống gió 1 chiều LG ABNQ12GL1A2- 12.000BTU Inverter]]> Điều hòa nối ống gió 1 chiều LG ABNQ12GL1A2- 12.000BTU Inverter

            ]]>
            https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/lg/dieu-hoa-noi-ong-gio-1-chieu-lg-abnq12gl1a2-12000btu-inverter.htm
            <![CDATA[Điều hòa nối ống gió 1 chiều LG ABNQ18GL1A2- 18.000BTU Inverter]]> Điều hòa nối ống gió 1 chiều LG ABNQ18GL1A2- 18.000BTU Inverter

             ]]>
             https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/lg/dieu-hoa-noi-ong-gio-1-chieu-lg-abnq18gl1a2-18000btu-inverter.htm
             <![CDATA[Điều hòa nối ống gió 1 chiều LG ABNQ24GL1A2- 24.000BTU Inverter]]> Điều hòa nối ống gió 1 chiều LG ABNQ24GL1A2- 24.000BTU Inverter

              ]]>
              https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/lg/dieu-hoa-noi-ong-gio-1-chieu-lg-abnq24gl1a2-24000btu-inverter.htm
              <![CDATA[Điều hòa nối ống gió Multi 1 chiều LG AMNQ09GL1A0 - 9.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Multi 1 chiều LG AMNQ09GL1A0 - 9.000BTU

               ]]>
               https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/lg/dieu-hoa-noi-ong-gio-multi-1-chieu-lg-amnq09gl1a0-9000btu.htm
               <![CDATA[Điều hòa nối ống gió Multi 1 chiều LG AMNQ12GL2A0 - 12.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Multi 1 chiều LG AMNQ12GL2A0 - 12.000BTU

                ]]>
                https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/lg/dieu-hoa-noi-ong-gio-multi-1-chieu-lg-amnq12gl2a0-12000btu.htm
                <![CDATA[Điều hòa nối ống gió Multi 1 chiều LG AMNQ18GL2A0 - 18.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Multi 1 chiều LG AMNQ18GL2A0 - 18.000BTU

                 ]]>
                 https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/lg/dieu-hoa-noi-ong-gio-multi-1-chieu-lg-amnq18gl2a0-18000btu.htm
                 <![CDATA[Điều hòa nối ống gió Multi 1 chiều LG AMNQ24GL3A0 - 24.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Multi 1 chiều LG AMNQ24GL3A0 - 24.000BTU

                  ]]>
                  https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/lg/dieu-hoa-noi-ong-gio-multi-1-chieu-lg-amnq24gl3a0-24000btu.htm
                  <![CDATA[Điều hòa nối ống gió Multi 2 chiều LG AMNW09GL1A2 - 9.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Multi 2 chiều LG AMNW09GL1A2 - 9.000BTU

                   ]]>
                   https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/lg/dieu-hoa-noi-ong-gio-multi-2-chieu-lg-amnw09gl1a2-9000btu.htm
                   <![CDATA[Điều hòa nối ống gió Multi 2 chiều LG AMNW12GL2A2 - 12.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Multi 2 chiều LG AMNW12GL2A2 - 12.000BTU

                    ]]>
                    https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/lg/dieu-hoa-noi-ong-gio-multi-2-chieu-lg-amnw12gl2a2-12000btu.htm
                    <![CDATA[Điều hòa nối ống gió Multi 2 chiều LG AMNW18GL2A2 - 18.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Multi 2 chiều LG AMNW18GL2A2 - 18.000BTU

                     ]]>
                     https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/lg/dieu-hoa-noi-ong-gio-multi-2-chieu-lg-amnw18gl2a2-18000btu.htm
                     <![CDATA[Điều hòa nối ống gió Multi 2 chiều LG AMNW24GL3A2 - 24.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Multi 2 chiều LG AMNW24GL3A2 - 24.000BTU

                      ]]>
                      https://mediamart.vn/dieu-hoa-ap-tran/lg/dieu-hoa-noi-ong-gio-multi-2-chieu-lg-amnw24gl3a2-24000btu.htm