Điều hòa tủ đứng https://mediamart.vn MediaMart.Vn MediaMart.Vn:https://mediamart.vn <![CDATA[Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic C28FFH - 28.000BTU]]> Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic C28FFH - 28.000BTU
 • Công suất: 28000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 45m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Trung Quốc

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/panasonic/dieu-hoa-tu-dung-panasonicucs-c28ffh-25000btu.htm
<![CDATA[Điều hòa LG 2 chiều 24.000BTU HPH246SLA0]]> Điều hòa LG 2 chiều 24.000BTU HPH246SLA0
 • Công suất: 24000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 40m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Thái Lan

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/lg/dieu-hoa-lg-2-chieu-24000btu-hph246sla0.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng Panasonic C18FFH - 18.000BTU]]> Điều hòa tủ đứng Panasonic C18FFH - 18.000BTU
 • Công suất: 18000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 30m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Trung Quốc

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/panasonic/dieu-hoa-tu-dung-panasonic-cucsc18ffh-18000btu.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng Panasonic C45FFH , 42.700 BTU]]> Điều hòa tủ đứng Panasonic C45FFH , 42.700 BTU
 • Công suất: 42700 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 75m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Trung Quốc

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/panasonic/dieu-hoa-tu-dung-panasoni-cucs-c45ffh-42700btu.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng 2 chiều Inverter Panasonic E28NFQ 28.000BTU]]> Điều hòa tủ đứng 2 chiều Inverter Panasonic E28NFQ 28.000BTU
 • Công suất: 28000 BTU
 • Điều hòa inverter
 • Phạm vi làm lạnh: 45m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Khuyến mại đến 400.000đ ]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/panasonic/dieu-hoa-tu-dung-2-chieu-inverter-panasonic-e28nfq-28000btu.htm
<![CDATA[Điều hoà tủ đứng Midea 2 chiều 50.000BTU MFJJ-50HRN1]]> Điều hoà tủ đứng Midea 2 chiều 50.000BTU MFJJ-50HRN1
 • Công suất: 50000 BTU
 • Điều hòa tủ đứng
 • Phạm vi làm lạnh: 40-45 m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Trung Quốc

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/midea/dieu-hoa-tu-dung-midea-2-chieu-50000btu-mfjj50hrn1.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng 1 chiều LG APNQ48GT3E3- 48.000BTU Inverter]]> Điều hòa tủ đứng 1 chiều LG APNQ48GT3E3- 48.000BTU Inverter
 • Công suất: 48000 BTU
 • Điều hòa Inverter
 • Phạm vi làm lạnh: 80m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ Hàn Quốc

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/lg/dieu-hoa-tu-dung-1-chieu-lg-apnq48gt3e3-48000btu-inverter.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng 1 chiều LG APNQ24GS1A3 - 24.000BTU Inverter]]> Điều hòa tủ đứng 1 chiều LG APNQ24GS1A3 - 24.000BTU Inverter
 • Công suất: 24000 BTU
 • Điều hòa Inverter
 • Phạm vi làm lạnh: 35 - 40m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ Hàn Quốc

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/lg/dieu-hoa-tu-dung-1-chieu-lg-apnq24gs1a3-24000btu-inverter.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 50.000 BTU MFSM-50CR]]> Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 50.000 BTU MFSM-50CR
 • Công suất: 50000 BTU
 • Điều hòa tủ đứng
 • Phạm vi làm lạnh: 80-85 m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Việt Nam

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/midea/dieu-hoa-tu-dung-midea-1-chieu-50000-btu-mfsm50cr.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 24.000 BTU MFPA-28CRN1]]> Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 24.000 BTU MFPA-28CRN1
 • Công suất: 24000 BTU
 • Điều hòa tủ đứng
 • Phạm vi làm lạnh: 45m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Việt Nam

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/midea/dieu-hoa-tu-dung-midea-1-chieu-28000-btu-mfpa28crn1.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng 1 chiều LG APNQ30GR5A3- 28.000BTU Inverter]]> Điều hòa tủ đứng 1 chiều LG APNQ30GR5A3- 28.000BTU Inverter
 • Công suất: 28000 BTU
 • Điều hòa Inverter
 • Phạm vi làm lạnh: 45m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ Hàn Quốc

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/lg/dieu-hoa-tu-dung-1-chieu-lg-apnq30gr5a3-28000btu-inverter.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 28.000 BTU MFSM-28CR]]> Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 28.000 BTU MFSM-28CR
 • Công suất: 28000 BTU
 • Điều hòa tủ đứng
 • Phạm vi làm lạnh: 45m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Việt Nam

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/midea/dieu-hoa-tu-dung-midea-1-chieu-28000-btu-mfsm28cr.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN71AXV19/RR71CGXV19 24.0000 BTU]]> Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN71AXV19/RR71CGXV19 24.0000 BTU
 • Công suất: 24.0000 BTU
 • Điều hòa tủ đứng
 • Phạm vi làm lạnh: 40m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ: Malaysia

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/daikin/dieu-hoa-tu-dung-1-chieu-daikin-fvrn71axv19rr71cgxv19-280000-btu.htm
<![CDATA[Điều hòa 1 chiều Gree GVC18AG-K1NNA5A - 18.000 BTU]]> Điều hòa 1 chiều Gree GVC18AG-K1NNA5A - 18.000 BTU
 • Công suất: 18000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 30m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Trung Quốc

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/gree/dieu-hoa-1-chieu-gree-gvc18agk1nna5a-18000-btu.htm
<![CDATA[Điều hòa 2 chiều Gree GVH18AG-K1NNA5A - 18.000 BTU]]> Điều hòa 2 chiều Gree GVH18AG-K1NNA5A - 18.000 BTU
 • Công suất: 18000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 30m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Trung Quốc

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/gree/dieu-hoa-2-chieu-gree-gvh18agk1nna5a-18000-btu.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng Daikin 1chieu 26600BTU FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V]]> Điều hòa tủ đứng Daikin 1chieu 26600BTU FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V
 • Điều hòa tủ đứng
 • Công suất 26.600BTU
 • Phạm vi làm lạnh: 45m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ: Malaysia

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/daikin/dieu-hoa-tu-dung-daikin-1chieu-28000btu-fvrn71bxv1vrr71cbxy1v.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng Daikin 1chieu 36000BTU FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V]]> Điều hòa tủ đứng Daikin 1chieu 36000BTU FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V
 • Điều hòa tủ đứng
 • Công suất 36.000BTU
 • Phạm vi làm lạnh: 60m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ: Malaysia

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/daikin/dieu-hoa-tu-dung-daikin-1chieu-36000btu-fvrn100bxv1vrr100dbxv1v.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng Daikin 1chieu 36000BTU FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V]]> Điều hòa tủ đứng Daikin 1chieu 36000BTU FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V
 • Điều hòa tủ đứng
 • Công suất 36.000BTU
 • Phạm vi làm lạnh: 60m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ: Malaysia

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/daikin/dieu-hoa-tu-dung-daikin-1chieu-36000btu-fvrn100bxv1vrr100dbxy1v.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng Daikin 1chieu 42000BTU FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V]]> Điều hòa tủ đứng Daikin 1chieu 42000BTU FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V
 • Điều hòa tủ đứng
 • Công suất 42.000BTU
 • Phạm vi làm lạnh: 70m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ: Malaysia

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/daikin/dieu-hoa-tu-dung-daikin-1chieu-42000btu-fvrn125bxv1vrr125dbxy1v.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng Daikin 1chieu 45000BTU FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V]]> Điều hòa tủ đứng Daikin 1chieu 45000BTU FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V
 • Điều hòa tủ đứng
 • Công suất 45.000BTU
 • Phạm vi làm lạnh: 75m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ: Malaysia

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/daikin/dieu-hoa-tu-dung-daikin-1chieu-45000btu-fvrn140bxv1vrr140dbxy1v.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng Daikin 1chieu 55000BTU FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V]]> Điều hòa tủ đứng Daikin 1chieu 55000BTU FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V
 • Điều hòa tủ đứng
 • Công suất 55.000BTU
 • Phạm vi làm lạnh: 90m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ: Malaysia

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/daikin/dieu-hoa-tu-dung-daikin-1chieu-55000btu-fvrn160bxv1vrr160dbxy1v.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều 28.000 BTU MFSM-28HR]]> Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều 28.000 BTU MFSM-28HR
 • Công suất: 28000 BTU
 • Điều hòa tủ đứng
 • Phạm vi làm lạnh: 45m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Việt Nam

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/midea/dieu-hoa-tu-dung-midea-2-chieu-28000-btu-mfsm28hr.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều 50.000 BTU MFSM-50HR]]> Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều 50.000 BTU MFSM-50HR
 • Công suất: 50000 BTU
 • Điều hòa tủ đứng
 • Phạm vi làm lạnh: 80-85 m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Việt Nam

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/midea/dieu-hoa-tu-dung-midea-1-chieu-50000-btu-mfsm50hr.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng Daikin 1chieu 28000BTU FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V]]> Điều hòa tủ đứng Daikin 1chieu 28000BTU FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V
 • Điều hòa tủ đứng
 • Công suất 28.000BTU
 • Phạm vi làm lạnh: 45m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ: Malaysia

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/daikin/dieu-hoa-tu-dung-daikin-1chieu-28000btu-fvrn71bxv1vrr71cbxv1v.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng 1 chiều LG APNQ100LFA0- 98.000BTU Inverter]]> Điều hòa tủ đứng 1 chiều LG APNQ100LFA0- 98.000BTU Inverter
 • Công suất: 98000 BTU
 • Điều hòa Inverter
 • Phạm vi làm lạnh: 150-155m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ Thái Lan

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/lg/dieu-hoa-tu-dung-1-chieu-lg-apnq100lfa0-93000btu-inverter.htm
<![CDATA[Điều hòa 1 chiều Gree GVC18AG-K3NNB1A - 18.000 BTU]]> Điều hòa 1 chiều Gree GVC18AG-K3NNB1A - 18.000 BTU
 • Công suất: 18000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 30m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Khuyến mại đến 400,000đ ]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/gree/dieu-hoa-1-chieu-gree-gvc18agk3nnb1a-18000-btu.htm
<![CDATA[Điều hòa 1 chiều Gree GVC24AG-K3NNB1A - 24.000 BTU]]> Điều hòa 1 chiều Gree GVC24AG-K3NNB1A - 24.000 BTU
 • Công suất: 24000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 40m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Khuyến mại đến 400,000đ ]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/gree/dieu-hoa-1-chieu-gree-gvc24agk3nnb1a-24000-btu.htm
<![CDATA[Điều hòa 1 chiều Gree GVC48AH-M3NTB1A - 48.000 BTU]]> Điều hòa 1 chiều Gree GVC48AH-M3NTB1A - 48.000 BTU
 • Công suất: 48000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 75-80 m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Khuyến mại đến 500,000đ ]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/gree/dieu-hoa-1-chieu-gree-gvc48ahm3ntb1a-48000-btu.htm
<![CDATA[Điều hòa 1 chiều Gree GVC55AH-M3NTB1A - 55.000 BTU]]> Điều hòa 1 chiều Gree GVC55AH-M3NTB1A - 55.000 BTU
 • Công suất: 55000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 90-95 m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Khuyến mại đến 500,000đ ]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/gree/dieu-hoa-1-chieu-gree-gvc55ahm3ntb1a-55000-btu.htm
<![CDATA[Điều hòa 2 chiều Gree GVH18AG-K3NNB1A - 18.000 BTU]]> Điều hòa 2 chiều Gree GVH18AG-K3NNB1A - 18.000 BTU
 • Công suất: 18000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 30m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Khuyến mại đến 400,000đ ]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/gree/dieu-hoa-2-chieu-gree-gvh18agk3nnb1a -18000-btu.htm
<![CDATA[Điều hòa 2 chiều Gree GVH48AG-K3NNB1A - 48.000 BTU]]> Điều hòa 2 chiều Gree GVH48AG-K3NNB1A - 48.000 BTU
 • Công suất: 48000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 75-80m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Khuyến mại đến 500,000đ ]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/gree/dieu-hoa-2-chieu-gree-gvh48agk3nnb1a-48000-btu.htm
<![CDATA[Điều hòa 2 chiều Gree GVH55AH-M3NTB1A - 55.000 BTU]]> Điều hòa 2 chiều Gree GVH55AH-M3NTB1A - 55.000 BTU
 • Công suất: 55000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 90-95m2
 • Gas: R410A
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Khuyến mại đến 500,000đ ]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/gree/dieu-hoa-2-chieu-gree-gvh55ahm3ntb1a-55000-btu.htm
<![CDATA[Điều hòa 2 chiều Gree GVH24AG-K1NNA5A - 24.000 BTU]]> Điều hòa 2 chiều Gree GVH24AG-K1NNA5A - 24.000 BTU
 • Công suất: 24000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 40m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Khuyến mại đến 400.000đ ]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/gree/dieu-hoa-1-chieu-gree-gvh24agk1nna5a-24000-btu.htm
<![CDATA[Điều hòa 2 chiều Gree GVH36AH-M1NNA5A - 36.000 BTU]]> Điều hòa 2 chiều Gree GVH36AH-M1NNA5A - 36.000 BTU
 • Công suất: 36000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 60m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Khuyến mại đến 400.000đ ]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/gree/dieu-hoa-2-chieu-gree-gvh36ahm1nna5a-36000-btu.htm
<![CDATA[Điều hòa 2 chiều Gree GVH42AH-M1NNA5A - 42.000 BTU]]> Điều hòa 2 chiều Gree GVH42AH-M1NNA5A - 42.000 BTU
 • Công suất: 42000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 70m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Khuyến mại đến 400.000đ ]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/gree/dieu-hoa-1-chieu-gree-gvh42ahm1nna5a-42000-btu.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN100AXV1/RR100DGXY1 34.000BTU]]> Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN100AXV1/RR100DGXY1 34.000BTU
 • Công suất: 34.0000 BTU
 • Điều hòa tủ đứng
 • Phạm vi làm lạnh: 55m2
 • Gas: R410A

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/daikin/dieu-hoa-tu-dung-1-chieu-daikin-fvrn100axv1rr100dgxy1-34000btu.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN125AXV1/RR125DGXY1 42.000BTU]]> Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN125AXV1/RR125DGXY1 42.000BTU
 • Công suất: 42.0000 BTU
 • Điều hòa tủ đứng
 • Phạm vi làm lạnh: 70m2
 • Gas: R410A

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/daikin/dieu-hoa-tu-dung-1-chieu-daikin-fvrn125axv1rr125dgxy1-42000btu.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN140AXV1/RR140DGXY1 48.000BTU]]> Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN140AXV1/RR140DGXY1 48.000BTU
 • Công suất: 48.0000 BTU
 • Điều hòa tủ đứng
 • Phạm vi làm lạnh: 80m2
 • Gas: R410A

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/daikin/dieu-hoa-tu-dung-1-chieu-daikin-fvrn140axv1rr140dgxy1-48000btu.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng 2 chiều Daikin FVQN71AXV1/RQ71CGXV1 24.000BTU]]> Điều hòa tủ đứng 2 chiều Daikin FVQN71AXV1/RQ71CGXV1 24.000BTU
 • Công suất: 24.0000 BTU
 • Điều hòa tủ đứng
 • Phạm vi làm lạnh: 40m2
 • Gas: R410A

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/daikin/dieu-hoa-tu-dung-2-chieu-daikin-fvqn71axv1rq71cgxv1-24000btu.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng 2 chiều Daikin FVQN100AXV1/RQ100DGXY1 34.000BTU]]> Điều hòa tủ đứng 2 chiều Daikin FVQN100AXV1/RQ100DGXY1 34.000BTU
 • Công suất: 34.0000 BTU
 • Điều hòa tủ đứng
 • Phạm vi làm lạnh: 55m2
 • Gas: R410A

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/daikin/dieu-hoa-tu-dung-2-chieu-daikin-fvqn100axv1rq100dgxy1-34000btu.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng 2 chiều Daikin FVQN125AXV1/RQ125DGXY1 42.000BTU]]> Điều hòa tủ đứng 2 chiều Daikin FVQN125AXV1/RQ125DGXY1 42.000BTU
 • Công suất: 42.0000 BTU
 • Điều hòa tủ đứng
 • Phạm vi làm lạnh: 70m2
 • Gas: R410A

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/daikin/dieu-hoa-tu-dung-2-chieu-daikin-fvqn125axv1rq125dgxy1-42000btu.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng 2 chiều Daikin FVQN140AXV1/RQ140DGXY1 48.000BTU]]> Điều hòa tủ đứng 2 chiều Daikin FVQN140AXV1/RQ140DGXY1 48.000BTU
 • Công suất: 48.0000 BTU
 • Điều hòa tủ đứng
 • Phạm vi làm lạnh: 80m2
 • Gas: R410A

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/daikin/dieu-hoa-tu-dung-2-chieu-daikin-fvqn140axv1rq140dgxy1-48000btu.htm
<![CDATA[Điều hòa di động 1 chiều Midea MPPF-13CRN1 - 13.000 BTU]]> Điều hòa di động 1 chiều Midea MPPF-13CRN1 - 13.000 BTU
 • Công suất: 13.000 BTU
 • Điều hòa: 1 chiều thường
 • Phạm vi làm lạnh: 21m2
 • Gas: R401A
 • Xuất xứ: Việt Nam

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/midea/dieu-hoa-di-dong-1-chieu-midea-mppf13crn1-13000-btu.htm
<![CDATA[Điều hòa 1 chiều Gree GVC36AH-M1NNA5A - 36.000 BTU]]> Điều hòa 1 chiều Gree GVC36AH-M1NNA5A - 36.000 BTU
 • Công suất: 36000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 60m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Khuyến mại đến 400.000đ ]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/gree/dieu-hoa-1-chieu-gree-gvc36ahm1nna5a-36000-btu.htm
<![CDATA[Điều hòa 1 chiều Gree GVC42AH-M1NNA5A - 42.000 BTU]]> Điều hòa 1 chiều Gree GVC42AH-M1NNA5A - 42.000 BTU
 • Công suất: 42000 BTU
 • Điều hòa thường
 • Phạm vi làm lạnh: 70m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Khuyến mại đến 400.000đ ]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/gree/dieu-hoa-1-chieu-gree-gvc42ahm1nna5a-42000-btu.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 50.000 BTU MFJJ-50CRN1]]> Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 50.000 BTU MFJJ-50CRN1
 • Công suất: 50000 BTU
 • Điều hòa tủ đứng
 • Phạm vi làm lạnh: 80-85 m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Việt Nam

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/midea/dieu-hoa-tu-dung-midea-1-chieu-50000-btu-mfjj50crn1.htm
<![CDATA[Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều 24.000 BTU MFPA-28HRN1]]> Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều 24.000 BTU MFPA-28HRN1
 • Công suất: 24000 BTU
 • Điều hòa tủ đứng
 • Phạm vi làm lạnh: 45m2
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Việt Nam

]]>
https://mediamart.vn/dieu-hoa-tu-dung/midea/dieu-hoa-tu-dung-midea-2-chieu-28000-btu-mfpa28hrn1.htm