Máy hủy tài liệu Máy hủy tài liệu https://mediamart.vn MediaMart.Vn MediaMart.Vn:https://mediamart.vn <![CDATA[Máy huỷ tài liệu Silicon PS-800CN -Hủy Sợi nhỏ]]> Máy huỷ tài liệu Silicon PS-800CN -Hủy Sợi nhỏ

  ]]>
  https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-silicon-ps800cn-huy-soi-nho.htm
  <![CDATA[Máy hủy tài liệu ZIBA HC-27- Hủy Vụn]]> Máy hủy tài liệu ZIBA HC-27- Hủy Vụn
  • Vụn thành mảnh: 3x16mm
  • Tốc độ hủy 3.5m/phút
  • Thùng giấy: 15L

  Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
  https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/ziba/may-huy-tai-lieu-ziba-hc27-huy-vun.htm
  <![CDATA[Máy huỷ tài liệu Silicon PS-812C]]> Máy huỷ tài liệu Silicon PS-812C
  • Vụn thành mảnh: 3.8 x 50 mm
  • Hủy 1 lần 8 tờ A4 / 70g
  • Thùng giấy: 21 lít

  Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
  https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-silicon-ps-812c.htm
  <![CDATA[Máy huỷ tài liệu Silicon PS-800C]]> Máy huỷ tài liệu Silicon PS-800C
  • Huỷ sợi nhỏ: 3.8 x 40 mm
  • Hủy 1 lần 8 tờ A4 / 70g
  • Thùng giấy: 21 lít

  Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
  https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-silicon-ps-800c.htm
  <![CDATA[Máy huỷ tài liệu Silicon PS-508M( Máy hủy cho doanh nhân)]]> Máy huỷ tài liệu Silicon PS-508M( Máy hủy cho doanh nhân)
  • Huỷ sợi nhỏ: 5 x 38 mm
  • Hủy 1 lần 8 tờ A4 / 70g
  • Thùng giấy: 16 lít

  ]]>
  https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-silicon-ps-508m.htm
  <![CDATA[Máy huỷ tài liệu Silicon PS-610C]]> Máy huỷ tài liệu Silicon PS-610C
  • Vụn thành mảnh: 4 x 50mm
  • Hủy 1 lần 10 tờ A4 / 70g
  • Thùng giấy: 21 lít

  Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
  https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-silicon-ps-610c.htm
  <![CDATA[Máy huỷ tài liệu Silicon PS-620C]]> Máy huỷ tài liệu Silicon PS-620C

   Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
   https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-silicon-ps620c.htm
   <![CDATA[Máy huỷ tài liệu Silicon PS-836C]]> Máy huỷ tài liệu Silicon PS-836C

    Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
    https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-silicon-ps836c.htm
    <![CDATA[Máy huỷ tài liệu Silicon PS-880C]]> Máy huỷ tài liệu Silicon PS-880C
    • Công suất hủy (70g tờ): 17 tờ/ 1 lần
    • Độ ồn (db): <56
    • Dung tích bình chứa (Gal/L): 26 L

    Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
    https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-silicon-ps880c.htm
    <![CDATA[Máy hủy tài liệu Silicon PS-890C]]> Máy hủy tài liệu Silicon PS-890C
    • Vụn thành mảnh: 2 x 10mm
    • Hủy 1 lần 20 tờ A4/70g
    • Thùng giấy: 34 lít

    Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
    https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-silicon-ps890c.htm
    <![CDATA[Máy huỷ tài liệu Silicon PS-915LCD]]> Máy huỷ tài liệu Silicon PS-915LCD
    • Kiểu huỷ: sợi nhỏ cắt chéo.
    • Công suất hủy (70g tờ): 15 tờ/ 1 lần
    • Dung tích bình chứa (Gal/L): 21 L

    ]]>
    https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-silicon-ps915lcd.htm
    <![CDATA[Máy huỷ tài liệu Silicon PS-1200C - Hủy sợi]]> Máy huỷ tài liệu Silicon PS-1200C - Hủy sợi
    • Kiểu huỷ: hủy sợi nhỏ
    • Công suất hủy (70g tờ): 12 tờ/ 1 lần
    • Dung tích bình chứa: 20L

    Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
    https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-silicon-ps1200c.htm
    <![CDATA[Máy huỷ tài liệu Silicon PS-2200M - Hủy vụn]]> Máy huỷ tài liệu Silicon PS-2200M - Hủy vụn
    • Kích thước huỷ (mm): 4*30
    • Công suất hủy (70g tờ): 10tờ/ 1 lần
    • Dung tích bình chứa: 30L

    Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
    https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-silicon-ps2200m.htm
    <![CDATA[Máy hủy tài liệu ZIBA HC-38 - Hủy Vụn]]> Máy hủy tài liệu ZIBA HC-38 - Hủy Vụn
    • Vụn thành mảnh: 3x10mm
    • Tốc độ hủy 3.5m/phút
    • Thùng giấy: 17L

    Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
    https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/ziba/may-huy-tai-lieu-ziba-hc38-huy-vun.htm
    <![CDATA[Máy hủy tài liệu LBA H-8CD - Hủy Vụn, Hủy CD/thẻ từ/kim bấm]]> Máy hủy tài liệu LBA H-8CD - Hủy Vụn, Hủy CD/thẻ từ/kim bấm
    • Vụn thành mảnh 2x8mm
    • Tốc độ hủy 3.0m/phút
    • Thùng giấy: 18L

    Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
    https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/ziba/may-huy-tai-lieu-lba-h8cd-huy-vun-huy-cdthe-tukim-bam.htm
    <![CDATA[Máy hủy tài liệu ZIBA HS-38 - Hủy Sợi]]> Máy hủy tài liệu ZIBA HS-38 - Hủy Sợi
    • Vụn thành mảnh: 3.8mm
    • Tốc độ hủy 3.5m/phút
    • Thùng giấy: 17L

    Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
    https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/ziba/may-huy-tai-lieu-ziba-hs38-huy-soi.htm
    <![CDATA[Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000C]]> Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000C
    • Công suất hủy (70g tờ): 22 tờ/ 1 lần
    • Công suất tiêu thụ: 530W
    • Kích thước huỷ (mm): 4 x 25

    Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
    https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-silicon-ps3000c.htm
    <![CDATA[Máy hủy tài liệu văn phòng siêu bảo mật Silicon PS-6800C]]> Máy hủy tài liệu văn phòng siêu bảo mật Silicon PS-6800C

     ]]>
     https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-van-phong-sieu-bao-mat-silicon-ps6800c.htm
     <![CDATA[Máy hủy tài liệu văn phòng siêu bảo mật Silicon PS-5300C]]> Máy hủy tài liệu văn phòng siêu bảo mật Silicon PS-5300C

      ]]>
      https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-van-phong-sieu-bao-mat-silicon-ps5300c.htm
      <![CDATA[Máy hủy tài liệu văn phòng siêu bảo mật Silicon PS-5700C]]> Máy hủy tài liệu văn phòng siêu bảo mật Silicon PS-5700C

       ]]>
       https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-van-phong-sieu-bao-mat-silicon-ps5700c.htm
       <![CDATA[Máy Hủy Công Nghiệp Liên Tục Silicon PS-1000C]]> Máy Hủy Công Nghiệp Liên Tục Silicon PS-1000C
       • Vụn thành mảnh: 2X18 mm
       • Số lần hủy trong ngày: 200-300
       • Dung tích bình chứa (Gal/ L): 11.7/53

       ]]>
       https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-cong-nghiep-lien-tuc-silicon-ps1000c.htm
       <![CDATA[Máy Hủy Công Nghiệp Liên Tục Silicon PS-4500C]]> Máy Hủy Công Nghiệp Liên Tục Silicon PS-4500C
       • Vụn thành mảnh: 2X18 mm
       • Số lần hủy trong ngày: 200-300
       • Dung tích bình chứa (Gal/ L): 11.7/53

       ]]>
       https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-cong-nghiep-lien-tuc-silicon-ps4500c.htm
       <![CDATA[Máy hủy tài liệu công nghiệp hoạt động liên tục Silicon PS-4000C]]> Máy hủy tài liệu công nghiệp hoạt động liên tục Silicon PS-4000C

        ]]>
        https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-cong-nghiep-hoat-dong-lien-tuc-silicon-ps4000c.htm
        <![CDATA[Máy hủy tài liệu công nghiệp hoạt động liên tục Silicon PS-2500C]]> Máy hủy tài liệu công nghiệp hoạt động liên tục Silicon PS-2500C

         ]]>
         https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-cong-nghiep-hoat-dong-lien-tuc-silicon-ps2500c.htm
         <![CDATA[Máy hủy tài liệu công nghiệp hoạt động liên tục Silicon PS-5000C]]> Máy hủy tài liệu công nghiệp hoạt động liên tục Silicon PS-5000C

          ]]>
          https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-cong-nghiep-hoat-dong-lien-tuc-silicon-ps5000c.htm
          <![CDATA[Máy hủy thẻ nhựa, lá bài, thẻ bài, voucher chuyên dụng Silicon PS-5800C]]> Máy hủy thẻ nhựa, lá bài, thẻ bài, voucher chuyên dụng Silicon PS-5800C

           ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-the-nhua-la-bai-the-bai-voucher-chuyen-dung-silicon-ps5800c.htm
           <![CDATA[Máy hủy tài liệu ZIBA HC-26 - Hủy Vụn]]> Máy hủy tài liệu ZIBA HC-26 - Hủy Vụn
           • Vụn thành mảnh: 3x15mm
           • Tốc độ hủy 3.5m/phút
           • Thùng giấy: 15L

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/ziba/may-huy-tai-lieu-ziba-hc26-huy-vun.htm
           <![CDATA[Máy hủy tài liệu ZIBA HC-52 - Hủy Vụn]]> Máy hủy tài liệu ZIBA HC-52 - Hủy Vụn
           • Vụn thành mảnh: 3x30mm
           • Tốc độ hủy 3.5m/phút
           • Thùng giấy: 21L

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/ziba/may-huy-tai-lieu-ziba-hc52-huy-vun.htm
           <![CDATA[Máy hủy tài liệu ZIBA PC-410CD - Hủy Vụn, Hủy CD/thẻ từ/kim bấm]]> Máy hủy tài liệu ZIBA PC-410CD - Hủy Vụn, Hủy CD/thẻ từ/kim bấm
           • Vụn thành mảnh: 2.5x15mm
           • Tốc độ hủy 3.5m/phút
           • Thùng giấy: 28L

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/ziba/may-huy-tai-lieu-ziba-pc410cd.htm
           <![CDATA[Máy hủy tài liệu ZIBA PC-415CD - Hủy Vụn,Hủy CD/thẻ từ/kim bấm]]> Máy hủy tài liệu ZIBA PC-415CD - Hủy Vụn,Hủy CD/thẻ từ/kim bấm
           • Vụn thành mảnh: 2x10mm
           • Tốc độ hủy 3.8m/phút
           • Thùng giấy: 30L

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/ziba/may-huy-tai-lieu-ziba-pc415cd.htm
           <![CDATA[Máy hủy tài liệu ZIBA PC-417CD -Hủy Vụn,Hủy CD/thẻ từ/kim bấm]]> Máy hủy tài liệu ZIBA PC-417CD -Hủy Vụn,Hủy CD/thẻ từ/kim bấm
           • Vụn thành mảnh: 2x10mm
           • Tốc độ hủy 6.0m/phút
           • Thùng giấy: 42L

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/ziba/may-huy-tai-lieu-ziba-pc417cd.htm
           <![CDATA[Máy hủy tài liệu LBA P-13CD - Hủy Vụn, Hủy CD/thẻ từ/kim bấm]]> Máy hủy tài liệu LBA P-13CD - Hủy Vụn, Hủy CD/thẻ từ/kim bấm
           • Miệng cắt rộng: 220mm
           • Tốc độ hủy 4.0m/phút
           • Thùng giấy: 28L

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/ziba/may-huy-tai-lieu-lba-p13cd-huy-vun-huy-cdthe-tukim-bam.htm
           <![CDATA[Máy hủy tài liệu Silicon PS-990C ( dành cho doanh nhân)]]> Máy hủy tài liệu Silicon PS-990C ( dành cho doanh nhân)
           • Vụn thành mảnh: 3x9mm
           • Hủy liên tục 80 tờ A4 70gms/lần
           • Thùng giấy: 19 lít

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-silicon-ps990c-danh-cho-doanh-nhan.htm
           <![CDATA[Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Nikatei PS-2000C]]> Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Nikatei PS-2000C
           • Kiểu hủy : Hủy vụn
           • Số tờ hủy (70g) : 22 tờ / 1 lần
           • Kích thước hủy : 3.9*38mm
           • Thùng rác rút ra : Có

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/nikatei/may-huy-cong-nghiep-hoat-dong-lien-tuc-nikatei-ps2000c.htm
           <![CDATA[Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Nikatei PS-2000M]]> Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Nikatei PS-2000M
           • Kiểu hủy : Hủy Vụn Cám
           • Số tờ hủy (70g) : 14-15 tờ / 1 lần
           • Kích thước hủy : 2*12mm
           • Thùng rác rút ra : Có

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/nikatei/may-huy-cong-nghiep-hoat-dong-lien-tuc-nikatei-ps2000m.htm
           <![CDATA[Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Nikatei PS-2000S]]> Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Nikatei PS-2000S
           • Kiểu hủy : Hủy sợi nhỏ
           • Số tờ hủy (70g) : 26 tờ / 1 lần
           • Kích thước hủy : 3.9mm
           • Thùng rác rút ra : Có

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/nikatei/may-huy-cong-nghiep-hoat-dong-lien-tuc-nikatei-ps2000s.htm
           <![CDATA[Máy hủy tài liệu công nghiệp NiKatei PS-780C]]> Máy hủy tài liệu công nghiệp NiKatei PS-780C
           • Kiểu cắt: Cắt vụn
           • Số tờ căt ( khoảng 70g): 18
           • Tự động tắt bật: Có
           • Báo nóng và quá tải: Có

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/nikatei/may-huy-tai-lieu-cong-nghiep-nikatei-ps780c.htm
           <![CDATA[Máy hủy tài liệu công nghiệp NiKatei PS-850C]]> Máy hủy tài liệu công nghiệp NiKatei PS-850C
           • Kiểu cắt: Cắt vụn
           • Số tờ căt ( khoảng 70g): 25-28
           • Tự động tắt bật: Có
           • Đảo ngược: Có

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/nikatei/may-huy-tai-lieu-cong-nghiep-nikatei-ps850c.htm
           <![CDATA[Máy hủy tài liệu công nghiệp NiKatei PS-900C]]> Máy hủy tài liệu công nghiệp NiKatei PS-900C
           • Kiểu cắt: Cắt vụn
           • Số tờ căt ( khoảng 70g): 32-35
           • Tự động tắt bật: Có
           • Đảo ngược: Có

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/nikatei/may-huy-tai-lieu-cong-nghiep-nikatei-ps900c.htm
           <![CDATA[Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000M]]> Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000M
           • Công suất hủy (70g tờ): 15 tờ/ 1 lần
           • Công suất tiêu thụ: 530W
           • Kích thước huỷ (mm): 2 x 10

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-silicon-ps3000m.htm
           <![CDATA[Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-510C]]> Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-510C
           • Vụn thành mảnh: 4X30 mm
           • Huỷ liên tục: 300 tờ
           • Dung tích bình chứa (Gal/ L): 17.6/80

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-cong-nghiep-silicon-ps510c.htm
           <![CDATA[Máy huỷ tài liệu công nghiệp Silicon PS-526C]]> Máy huỷ tài liệu công nghiệp Silicon PS-526C
           • Vụn thành mảnh: 2X18 mm
           • Số lần hủy trong ngày: 200-300
           • Dung tích bình chứa (Gal/ L): 11.7/53

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-cong-nghiep-silicon-ps526c.htm
           <![CDATA[Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-536C]]> Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-536C
           • Kiểu huỷ: huỷ vụn
           • Huỷ liên tục: 100 - 150 tờ
           • Dung tích bình chứa (Gal/ L): 17.6/80

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-tai-lieu-cong-nghiep-silicon-ps536c.htm
           <![CDATA[Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Silicon PS-3500C]]> Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Silicon PS-3500C
           • Kiểu huỷ: huỷ vụn
           • Huỷ liên tục: 100 - 150 tờ
           • Dung tích bình chứa (Gal/ L): 17.6/80

           Khuyến mại đến 200.000đ ]]>
           https://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/silicon/may-huy-cong-nghiep-hoat-dong-lien-tuc-silicon-ps3500c.htm