Máy chủ Server cấu hình mạnh giá rẻ https://mediamart.vn MediaMart.Vn MediaMart.Vn:https://mediamart.vn <![CDATA[Máy chủ Server HP HPE ML10 G9 E3-1225v5 (3.3GHz/4C]]> Máy chủ Server HP HPE ML10 G9 E3-1225v5 (3.3GHz/4C

  ]]>
  https://mediamart.vn/server/hp/may-chu-server-hp-hpe-ml10-g9-e31225v5-33ghz4c.htm
  <![CDATA[Dell Precision Tower 3620 42PT36D003 XCTO BASE - i7 6700]]> Dell Precision Tower 3620 42PT36D003 XCTO BASE - i7 6700

   ]]>
   https://mediamart.vn/server/dell/dell-precision-tower-3620-42pt36d003-xcto-base-i7-6700.htm
   <![CDATA[Dell Precision Tower 3620 42PT36D004 XCTO BASE - E3 1220v5]]> Dell Precision Tower 3620 42PT36D004 XCTO BASE - E3 1220v5

    ]]>
    https://mediamart.vn/server/dell/dell-precision-tower-3620-42pt36d004-xcto-base-e3-1220v5.htm
    <![CDATA[Dell Precision Tower 3620 42PT36D005 XCTO BASE - E3 1225v5]]> Dell Precision Tower 3620 42PT36D005 XCTO BASE - E3 1225v5

     ]]>
     https://mediamart.vn/server/dell/dell-precision-tower-3620-42pt36d005-xcto-base-e3-1225v5.htm
     <![CDATA[Dell Precision Tower 3620 42PT36D006 XCTO BASE - E3 1225v5]]> Dell Precision Tower 3620 42PT36D006 XCTO BASE - E3 1225v5

      ]]>
      https://mediamart.vn/server/dell/dell-precision-tower-3620-42pt36d006-xcto-base-e3-1225v5.htm
      <![CDATA[Dell Precision Tower 3620 42PT36D007 XCTO BASE - E3 1270v5]]> Dell Precision Tower 3620 42PT36D007 XCTO BASE - E3 1270v5

       ]]>
       https://mediamart.vn/server/dell/dell-precision-tower-3620-42pt36d007-xcto-base-e3-1270v5.htm
       <![CDATA[Dell Precision T5810 42PT58DW08 - E5 1607v3]]> Dell Precision T5810 42PT58DW08 - E5 1607v3

        ]]>
        https://mediamart.vn/server/dell/dell-precision-t5810-42pt58dw08-e5-1607v3.htm
        <![CDATA[Dell Precision T5810 42PT58DW09 - E5 1620v3]]> Dell Precision T5810 42PT58DW09 - E5 1620v3

         ]]>
         https://mediamart.vn/server/dell/dell-precision-t5810-42pt58dw09-e5-1620v3.htm
         <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3100 M5 (5457B3A)]]> Máy chủ Server Lenovo x3100 M5 (5457B3A)

          ]]>
          https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3100-m5-5457b3a.htm
          <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3100 M5 - 5457C3A]]> Máy chủ Server Lenovo x3100 M5 - 5457C3A

           ]]>
           https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3100-m5-5457c3a.htm
           <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3100 M5 (5457F3A)]]> Máy chủ Server Lenovo x3100 M5 (5457F3A)

            ]]>
            https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3100-m5-5457f3a.htm
            <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3250 M6 (MT: 3633) - 3633B4A]]> Máy chủ Server Lenovo x3250 M6 (MT: 3633) - 3633B4A

             ]]>
             https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3250-m6-mt-3633-3633b4a.htm
             <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3250 M6 (MT: 3633) - 3633F2A]]> Máy chủ Server Lenovo x3250 M6 (MT: 3633) - 3633F2A

              ]]>
              https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3250-m6-mt-3633-3633f2a.htm
              <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3250 M6 (MT: 3633) - 3633G2A]]> Máy chủ Server Lenovo x3250 M6 (MT: 3633) - 3633G2A

               ]]>
               https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3250-m6-mt-3633-3633g2a.htm
               <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3550 M5 (MT: 8869) - 8869C4A]]> Máy chủ Server Lenovo x3550 M5 (MT: 8869) - 8869C4A

                ]]>
                https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3550-m5-mt-8869-8869c4a.htm
                <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3550 M5 (MT: 8869) - 8869C2A]]> Máy chủ Server Lenovo x3550 M5 (MT: 8869) - 8869C2A

                 ]]>
                 https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3550-m5-mt-8869-8869c2a.htm
                 <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3550 M5 (MT: 8869) - 8869D2A]]> Máy chủ Server Lenovo x3550 M5 (MT: 8869) - 8869D2A

                  ]]>
                  https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3550-m5-mt-8869-8869d2a.htm
                  <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3550 M5 (MT: 8869) 8869F2A]]> Máy chủ Server Lenovo x3550 M5 (MT: 8869) 8869F2A

                   ]]>
                   https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3550-m5-mt-8869-8869f2a.htm
                   <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3500 M5 - 5464B2A]]> Máy chủ Server Lenovo x3500 M5 - 5464B2A

                    ]]>
                    https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3500-m5-5464b2a.htm
                    <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3500 M5 - 5464C2A]]> Máy chủ Server Lenovo x3500 M5 - 5464C2A

                     ]]>
                     https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3500-m5-5464c2a.htm
                     <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3500 M5 - 5464D2A]]> Máy chủ Server Lenovo x3500 M5 - 5464D2A

                      ]]>
                      https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3500-m5-5464d2a.htm
                      <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3500 M5 - 5464F2A]]> Máy chủ Server Lenovo x3500 M5 - 5464F2A

                       ]]>
                       https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3500-m5-5464f2a.htm
                       <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3500 M5 - 5464G2A]]> Máy chủ Server Lenovo x3500 M5 - 5464G2A

                        ]]>
                        https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3500-m5-5464g2a.htm
                        <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 8871) - 8871B2A]]> Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 8871) - 8871B2A

                         ]]>
                         https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3650-m5-mt-8871-8871b2a.htm
                         <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 8871) - 8871C4A]]> Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 8871) - 8871C4A

                          ]]>
                          https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3650-m5-mt-8871-8871c4a.htm
                          <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 8871) - 8871C2A]]> Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 8871) - 8871C2A

                           ]]>
                           https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3650-m5-mt-8871-8871c2a.htm
                           <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 8871) - 8871D4A]]> Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 8871) - 8871D4A

                            ]]>
                            https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3650-m5-mt-8871-8871d4a.htm
                            <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 8871) - 8871D2A]]> Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 8871) - 8871D2A

                             ]]>
                             https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3650-m5-mt-8871-8871d2a.htm
                             <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 8871) - 8871F2A]]> Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 8871) - 8871F2A

                              ]]>
                              https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3650-m5-mt-8871-8871f2a.htm
                              <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3550 M5 (MT: 8869) - 8871G2A]]> Máy chủ Server Lenovo x3550 M5 (MT: 8869) - 8871G2A

                               ]]>
                               https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3550-m5-mt-8869-8871g2a.htm
                               <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 5462) - 5462C2A]]> Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 5462) - 5462C2A

                                ]]>
                                https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3650-m5-mt-5462-5462c2a.htm
                                <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 5462) - 5462D2A]]> Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 5462) - 5462D2A

                                 ]]>
                                 https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3650-m5-mt-5462-5462d2a.htm
                                 <![CDATA[Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 5462) - 5462D4A]]> Máy chủ Server Lenovo x3650 M5 (MT: 5462) - 5462D4A

                                  ]]>
                                  https://mediamart.vn/server/lenovo/may-chu-server-lenovo-x3650-m5-mt-5462-5462d4a.htm