Tổng đài điện thoại Tổng đài điện thoại https://mediamart.vn MediaMart.Vn MediaMart.Vn:https://mediamart.vn <![CDATA[Tổng đài Panasonic KX-TES824]]> Tổng đài Panasonic KX-TES824
 • 3 đường vào, ra 8 máy lẻ nội bộ
 • Hiển thị số gọi nội bộ
 • 1 kênh lời chào
 • Hỗ trợ đàm thoại hội nghị
 • Ghi âm lời chào tối đa 180s

]]>
https://mediamart.vn/tong-dai-dien-thoai/panasonic/tong-dai-panasonic-kxtes824.htm
<![CDATA[Tổng đài Panasonic KX-TES824 5 vào 16 máy lẻ]]> Tổng đài Panasonic KX-TES824 5 vào 16 máy lẻ
 • 5 vào 16 máy lẻ
 • Hiển thị số gọi nội bộ
 • 1 kênh lời chào
 • Hỗ trợ đàm thoại hội nghị
 • Ghi âm lời chào tối đa 180s

]]>
https://mediamart.vn/tong-dai-dien-thoai/panasonic/tong-dai-panasonic-kxtes824-5-vao-16-may-le.htm
<![CDATA[Tổng đài Panasonic KX-TES824 6 vào 16 máy lẻ]]> Tổng đài Panasonic KX-TES824 6 vào 16 máy lẻ
 • 6 vào 16 máy lẻ
 • Hiển thị số gọi nội bộ
 • 1 kênh lời chào
 • Hỗ trợ đàm thoại hội nghị
 • Ghi âm lời chào tối đa 180s

]]>
https://mediamart.vn/tong-dai-dien-thoai/panasonic/tong-dai-panasonic-kxtes824-6-vao-16-may-le.htm
<![CDATA[Tổng đài Panasonic KX-TES824 8 vào 24 máy lẻ]]> Tổng đài Panasonic KX-TES824 8 vào 24 máy lẻ
 • 8 vào 24 máy lẻ
 • Hiển thị số gọi nội bộ
 • 1 kênh lời chào
 • Hỗ trợ đàm thoại hội nghị
 • Ghi âm lời chào tối đa 180s

]]>
https://mediamart.vn/tong-dai-dien-thoai/panasonic/tong-dai-panasonic-kxtes824-8-vao-24-may-le.htm
<![CDATA[Tổng đài Panasonic KX-TE82480]]> Tổng đài Panasonic KX-TE82480

  ]]>
  https://mediamart.vn/tong-dai-dien-thoai/panasonic/tong-dai-panasonic-kxte82480.htm
  <![CDATA[Tổng đài Panasonic KX-TE82483]]> Tổng đài Panasonic KX-TE82483

   ]]>
   https://mediamart.vn/tong-dai-dien-thoai/panasonic/tong-dai-panasonic-kxte82483.htm