Tủ đông giá rẻ, tủ đông sanaky, tủ đông alaska, tủ đông lạnh giá rẻ Tủ đông giá rẻ bảo quản thực phẩm tốt nhất , nhiều chế độ giữ lạnh đa chiều, tủ đông sanaky, tủ đông alaska, tủ đông lạnh giá rẻ https://mediamart.vn MediaMart.Vn MediaMart.Vn:https://mediamart.vn <![CDATA[TỦ ĐÔNG 360L Inverter SANAKY 2 NGĂN VH-3699W3]]> TỦ ĐÔNG 360L Inverter SANAKY 2 NGĂN VH-3699W3

  ]]>
  https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-360l-inverter-sanaky-2-ngan-vh3699w3.htm
  <![CDATA[Tủ đông 400L inverter SANAKY 2 NGĂN VH 4099W3]]> Tủ đông 400L inverter SANAKY 2 NGĂN VH 4099W3

   ]]>
   https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-400l-inverter-sanaky-2-ngan-vh-4099w3.htm
   <![CDATA[Tủ đông 280L inverter SANAKY 2 NGĂN VH-2899W3]]> Tủ đông 280L inverter SANAKY 2 NGĂN VH-2899W3

    ]]>
    https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-280l-inverter-sanaky-2-ngan-vh2899w3.htm
    <![CDATA[Tủ đông 400L inverter SANAKY 1 NGĂN VH-4099A3]]> Tủ đông 400L inverter SANAKY 1 NGĂN VH-4099A3

     ]]>
     https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-400l-inverter-sanaky-1-ngan-vh4099a3.htm
     <![CDATA[Tủ đông 280L inverter SANAKY 1 NGĂN VH 2899A3]]> Tủ đông 280L inverter SANAKY 1 NGĂN VH 2899A3

      ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-280l-inverter-sanaky-1-ngan-vh-2899a3.htm
      <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG298VC2 280 Lít - Kháng khuẩn]]> Tủ đông Kangaroo KG298VC2 280 Lít - Kháng khuẩn
      • Loại: Tủ đông, 2 cửa, 2 ngăn
      • 1 ngan đông, 1 ngăn mát
      • Dung tích 280 lít
      • Nhiệt độ : -18 độ C
      • Thương hiệu: Việt Nam

      ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-kg298vc2-280-lit-khang-khuan.htm
      <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG235VC1 230 Lít - Kháng khuẩn]]> Tủ đông Kangaroo KG235VC1 230 Lít - Kháng khuẩn
      • Loại: Tủ đông, 1 cửa, 1 ngăn
      • 1 ngan đông
      • Dung tích 230 lít
      • Nhiệt độ : -18 độ C
      • Thương hiệu: Trung Quốc

      ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-kg235vc1-230-lit-khang-khuan.htm
      <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG388VC2 388 Lít - Kháng khuẩn]]> Tủ đông Kangaroo KG388VC2 388 Lít - Kháng khuẩn
      • Loại: Tủ đông, 2 cửa, 2 ngăn
      • 1 ngan đông, 1 ngăn mát
      • Dung tích 388 lít
      • Nhiệt độ : -18 độ C
      • Thương hiệu: Việt Nam

      ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-kg388vc2-388-lit-khang-khuan.htm
      <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG468C2 468 Lít - Kháng khuẩn]]> Tủ đông Kangaroo KG468C2 468 Lít - Kháng khuẩn
      • Loại: Tủ đông, 2 cửa
      • 2 ngăn đông
      • Dung tích 468 Lít
      • Nhiệt độ : -18 độ C
      • Thương hiệu: Trung Quốc

      ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-kg468c2-468-lit-khanh-khuan.htm
      <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG428VC1 420 Lít - Kháng khuẩn]]> Tủ đông Kangaroo KG428VC1 420 Lít - Kháng khuẩn
      • Loại: Tủ đông, 1 cửa
      • 1 ngan đông
      • Dung tích 420 lít
      • Nhiệt độ : -18 độ C
      • Thương hiệu: Việt Nam

      ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-kg428vc1-420-lit-khang-khuan.htm
      <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG-292C1 290 Lít kháng khuẩn]]> Tủ đông Kangaroo KG-292C1 290 Lít kháng khuẩn
      • Loại: Tủ đông, 1 cửa
      • 1 ngăn đông
      • Dung tích: 290 Lít
      • Nhiệt độ : -18 độ C
      • Thương hiệu: Việt Nam

      Khuyến mại đến 150.000đ ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-kg292c1-290-lit-khang-khuan.htm
      <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG428IC1 420 Lít - Inverter]]> Tủ đông Kangaroo KG428IC1 420 Lít - Inverter
      • Loại: Tủ đông
      • 1 ngan đông
      • Dung tích 420 lít
      • Nhiệt độ : -18 độ C
      • Thương hiệu: Việt Nam

      ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-kg428ic1-420-lit-inverter.htm
      <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG1400A1 1400 Lít - Kháng khuẩn]]> Tủ đông Kangaroo KG1400A1 1400 Lít - Kháng khuẩn
      • Loại: Tủ đông
      • 1 ngan đông
      • Dung tích 1400 lít
      • Nhiệt độ : -18 độ C
      • Thương hiệu: Việt Nam

      ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-kg1400a1-1400-lit-khang-khuan.htm
      <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG 236C2 - 236L, 2 ngăn đông và mát]]> Tủ đông Kangaroo KG 236C2 - 236L, 2 ngăn đông và mát
      • Loại: Tủ đông, 2 cửa
      • 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát
      • Dung tích: 236 Lít
      • Nhiệt độ : -18 độ C - 10 độ C
      • Thương hiệu: Việt Nam

      Khuyến mại đến 150.000đ ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-236l-kg-236c2.htm
      <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG 268C2 - 268L, 2 ngăn đông và mát]]> Tủ đông Kangaroo KG 268C2 - 268L, 2 ngăn đông và mát
      • Loại: Tủ đông, 2 cửa
      • 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát
      • Dung tích: 268 Lít
      • Nhiệt độ : -18 độ C - 10 độ C
      • Thương hiệu: Việt Nam

      ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-268l-kg-268c2.htm
      <![CDATA[Tủ đông Sanaky 360L Inverter VH-3699A3]]> Tủ đông Sanaky 360L Inverter VH-3699A3
      • Loại: Tủ đông, 1 cửa
      • 1 ngăn đông
      • Dung tích: 360L
      • Nhiệt độ : -18 độ C - 0 độ C
      • Thương hiệu: Nhật Bản

      ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-360l-inverter-vh3699a3.htm
      <![CDATA[Tủ đông 100L Sanaky VH-1599HY]]> Tủ đông 100L Sanaky VH-1599HY
      • Dung tích 100L
      • Nhiệt độ: 0 độ C - 10 độ C

      ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-100l-sanaky-vh1599hy.htm
      <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG388VC1 388 Lít - Kháng khuẩn]]> Tủ đông Kangaroo KG388VC1 388 Lít - Kháng khuẩn
      • Loại: Tủ đông, 2 cửa, 1 ngăn
      • 1 ngăn chung
      • Dung tích 388 lít
      • Nhiệt độ : -18 độ C
      • Thương hiệu: Việt Nam

      Khuyến mại đến 150.000đ ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-kg388vc1-388-lit-khang-khuan.htm
      <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG399NC1 286 Lít - Kháng khuẩn]]> Tủ đông Kangaroo KG399NC1 286 Lít - Kháng khuẩn
      • Loại: Tủ đông, 2 cửa, 1 ngăn
      • 1 ngăn chung
      • Dung tích 286 lít
      • Nhiệt độ : -18 độ C
      • Thương hiệu: Việt Nam

      Khuyến mại đến 150.000đ ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-kg399nc1-286-lit-khang-khuan.htm
      <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG320IC2 320 Lít - Kháng khuẩn]]> Tủ đông Kangaroo KG320IC2 320 Lít - Kháng khuẩn
      • Loại: Tủ đông, 2 cửa, 2 ngăn
      • 1 ngăn chung
      • Dung tích 320 lít
      • Nhiệt độ : -18 độ C
      • Thương hiệu: Việt Nam

      Khuyến mại đến 150.000đ ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-kg320ic2-320-lit-khang-khuan.htm
      <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG 235C1 - 235L, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Kangaroo KG 235C1 - 235L, 1 ngăn đông
      • Loại: Tủ đông, 1 cửa
      • 1 ngăn đông
      • Dung tích: 235 Lít
      • Nhiệt độ : -18 độ C
      • Thương hiệu: Trung Quốc

      Khuyến mại đến 150.000đ ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-235l-kg-235c1.htm
      <![CDATA[Tủ đông Sanaky 550 lít VH-5699HY, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Sanaky 550 lít VH-5699HY, 1 ngăn đông
      • Loại: Tủ đông, 2 cửa
      • 1 ngăn đông
      • Dung tích: 550 Lít
      • Nhiệt độ : -18 độ C - 10 độ C
      • Thương hiệu: Việt Nam

      ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-550-lit-vh-5699hy.htm
      <![CDATA[Tủ đông Sanaky VH 230HY - 230L]]> Tủ đông Sanaky VH 230HY - 230L
      • Loại: Tủ đông, 1 cửa
      • 7 ngăn
      • Dung tích: 230 Lít
      • Nhiệt độ : -18 độ C
      • Thương hiệu: Việt Nam

      ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-vh-230hy-230l.htm
      <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG 388C2 - 388L, 2 ngăn đông và mát]]> Tủ đông Kangaroo KG 388C2 - 388L, 2 ngăn đông và mát
      • Loại: Tủ đông, 2 cửa
      • 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát
      • Dung tích: 388 Lít
      • Nhiệt độ : -18 độ C - 10 độ C
      • Thương hiệu: Việt Nam

      ]]>
      https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-388l-kg-388c2.htm
      <![CDATA[Tủ đông 800L inverter SANAKY 1 NGĂN VH-8699HY3]]> Tủ đông 800L inverter SANAKY 1 NGĂN VH-8699HY3

       ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-800l-inverter-sanaky-dan-dong-vh8699hy3.htm
       <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG 298C1 - 298L, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Kangaroo KG 298C1 - 298L, 1 ngăn đông
       • Loại: Tủ đông, 1 cửa
       • 1 ngăn đông
       • Dung tích: 298 Lít
       • Nhiệt độ : -18 độ C
       • Thương hiệu: Việt Nam

       Khuyến mại đến 150.000đ ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-298l-kg-298c1.htm
       <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG195C1 - 100 Lít]]> Tủ đông Kangaroo KG195C1 - 100 Lít
       • Loại: Tủ đông, 2 cửa, 1 ngăn
       • 1 ngăn chung
       • Dung tích 100 lít
       • Nhiệt độ : -18 độ C
       • Thương hiệu: Việt Nam

       Khuyến mại đến 150.000đ ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-kg195c1-100-lit.htm
       <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG388NC2 388 Lít - Kháng khuẩn]]> Tủ đông Kangaroo KG388NC2 388 Lít - Kháng khuẩn
       • Loại: Tủ đông, 2 cửa, 2 ngăn
       • 1 ngan đông, 1 ngăn mát
       • Dung tích 388 lít
       • Nhiệt độ : -18 độ C
       • Thương hiệu: Việt Nam

       Khuyến mại đến 150.000đ ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-kg388nc2-388-lit-khang-khuan.htm
       <![CDATA[Tủ đông Alaska BCD-4568C - 450L, 2 ngăn đông và mát]]> Tủ đông Alaska BCD-4568C - 450L, 2 ngăn đông và mát
       • Loại: Tủ đông, 2 cửa
       • 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát
       • Dung tích: 450 Lít
       • Nhiệt độ : -18 độ C - 9 độ C
       • Thương hiệu: Việt Nam

       ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/alaska/tu-dong-alaska-250l-bcd-4568c-2-ngan-dong-mat.htm
       <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG 566C2 - 566L, 2 ngăn đông và mát]]> Tủ đông Kangaroo KG 566C2 - 566L, 2 ngăn đông và mát
       • Loại: Tủ đông, 2 cửa
       • 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát
       • Dung tích: 566 Lít
       • Nhiệt độ : -18 độ C - 10 độ C
       • Thương hiệu: Việt Nam

       ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-566l-kg-566c2.htm
       <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG 688C2 - 688L, 2 ngăn đông và mát]]> Tủ đông Kangaroo KG 688C2 - 688L, 2 ngăn đông và mát
       • Loại: Tủ đông, 2 cửa
       • 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát
       • Dung tích: 688 Lít
       • Nhiệt độ : -18 độ C - 10 độ C
       • Thương hiệu: Việt Nam

       ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-688l-kg-688c2.htm
       <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG 298C2 - 298L, 2 ngăn đông và mát]]> Tủ đông Kangaroo KG 298C2 - 298L, 2 ngăn đông và mát
       • Loại: Tủ đông, 2 cửa
       • 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát
       • Dung tích: 298 Lít
       • Nhiệt độ : -18 độ C - 10 độ C
       • Thương hiệu: Trung Quốc

       ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-298l-kg-298c2.htm
       <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG 668C1 - 668L, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Kangaroo KG 668C1 - 668L, 1 ngăn đông
       • Loại: Tủ đông, 2 cửa
       • 1 ngăn đông
       • Dung tích: 688 Lít
       • Nhiệt độ : -18 độ C
       • Thương hiệu: Việt Nam

       ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-668l-kg-668c1.htm
       <![CDATA[Tủ đông Alaska BD-400C - 400L, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Alaska BD-400C - 400L, 1 ngăn đông
       • Loại: Tủ đông, 1 cửa
       • 1 ngăn đông
       • Dung tích: 400 Lít
       • Nhiệt độ : -18 độ C
       • Thương hiệu: Việt Nam

       ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/alaska/tu-dong-400l-alaska-bd-400c.htm
       <![CDATA[Tủ đông 300L Sanaky VH-302KW]]> Tủ đông 300L Sanaky VH-302KW
       • Dung tích 300L
       • Nhiệt độ: 0 độ C - 10 độ C

       ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-300l-sanaky-vh302kw.htm
       <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG308C1 308 Lít - Kháng khuẩn]]> Tủ đông Kangaroo KG308C1 308 Lít - Kháng khuẩn
       • Loại: Tủ đông, 2 cửa, 1 ngăn
       • 1 ngăn chung
       • Dung tích 308 lít
       • Nhiệt độ : -18 độ C
       • Thương hiệu: Việt Nam

       Khuyến mại đến 150.000đ ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-kg308c1-308-lit-khang-khuan.htm
       <![CDATA[Tủ đông Sanaky 660L VH-6699HY3]]> Tủ đông Sanaky 660L VH-6699HY3
       • Dung tích 660L
       • Nhiệt độ: 0 độ C - 10 độ C

       ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-660l-vh6699hy3.htm
       <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG 388C1 - 388L, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Kangaroo KG 388C1 - 388L, 1 ngăn đông
       • Loại: Tủ đông, 1 cửa
       • 1 ngăn đông
       • Dung tích: 388 Lít
       • Nhiệt độ : -18 độ C
       • Thương hiệu: Việt Nam

       ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-388l-kg-388c1.htm
       <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG 488C2 - 488L, 2 ngăn đông và mát]]> Tủ đông Kangaroo KG 488C2 - 488L, 2 ngăn đông và mát
       • Loại: Tủ đông, 2 cửa
       • 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát
       • Dung tích: 488 Lít
       • Nhiệt độ : -18 độ C - 10 độ C
       • Thương hiệu: Việt Nam

       ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-488l-kg-488c2.htm
       <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG 699C1 - 699L, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Kangaroo KG 699C1 - 699L, 1 ngăn đông
       • Loại: Tủ đông, 2 cửa
       • 1 ngăn đông
       • Dung tích: 699 Lít
       • Nhiệt độ : -18 độ C
       • Thương hiệu: Việt Nam

       ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-699l-kg-699c1.htm
       <![CDATA[Tủ đông Sanaky 569L VH-5699W1, 2 ngăn đông và mát]]> Tủ đông Sanaky 569L VH-5699W1, 2 ngăn đông và mát
       • Loại: Tủ đông, 2 cửa
       • 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát
       • Dung tích: 569Lít
       • Nhiệt độ : -18 độ C - 10 độ C
       • Thương hiệu: Việt Nam

       ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-569l-vh-5699w1.htm
       <![CDATA[Tủ đông Sanaky VH - 8088K - 808 lít]]> Tủ đông Sanaky VH - 8088K - 808 lít
       • Loại: Tủ đông, 2 kính lùa
       • 1 ngăn đông
       • Dung tích: 808 Lít
       • Nhiệt độ : -18 độ C - 0 độ C
       • Thương hiệu: Việt Nam

       ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-vh-8088k.htm
       <![CDATA[Tủ đông Pinimax PNM-39WF - 390L ]]> Tủ đông Pinimax PNM-39WF - 390L
       • Loại: Tủ đông, 2 cửa
       • 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát
       • Dung tích: 390 Lít
       • Nhiệt độ : -18 độ C - 0 độ C
       • Thương hiệu: Nhật Bản

       ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/pinimax/tu-dong-pinimax-390l-pnm-39wf.htm
       <![CDATA[Tủ đông Alaska BD-300C - 300L, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Alaska BD-300C - 300L, 1 ngăn đông
       • Loại: Tủ đông, 1 cửa
       • 1 ngăn đông
       • Dung tích: 300 Lít
       • Nhiệt độ : -18 độ C
       • Thương hiệu: Việt Nam

       ]]>
       https://mediamart.vn/tu-dong/alaska/tu-dong-300l-alaska-bd-300c.htm
       <![CDATA[Tủ đông Sanaky 305 lít VH3699A1, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Sanaky 305 lít VH3699A1, 1 ngăn đông

        ]]>
        https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-305-lit-vh3699a1-1-ngan-dong.htm
        <![CDATA[Tủ đông 350L Alaska dàn đồng FCA-3600C]]> Tủ đông 350L Alaska dàn đồng FCA-3600C

         ]]>
         https://mediamart.vn/tu-dong/alaska/tu-dong-350l-alaska-dan-dong-fca3600ca.htm
         <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG298VC1- 298L, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Kangaroo KG298VC1- 298L, 1 ngăn đông
         • Loại: Tủ đông, 1 cửa
         • 1 ngăn đông
         • Dung tích: 298 Lít
         • Nhiệt độ : -18 độ C
         • Thương hiệu: Việt Nam

         Khuyến mại đến 150.000đ ]]>
         https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-kg298vc1-298l-1-ngan-dong.htm
         <![CDATA[Tủ đông đứng IFC-100G2 - 800 Lít]]> Tủ đông đứng IFC-100G2 - 800 Lít
         • Tủ mát, 3 cánh thủy tinh
         • Dung tích 800L
         • Nhiệt độ: 0 độ C - 10 độ C
         • Hai cánh mở bằng bản lề
         • Thương hiệu: Nhật Bản

         ]]>
         https://mediamart.vn/tu-dong/alaska/tu-dong-dung-ifc100g2-800-lit.htm
         <![CDATA[Tủ đông Sanaky 300L VH-3899K]]> Tủ đông Sanaky 300L VH-3899K
         • Dung tích 300L
         • Nhiệt độ: 0 độ C - 10 độ C

         ]]>
         https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-300l-vh3899k.htm
         <![CDATA[Tủ đông Sanaky 480L VH-4899K3]]> Tủ đông Sanaky 480L VH-4899K3
         • Dung tích 480L
         • Nhiệt độ: 0 độ C - 10 độ C

         ]]>
         https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-480l-vh4899k3.htm
         <![CDATA[Tủ đông Sanaky VH-382K 380L]]> Tủ đông Sanaky VH-382K 380L

          ]]>
          https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-vh382k-380l.htm
          <![CDATA[Tủ đông Panasonic SCR-MFR100H2 VN 100L]]> Tủ đông Panasonic SCR-MFR100H2 VN 100L

           ]]>
           https://mediamart.vn/tu-dong/panasonic/tu-dong-panasonic-scrmfr100h2-vn-100l.htm
           <![CDATA[Tủ đông Panasonic SCR-MFR150H2 VN 150L]]> Tủ đông Panasonic SCR-MFR150H2 VN 150L

            ]]>
            https://mediamart.vn/tu-dong/panasonic/tu-dong-panasonic-scrmfr150h2-vn-150l.htm
            <![CDATA[Tủ đông Panasonic SCR-MFR200H2 VN 200L]]> Tủ đông Panasonic SCR-MFR200H2 VN 200L

             ]]>
             https://mediamart.vn/tu-dong/panasonic/tu-dong-panasonic-scrmfr200h2-vn-200l.htm
             <![CDATA[Tủ đông Panasonic SCR-MFR300DH2 VN 300L]]> Tủ đông Panasonic SCR-MFR300DH2 VN 300L

              ]]>
              https://mediamart.vn/tu-dong/panasonic/tu-dong-panasonic-scrmfr300dh2-vn-300l.htm
              <![CDATA[Tủ đông Panasonic SCR-MFR400DH2 VN 400L]]> Tủ đông Panasonic SCR-MFR400DH2 VN 400L

               ]]>
               https://mediamart.vn/tu-dong/panasonic/tu-dong-panasonic-scrmfr400dh2-vn-400l.htm
               <![CDATA[Tủ đông Panasonic SCR-MFR500DH2 VN 500L]]> Tủ đông Panasonic SCR-MFR500DH2 VN 500L

                ]]>
                https://mediamart.vn/tu-dong/panasonic/tu-dong-panasonic-scrmfr500dh2-vn-500l.htm
                <![CDATA[Tủ đông Sanaky VH-6899K 508L]]> Tủ đông Sanaky VH-6899K 508L

                 ]]>
                 https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-vh6899k-508l.htm
                 <![CDATA[Tủ đông 450L Alaska dàn đồng FCA-4600C]]> Tủ đông 450L Alaska dàn đồng FCA-4600C

                  ]]>
                  https://mediamart.vn/tu-dong/alaska/tu-dong-450l-alaska-dan-dong-fca4600ca.htm
                  <![CDATA[Tủ đông 350L Alaska dàn đồng FCA-3600CI]]> Tủ đông 350L Alaska dàn đồng FCA-3600CI

                   ]]>
                   https://mediamart.vn/tu-dong/alaska/tu-dong-350l-alaska-dan-dong-fca3600ci.htm
                   <![CDATA[Tủ đông 450L Alaska dàn đồng FCA-4600CI]]> Tủ đông 450L Alaska dàn đồng FCA-4600CI

                    ]]>
                    https://mediamart.vn/tu-dong/alaska/tu-dong-450l-alaska-dan-dong-fca4600ci.htm
                    <![CDATA[Tủ đông 300L Sanaky VH-320KW]]> Tủ đông 300L Sanaky VH-320KW
                    • Dung tích 300L
                    • Nhiệt độ: 0 độ C - 10 độ C

                    ]]>
                    https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-300l-sanaky-vh320kw.htm
                    <![CDATA[Tủ đông 250L Alaska dàn đồng FCA-2600C]]> Tủ đông 250L Alaska dàn đồng FCA-2600C

                     ]]>
                     https://mediamart.vn/tu-dong/alaska/tu-dong-250l-alaska-dan-dong-fca2600ca.htm
                     <![CDATA[Tủ đông 1300L Sanaky VH-1368HY2]]> Tủ đông 1300L Sanaky VH-1368HY2
                     • Loại: Tủ đông, 3 cửa
                     • 1 ngăn đông
                     • Dung tích: 1300L
                     • Nhiệt độ ≤-18 độ C
                     • Thương hiệu: Nhật Bản

                     Khuyến mại đến 500.000đ ]]>
                     https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-1300l-sanaky-vh1368hy2.htm
                     <![CDATA[Tủ đông 250L Alaska dàn đồng FCA-4600CI]]> Tủ đông 250L Alaska dàn đồng FCA-4600CI

                      ]]>
                      https://mediamart.vn/tu-dong/alaska/tu-dong-250l-alaska-dan-dong-fca4600ci.htm
                      <![CDATA[Tủ đông 300L Sanaky VH-3099K3]]> Tủ đông 300L Sanaky VH-3099K3
                      • Dung tích 300L
                      • Nhiệt độ: 0 độ C - 10 độ C

                      ]]>
                      https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-300l-sanaky-vh3099k3.htm
                      <![CDATA[Tủ đông 300L SanakyVH-3099K]]> Tủ đông 300L SanakyVH-3099K
                      • Dung tích 300L
                      • Nhiệt độ: 0 độ C - 10 độ C

                      ]]>
                      https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-300l-sanakyvh3099k.htm
                      <![CDATA[Tủ đông 500L Sanaky VH-5699HY3]]> Tủ đông 500L Sanaky VH-5699HY3
                      • Dung tích 500L
                      • Nhiệt độ: 0 độ C - 10 độ C

                      ]]>
                      https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-500l-sanaky-vh5699hy3.htm
                      <![CDATA[Tủ Đông Alaska 1200L HB 12]]> Tủ Đông Alaska 1200L HB 12

                       ]]>
                       https://mediamart.vn/tu-dong/alaska/tu-dong-alaska-1200l-hb-12.htm
                       <![CDATA[Tủ Đông Alaska 650L HB 650C]]> Tủ Đông Alaska 650L HB 650C

                        ]]>
                        https://mediamart.vn/tu-dong/alaska/tu-dong-alaska-650l-hb-650c.htm
                        <![CDATA[Tủ đông Sanaky VH-1399HY3 - 1300L]]> Tủ đông Sanaky VH-1399HY3 - 1300L
                        • Loại: Tủ đông, 3 cửa
                        • 1 ngăn đông
                        • Dung tích: 1300L
                        • Nhiệt độ ≤-18 độ C
                        • Thương hiệu: Nhật Bản

                        ]]>
                        https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-vh1399hy3-1300l.htm
                        <![CDATA[Tủ đông Sanaky 409 lít VH4099A1, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Sanaky 409 lít VH4099A1, 1 ngăn đông
                        • Loại: Tủ đông, 2 cửa
                        • 1 ngăn đông
                        • Dung tích: 409 Lít
                        • Nhiệt độ : -18 độ C - 0 độ C
                        • Thương hiệu: Việt Nam

                        ]]>
                        https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-409-lit-vh4099a1.htm
                        <![CDATA[Tủ đông Alaska BD-200C - 200L, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Alaska BD-200C - 200L, 1 ngăn đông
                        • Loại: Tủ đông, 1 cửa
                        • 1 ngăn đông
                        • Dung tích: 200 Lít
                        • Nhiệt độ : -18 độ C
                        • Thương hiệu: Việt Nam

                        ]]>
                        https://mediamart.vn/tu-dong/alaska/tu-dong-alaska-200l-bd-200c.htm
                        <![CDATA[Tủ đông Sanaky 860 lít VH-8699HY, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Sanaky 860 lít VH-8699HY, 1 ngăn đông
                        • Loại: Tủ đông, 2 cửa
                        • 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát
                        • Dung tích: 860 Lít
                        • Nhiệt độ : -18 độ C - 0 độ C
                        • Thương hiệu: Việt Nam

                        Khuyến mại đến 500.000đ ]]>
                        https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-mat-sanaky-860-lit-vh-8699hy.htm
                        <![CDATA[Tủ đông Alaska BCD-5068C - 500L, 2 ngăn đông và mát]]> Tủ đông Alaska BCD-5068C - 500L, 2 ngăn đông và mát
                        • Loại: Tủ đông, 2 cửa
                        • 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát
                        • Dung tích: 500 Lít
                        • Nhiệt độ : -18 độ C - 9 độ C
                        • Thương hiệu: Việt Nam

                        ]]>
                        https://mediamart.vn/tu-dong/alaska/tu-dong-alaska-500l-bcd-5068c-2-nap-do-kinh-lua.htm
                        <![CDATA[Tủ đông Alaska BCD-5568C - 550L, 2 ngăn đông và mát]]> Tủ đông Alaska BCD-5568C - 550L, 2 ngăn đông và mát
                        • Loại: Tủ đông, 2 cửa
                        • 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát
                        • Dung tích: 550 Lít
                        • Nhiệt độ : -18 độ C - 9 độ C
                        • Thương hiệu: Việt Nam

                        ]]>
                        https://mediamart.vn/tu-dong/alaska/tu-dong-alaska-550l-bcd-5568c-2-ngan-dong-mat.htm
                        <![CDATA[Tủ đông Sanaky 360 lít VH 3699W1, 2 ngăn đông và mát]]> Tủ đông Sanaky 360 lít VH 3699W1, 2 ngăn đông và mát

                         ]]>
                         https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-360-lit-vh-3699w1-2-ngan-dong-va-mat.htm
                         <![CDATA[Tủ đông Sanaky 400 lít VH 4099W1, 2 ngăn đông và mát]]> Tủ đông Sanaky 400 lít VH 4099W1, 2 ngăn đông và mát

                          ]]>
                          https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-400-lit-vh-4099w1-2-ngan-dong-va-mat.htm
                          <![CDATA[Tủ đông Sanaky 289 lít VH2899A1, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Sanaky 289 lít VH2899A1, 1 ngăn đông

                           ]]>
                           https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-289-lit-vh-vh2899a1-1-ngan-dong.htm
                           <![CDATA[Tủ đông Sanaky 800 lít VH - 8099K]]> Tủ đông Sanaky 800 lít VH - 8099K
                           • Loại: Tủ đông, 2 kính lùa
                           • 1 ngăn đông
                           • Dung tích: 800 Lít
                           • Nhiệt độ : -18 độ C - 0 độ C
                           • Thương hiệu: Việt Nam

                           ]]>
                           https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-800-lit-vh-8099k.htm
                           <![CDATA[Tủ đông Sanaky VH 302VNM, 302L Mặt kính cong]]> Tủ đông Sanaky VH 302VNM, 302L Mặt kính cong
                           • Loại: Tủ đông, 2 kính lùa
                           • 1 ngăn đông
                           • Dung tích: 302 Lít
                           • Nhiệt độ : -18 độ C - 0 độ C
                           • Thương hiệu: Việt Nam

                           ]]>
                           https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-vh-302vnm-302l-mat-kinh-cong.htm
                           <![CDATA[Tủ đông Sanaky 669L VH-6699W1, 2 ngăn đông và mát]]> Tủ đông Sanaky 669L VH-6699W1, 2 ngăn đông và mát
                           • Loại: Tủ đông, 2 cửa
                           • 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát
                           • Dung tích: 669Lít
                           • Nhiệt độ : -18 độ C - 10 độ C
                           • Thương hiệu: Việt Nam

                           ]]>
                           https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-669l-vh-6699w1.htm
                           <![CDATA[Tủ đông Pinimax PNM-49WF - 490L]]> Tủ đông Pinimax PNM-49WF - 490L
                           • Loại: Tủ đông, 2 cửa
                           • 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát
                           • Dung tích: 490 Lít
                           • Nhiệt độ : -18 độ C - 0 độ C
                           • Thương hiệu: Nhật Bản

                           ]]>
                           https://mediamart.vn/tu-dong/pinimax/tu-dong-pinimax-490l-pnm-49wf.htm
                           <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG 428C1 - 428L, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Kangaroo KG 428C1 - 428L, 1 ngăn đông
                           • Loại: Tủ đông, 1 cửa
                           • 1 ngăn đông
                           • Dung tích: 428 Lít
                           • Nhiệt độ : -18 độ C
                           • Thương hiệu Việt Nam

                           Khuyến mại đến 150.000đ ]]>
                           https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-428l-kg-428c1.htm
                           <![CDATA[Tủ đông Kangaroo KG 418C2 - 418L, 2 ngăn đông và mát]]> Tủ đông Kangaroo KG 418C2 - 418L, 2 ngăn đông và mát
                           • Loại: Tủ đông, 2 cửa
                           • 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát
                           • Dung tích: 418 Lít
                           • Nhiệt độ : -18 độ C - 10 độ C
                           • Thương hiệu: Việt Nam

                           Khuyến mại đến 150.000đ ]]>
                           https://mediamart.vn/tu-dong/kangaroo/tu-dong-kangaroo-418l-kg-418c2.htm
                           <![CDATA[Tủ đông Sanaky VH-1399HY - 1300L]]> Tủ đông Sanaky VH-1399HY - 1300L
                           • Loại: Tủ đông, 3 cửa
                           • 1 ngăn đông
                           • Dung tích: 1300 Lít
                           • Nhiệt độ : -18 độ C
                           • Thương hiệu: Việt Nam

                           ]]>
                           https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-vh-1399hy-1300l.htm
                           <![CDATA[Tủ đông Alaska IF-21 210L]]> Tủ đông Alaska IF-21 210L
                           • Loại: Tủ đông, 1 cửa
                           • 5 ngăn, 1 hộc
                           • Dung tích: 210 Lít
                           • Nhiệt độ : -18 độ C - 0 độ C
                           • Xuất xứ Trung Quốc

                           Khuyến mại đến 490.000đ

                           ]]>
                           https://mediamart.vn/tu-dong/alaska/tu-dong-alaska-if-21-210l.htm
                           <![CDATA[Tủ đông Sanaky VH-682K - 680L, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Sanaky VH-682K - 680L, 1 ngăn đông
                           • Loại: Tủ đông, 2 kính lùa
                           • 1 ngăn đông
                           • Dung tích: 680 Lít
                           • Nhiệt độ : -18 độ C - 0 độ C
                           • Thương hiệu: Việt Nam

                           ]]>
                           https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-vh682k-680l.htm
                           <![CDATA[Tủ đông Sanaky VH-482K - 400L, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Sanaky VH-482K - 400L, 1 ngăn đông
                           • Loại: Tủ đông, 2 kính lùa
                           • 1 ngăn đông
                           • Dung tích: 400 Lít
                           • Nhiệt độ : -18 độ C - 0 độ C
                           • Thương hiệu: Việt Nam

                           ]]>
                           https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-vh482k-400l.htm
                           <![CDATA[Tủ đông Sanaky VH-282K - 280L]]> Tủ đông Sanaky VH-282K - 280L
                           • Loại: Tủ đông, 2 kính lùa
                           • 1 ngăn đông
                           • Dung tích: 280 Lít
                           • Nhiệt độ : -18 độ C - 0 độ C
                           • Thương hiệu: Việt Nam

                           ]]>
                           https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-vh282k-280l.htm
                           <![CDATA[Tủ đông Sanaky VH-182K - 180L]]> Tủ đông Sanaky VH-182K - 180L
                           • Loại: Tủ đông, 1 kính lùa
                           • 1 ngăn đông
                           • Dung tích: 180 Lít
                           • Nhiệt độ : -18 độ C - 0 độ C
                           • Thương hiệu: Việt Nam

                           ]]>
                           https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-vh182k-180l.htm
                           <![CDATA[Tủ đông Sanaky VH-6699HY - 670L, 1 ngăn đông]]> Tủ đông Sanaky VH-6699HY - 670L, 1 ngăn đông
                           • Loại: Tủ đông, 2 cửa
                           • 1 ngăn đông
                           • Dung tích: 670 Lít
                           • Nhiệt độ : -18 độ C - 10 độ C
                           • Thương hiệu: Việt Nam

                           ]]>
                           https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-vh6699hy-670l.htm
                           <![CDATA[Tủ đông Sanaky VH-1199HY - 1100L]]> Tủ đông Sanaky VH-1199HY - 1100L
                           • Loại: Tủ đông, 2 cửa
                           • 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát
                           • Dung tích: 1100L
                           • Nhiệt độ : -18 độ C - 0 độ C
                           • Thương hiệu: Việt Nam

                           ]]>
                           https://mediamart.vn/tu-dong/sanaky/tu-dong-sanaky-vh1199hy-1100l.htm