1900 6788Tư vấn bán hàng
Xem 250 Siêu thị > Mở cửa: 8:00 - 21:30

Hóa đơn điện tử

Biên bản hủy & thu hồi hóa đơn

Cập nhật: 09/06/2017

Khi thông tin ban đầu trên hóa đơn mua hàng hóa tại hệ thống Siêu thị Điện máy MediaMart bị viết sai, Khách hàng có nhu cầu viết lại hóa đơn khác với thông tin chính xác,. Khách hàng sẽ điền vào Biên bản hủy & Thu Hồi Hóa đơn. Đại diện Bên phía Công ty khách hàng sẽ ký tên & đóng dấu vào Biên bản. Biên bản được chuyển tới Siêu thị của MediaMart để thực hiện thủ tục thu hồi & viết hóa đơn mới thay thế để giảm thiểu việc đi lại cho khách hàng..

Click tải & xem: Mẫu biên bản hủy và thu hồi hóa đơn