1900 6788Tư vấn bán hàng
Xem 250 Siêu thị > Mở cửa: 8:00 - 21:30

Hóa đơn điện tử

Thông báo về việc áp dụng Hóa đơn điện tử

Cập nhật: 09/06/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN
MEDIA MART VIỆT NAM

________________

Số: …./TB - TCKT/2017
        V/v: Áp dụng hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2017

                 

            Kính gửi : QUÝ KHÁCH HÀNG

         Công ty CP MediaMart Việt Nam (MediaMart) chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng trong thời gian quan và xin trân trọng thông báo:

         Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 và thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và với mục tiêu nâng cấp dịch vụ, phục vụ khách hàng nhanh hơn, thuận tiện hơn khi mua sắm tại MediaMart.

Kể từ ngày 10/6/2017, MediaMart chính thức sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hình thức hóa đơn GTGT dạng giấy trước đây trong việc thanh toán tiền mua hàng điện máy trên toàn hệ thống.

         Việc thanh toán tiền hàng khi áp dụng hóa đơn điện tử được thực hiện như sau:

Các hình thức thanh toán tiền mua hàng như hiện tại vẫn không thay đổi.

  • MediaMart sẽ sử dụng dấu hay chữ ký của nhân sự có thẩm quyền “XÁC NHẬN NHẬN ĐỦ TIỀN” trên ĐƠN ĐẶT KIÊM PHIẾU THU.
     
  • Sau khi đã thanh toán, hóa đơn tiền hàng của Quý khách được lưu trữ dưới dạng điện tử. Khi có nhu cầu tra cứu, lưu trữ hóa đơn tiền mua hàng, quyết toán thuế, Quý khách hàng có thể xem, tải về và tự in hóa đơn tại Website : https://mediamart.vn/hoa-don-dien-tu

Thông tin chi tiết về hóa đơn điện tử, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với nhân viên thu ngân tại các điểm bán hàng hoặc Phòng kế toán – MediaMart: 043.933 2099 ext 136

Việc áp dụng hóa đơn điện tử thuận tiện cho việc thanh toán và công tác quản lý kinh doanh, dễ dàng trong kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội.

Quý khách vui lòng tham khảo các file đính kèm để xem hướng dẫn tải HĐĐT và mẫu Hóa đơn điện tử:

  1. Hướng dẫn tải HĐĐT
  2. Mẫu Hóa đơn điện tử

      Trân trọng cám ơn sự hợp tác.

Nơi nhận:

  • Quý khách hàng
  • Siêu thị trực thuộc, Phòng Kế toán
  • Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 


Xem thêm Thông tư hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử

Tải File PDF
Hoặc:
Tải File Word

Tin cũ hơn