1900 6788Tư vấn bán hàng
Xem 95 Siêu thị > Mở cửa: 8:00 - 21:30

Hóa đơn điện tử

Thông tin phát hành Hóa đơn điện tử

Cập nhật: 18/10/2018

Thông tin phát hành Hóa đơn điện tử lần thứ 4 - Từ ngày 23/7/2018

  • Click vào đây để download và Xem thông tin phát hành Hóa đơn điện tử lần thứ 4 tại MediaMart

 

Thông tin phát hành Hóa đơn điện tử lần thứ 3 - Từ ngày 27/2/2018

  • Click vào đây để download và Xem thông tin phát hành Hóa đơn điện tử lần thứ 3 tại MediaMart

 

Thông tin phát hành Hóa đơn điện tử lần thứ 2 - Từ ngày 21/9/2017

  • Click vào đây để download và Xem thông tin phát hành Hóa đơn điện tử lần thứ 2 tại MediaMart

 

Thông tin phát hành Hóa đơn điện tử lần thứ 1 - Từ ngày 29/5/2017

  • Click vào đây để download và Xem thông tin phát hành Hóa đơn điện tử lần thứ 1 tại MediaMart