Hóa đơn điện tử

Thông tin phát hành Hóa đơn điện tử

Cập nhật: 09/06/2017

Thông tin phát hành Hóa đơn điện tử lần thứ 2 - Từ ngày 21/9/2017

  • Click vào đây để download và Xem thông tin phát hành Hóa đơn điện tử lần thứ 2 tại MediaMart

 

Thông tin phát hành Hóa đơn điện tử lần thứ 1 - Từ ngày 29/5/2017

  • Click vào đây để download và Xem thông tin phát hành Hóa đơn điện tử lần thứ 1 tại MediaMart