1900 6788Tư vấn bán hàng
Xem 250 Siêu thị > Mở cửa: 8:00 - 21:30

Hướng dẫn, thủ thuật

Cách Share/Chia sẻ status lên Tường của bạn bè trong ứng dụng Facebook trên điện thoại

Cập nhật: 11/08/2016

Sau đây Mediamart sẽ hướng dẫn cách Share/ Chia sẻ Status cho bạn bè của bạn trong ứng dụng Facebook App trên điện thoại.

1. Cách share lên Tường của bạn bè trong Facebook app trên điện thoại iPhone/ iPad:

Bước 1: Click nút Chia sẻ & Chọn "Viết bài"   Bước 2: Click biểu tượng tam giác
"Nhấn để thay đổi"
 
Bước 3: Chọn mục
"Dòng thời giancủa một người bạn"
  Bước 4: Nhập tên người bạn cần chia sẻ
 
Bước 5: Click chọn Nút "Đăng"   Vậy là bạn đã Chia sẻ / Share thành công
cho bạn bè của mình rồi :)
   

 

2. Cách share lên Tường của bạn bè trong Facebook app trên điện thoại Android:

Bước 1: Click nút Chia sẻ & Chọn "Viết bài"   Bước 2: Click biểu tượng tam giác màu trắng
"Chia sẻ với Facebook"
 
Bước 3: Chọn mục
"Trên dòng thời giancủa một người bạn"
  Bước 4: Nhập tên người bạn cần chia sẻ
 
Bước 5: Click chọn Nút "Đăng"   Vậy là bạn đã Chia sẻ / Share thành công
cho bạn bè của mình rồi :)
   

Chúc các bạn thành công !