1900 6788Tư vấn bán hàng
Xem 90 Siêu thị > Mở cửa: 8:00 - 21:30

Tin khuyến mại

Danh mục trả góp LS 0% trong 6 tháng thanh toán thẻ Vietinbank

Cập nhật: 05/07/2013

Danh mục trả góp Lãi suất 0% trong 6 tháng thanh toán thẻ Vietinbank, Quý khách vui lòng xem dưới đây:

TIVI TRẢ GÓP  |  MÁY ẢNH, MÁY QUAY TRẢ GÓP  |  TRẢ GÓP MÁY TÍNH BẢNG


ĐIỆN LẠNH:

Navi Nhóm Nhãn Model
210422 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI ELECTROLUX Tủ lạnh SBS 531L Electrolux ESE-5688SA
200872 TU LANH CO LON 4 CUA HITACHI Tủ lạnh 4 cửa 550l Hitachi W660FG9X/GS
201001 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI HITACHI Tủ lạnh 605L Hitachi R-S700EG8/GBK
201002 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI HITACHI Tủ lạnh 605L Hitachi R-S700EG8/GS
201003 SBS THUONG HITACHI Tủ lạnh 600L Hitachi R-M700EG8/GBK
201004 SBS THUONG HITACHI Tủ lạnh 600L Hitachi R-M700EG8/GS
201005 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI HITACHI Tủ lạnh 589L Hitachi R-S700GG8/GBK
201006 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI HITACHI Tủ lạnh 589L Hitachi R-S700GG8/GS
201095 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI HITACHI Tủ lạnh 584L Hitachi R-M700GPG9(MIR)
201353 TU LANH CO LON 6 CUA HITACHI Tủ lạnh 397L 6 cöûa Inver Hitachi SF42YMS
201354 TU LANH CO LON 6 CUA HITACHI Tủ lạnh 518L 6 cöûa Inver Hitachi SF55YMS
210737 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI HITACHI Tủ lạnh 605L Hitachi R-S700EG8/GGL
210738 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI HITACHI Tủ lạnh 589LHitachi R-S700GG8/GGL
210763 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI HITACHI Tủ lạnh SBS 584L Hitachi R-M700GG8/GGL
210764 SBS THUONG HITACHI Tủ lạnh SBS 600L Hitachi R-M700EG8/GGL
210796 TU LANH CO LON 2 CUA HITACHI Tủ lạnh 700L Hitachi R-V720PG1(SLS)
210892 TU LANH CO LON 3 CUA HITACHI Tủ lạnh 365L Hitachi R-SG37BPG(GBK)
210894 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI HITACHI Tủ lạnh 605L Hitachi R-S700EG8(STS)
210924 TU LANH CO LON 6 CUA HITACHI Tủ lạnh 6 cửa 620L Hitachi R-B6200S (XT)
210942 TU LANH CO LON 3 CUA HITACHI Tủ lạnh 365L Hitachi R-SG37BPG(GS)
210943 TU LANH CO LON 4 CUA HITACHI Tủ lạnh 4 cửa 582L Hitachi R-W720FPG1X (GBK)
211262 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI HITACHI Tủ lạnh SBS 584L Hitachi R-M700GG8/GS
211290 TU LANH CO LON 3 CUA HITACHI Tủ lạnh 405L Hitachi R-WB480PGV2(GBK)
211291 TU LANH CO LON 3 CUA HITACHI Tủ lạnh 405L Hitachi R-WB480PGV2(GBW)
211292 TU LANH CO LON 3 CUA HITACHI Tủ lạnh 405L Hitachi R-WB480PGV2(GS)
211293 TU LANH CO LON 3 CUA HITACHI Tủ lạnh 455L Hitachi R-WB550PGV2(GBK)
211294 TU LANH CO LON 3 CUA HITACHI Tủ lạnh 455L Hitachi R-WB550PGV2(GBW)
211295 TU LANH CO LON 3 CUA HITACHI Tủ lạnh 455L Hitachi R-WB550PGV2(GS)
200361 TU LANH CO LON 2 CUA LG Tủ lạnh 413l LG GR-S502S
201043 SBS THUONG LG Tủ lạnh side by side 511L LG GR-R217BPJ
210562 TU LANH CO LON 2 CUA LG Tủ lạnh 413L LG GR-S502PG
210563 TU LANH CO LON 2 CUA LG Tủ lạnh 449L LG GR-S572PG
210566 TU LANH CO LON 2 CUA LG Tủ lạnh 500L LG GR-G602G
210567 TU LANH CO LON 2 CUA LG Tủ lạnh 550L LG GR-G702G
210793 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI LG Tủ lạnh side by side 762L LG GR-P267LGN
210975 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI LG Tủ lạnh side by side 567L LG GR-P217BSN
210976 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI LG Tủ lạnh side by side 567L LG GR-P217BPN
210977 TU LANH CO LON 2 CUA LG Tủ lạnh 550L LG GR-G702W
210993 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI LG Tủ lạnh side by side 672L LG GR-P267LGS
211071 TU LANH CO LON 2 CUA LG Tủ lạnh 407L LG GR-C502S
211072 TU LANH CO LON 2 CUA LG Tủ lạnh 407L LG GR-C502MG
211073 TU LANH CO LON 2 CUA LG Tủ lạnh 466L LG GR-C572MG
211074 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI LG Tủ lạnh side by side 567L LG GR-P217SS
200055 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI SAMSUNG Tủ lạnh 506L Samsung SBS RS21HKLFH1
200065 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI SAMSUNG Tủ lạnh 506L Samsung SBS RS21HFEPN1/XSV
200066 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI SAMSUNG Tủ lạnh 506L SamsungSBS RS21HKLMR1/XSV
200067 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI SAMSUNG Tủ lạnh 506L Samsung SBS RS21HKLPM1/XSV
201053 TU LANH CO LON 2 CUA SAMSUNG Tủ lạnh 450L Samsung RT45USGL/XSV
201054 TU LANH CO LON 2 CUA SAMSUNG Tủ lạnh 336L Samsung RT41USGL/XSV
210400 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI SAMSUNG Tủ lạnh 701L Samsung SBS RS26MBZBL
210442 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI SAMSUNG Tủ lạnh 515L Samsung SBS RS22HKNBP1/XSV
210538 TU LANH CO LON 2 CUA SAMSUNG Tủ lạnh 370L Samsung RT37SRPN2/XSV
210543 TU LANH CO LON 2 CUA SAMSUNG Tủ lạnh 450L Samsung RT45GSIS1/XSV
210624 TU LANH CO LON 2 CUA SAMSUNG Tủ lạnh 470L Samsung RT59FBSL1/XSV
210966 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI SAMSUNG Tủ lạnh 538L Samsung SBS RS554NRUA1J/SV
210967 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI SAMSUNG Tủ lạnh 538L Samsung SBS RS552NRUASL/SV
211011 SBS THUONG SAMSUNG Tủ lạnh 539L Samsung SBS RSA1WTSL1/XSV
211015 TU LANH CO LON 2 CUA SAMSUNG Tủ lạnh 500L Samsung RT50FBSL1/XSV
211076 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI SAMSUNG Tủ lạnh 770L Samsung SBS RS844CRPC5A/SV
211085 SBS MINIBAR/LAY DA,NUOC NGOAI SAMSUNG Tủ lạnh 515L Samsung SBS RS22HZNBP1/XSV
211119 TU LANH CO LON 2 CUA SAMSUNG Tủ lạnh 350L Samsung RT35FDACDSA/SV
200076 TU LANH CO LON 4 CUA SHARP Tủ lạnh 625L Sharp SJ-F78SP-BK
200077 TU LANH CO LON 4 CUA SHARP Tủ lạnh 625L Sharp SJ-F78SP-SL
200079 TU LANH CO LON 4 CUA SHARP Tủ lạnh 573L Sharp SJ-F70PC-SL
201334 TU LANH CO LON 4 CUA SHARP Tủ lạnh 625L Sharp SJ-F75RV
210636 TU LANH CO LON 2 CUA SHARP Tủ lạnh 400L Sharp SJ-P405M-SL
210637 TU LANH CO LON 2 CUA SHARP Tủ lạnh 400L Sharp SJ-P405M-BK
210638 TU LANH CO LON 2 CUA SHARP Tủ lạnh 400L Sharp SJ-P405G-SL
210639 TU LANH CO LON 2 CUA SHARP Tủ lạnh 400L Sharp SJ-P405G-BK
210640 TU LANH CO LON 2 CUA SHARP Tủ lạnh 431L Sharp SJ-P435M-SL
210641 TU LANH CO LON 2 CUA SHARP Tủ lạnh 431L Sharp SJ-P435M-BK
210642 TU LANH CO LON 2 CUA SHARP Tủ lạnh 431L Sharp SJ-P435G-SL
210643 TU LANH CO LON 2 CUA SHARP Tủ lạnh 431L Sharp SJ-P435G-BK
210743 TU LANH CO LON 2 CUA SHARP Tủ lạnh 585L Sharp SJ-P585M-SL
210744 TU LANH CO LON 2 CUA SHARP Tủ lạnh 585L Sharp SJ-P585M-BK
210746 TU LANH CO LON 2 CUA SHARP Tủ lạnh 585L Sharp SJ-P585G-BK
210747 TU LANH CO LON 2 CUA SHARP Tủ lạnh 625L Sharp SJ-P625M-SL
210748 TU LANH CO LON 2 CUA SHARP Tủ lạnh 625L Sharp SJ-P625M-BK
210749 TU LANH CO LON 2 CUA SHARP Tủ lạnh 625L Sharp SJ-P625G-SL
210750 TU LANH CO LON 2 CUA SHARP Tủ lạnh 625L Sharp SJ-P625G-BK
211063 TU LANH CO LON 4 CUA SHARP Tủ lạnh 556L Sharp SJ-FB74V-SL
211064 TU LANH CO LON 4 CUA SHARP Tủ lạnh 605L Sharp SJ-FP79V-BK
211140 TU LANH CO LON 4 CUA SHARP Tủ lạnh 556L Sharp SJ-FP74V-SL
211142 TU LANH CO LON 4 CUA SHARP Tủ lạnh 605L Sharp SJ-FP79V-SL
210918 TU LANH CO LON 6 CUA TOSHIBA Tủ lạnh 5 cánh 450L Toshiba D43GV
210919 TU LANH CO LON 6 CUA TOSHIBA Tủ lạnh 6 cánh 531L Toshiba D50FV
210920 TU LANH CO LON 6 CUA TOSHIBA Tủ lạnh 6 cánh 656L Toshiba D62FV
211041 TU LANH CO LON 2 CUA TOSHIBA Tủ lạnh 364L Toshiba R41FVUD(TS)
211042 TU LANH CO LON 2 CUA TOSHIBA Tủ lạnh 419L Toshiba R46FVUD(TS)
211045 TU LANH CO LON 2 CUA TOSHIBA Tủ lạnh 364L Toshiba RG41FVPD(GB)
211046 TU LANH CO LON 2 CUA TOSHIBA Tủ lạnh 364L Toshiba RG41FVPD(GU)
211047 TU LANH CO LON 2 CUA TOSHIBA Tủ lạnh 364L Toshiba RG41FVPD(GS)
211048 TU LANH CO LON 2 CUA TOSHIBA Tủ lạnh 419L Toshiba RG46FVPD(GB)
200491 MAY GIAT LONG DUNG THUONG SAMSUNG Máy giặt cửa trên Samsung WA98F4PEC
211098 MAY GIAT LONG DUNG THUONG SAMSUNG Máy giặt 8kg Samsung WA10W9PEC/XSV
211097 MAY GIAT LONG DUNG THUONG SAMSUNG Máy giặt 8,2kg Samsung WA10W9IEC/XSV
211322 MAY GIAT LONG DUNG THUONG SAMSUNG Máy giặt 9kg Samsung WA90F5S3QRW/SV
211307 MAY GIAT LONG DUNG THUONG PANASONIC Máy giặt 8kg Panasonic NA-F80B5HRV
211310 MAY GIAT LONG DUNG THUONG PANASONIC Máy giặt 8kg Panasonic NA-F80H5HRV
210995 MAY GIAT LONG DUNG THUONG PANASONIC Máy giặt 8kg Panasonic NA-F80B3HRV
211308 MAY GIAT LONG DUNG THUONG PANASONIC Máy giặt 7,6kg Panasonic NA-F76H3HRV
210997 MAY GIAT LONG DUNG THUONG PANASONIC Máy giặt 9kg Panasonic NA-F90B3HRV
210998 MAY GIAT LONG DUNG THUONG PANASONIC Máy giặt 9kg Panasonic NA-F90H3HRV
211309 MAY GIAT LONG DUNG THUONG PANASONIC Máy giặt 10kg Panasonic NA-F100H3HRV
211005 MAY GIAT LONG DUNG THUONG PANASONIC Máy giặt 9kg Panasonic NA-F90G3LRV
211091 MAY GIAT LONG DUNG THUONG TOSHIBA Máy giặt 9kg Toshiba AW-9791SV (WB)
211092 MAY GIAT LONG DUNG THUONG TOSHIBA Máy giặt 9kg Toshiba AW-9791SV (WL)
211089 MAY GIAT LONG DUNG THUONG TOSHIBA Máy giặt 10kg Toshiba AW-1191SV (WD)
211090 MAY GIAT LONG DUNG THUONG TOSHIBA Máy giặt 10kg Toshiba AW-1191SV (WU)
200561 MAY GIAT LONG DUNG THUONG TOSHIBA Máy giặt Toshiba E89SV/IB
200562 MAY GIAT LONG DUNG THUONG TOSHIBA Máy giặt Toshiba E89SV/IH
200451 MAY GIAT LONG DUNG THUONG LG Máy giặt LG WF-S1015TT
200426 MAY GIAT LONG DUNG THUONG LG Máy giặt 12 Kg LG WF-S1215TT
201052 MGLD DAN DONG TRUC TIEP LG Máy giặt LG 9,5kg WF-D9515DD
210935 MAY GIAT LONG DUNG THUONG ELECTROLUX Máy giặt 7kg Electrolux EWT704
211319 MAY GIAT LONG DUNG THUONG SAMSUNG Máy giặt 11kg Samsung WA11F5S5QWA/SV
211094 MAY GIAT LONG NGANG THUONG SAMSUNG Máy giặt 7,5kg Samsung WF9752N5C/XSV
200883 MAY GIAT LONG NGANG THUONG ELECTROLUX Máy giặt 6,5kg Electrolux EWF85661
211321 MAY GIAT LONG DUNG THUONG SAMSUNG Máy giặt 9,5kg Samsung WA95F5S9MTA/SV
201051 MGLD DAN DONG TRUC TIEP LG Máy giặt LG 9,5kg WF-D9517DD
200865 MAY GIAT LONG NGANG THUONG ELECTROLUX Máy giặt 7kg Electrolux EWF 85761
211285 MAY GIAT LONG NGANG THUONG ELECTROLUX Máy giặt 7kg Electrolux EWP85752
201050 MGLD DAN DONG TRUC TIEP LG Máy giặt LG 10kg WF-D1017DD
200866 MAY GIAT LONG NGANG THUONG ELECTROLUX Máy giặt 7kg Electrolux EWF 10751
211286 MAY GIAT LONG NGANG THUONG ELECTROLUX Máy giặt 7kg Electrolux EWP85742
211100 MAY GIAT LONG NGANG THUONG SAMSUNG Máy giặt 7kg Samsung WF692U0BKWQ/SV
200867 MAY GIAT LONG NGANG THUONG ELECTROLUX Máy giặt 7kg Electrolux EWF 10741
211287 MAY GIAT LONG NGANG THUONG ELECTROLUX Máy giặt 7kg Electrolux EWP10742
200558 MGLD DAN DONG TRUC TIEP TOSHIBA Máy giặt Toshiba AW-SD130SV/WV
210523 MAY GIAT LONG NGANG THUONG SAMSUNG Máy giặt 7.5kg Samsung WF1752WQR
211093 MAY GIAT LONG NGANG THUONG SAMSUNG Máy giặt 7,5kg Samsung WF1752WQU9/XSV
201176 MGLD DAN DONG TRUC TIEP LG Máy giặt 14kg LG WF-D1417DD
201049 MAY GIAT LONG NGANG THUONG LG Máy giặt LG 8kg WD-13600
211099 MAY GIAT LONG NGANG THUONG SAMSUNG Máy giặt 8kg Samsung WF792U2BKWQ/SV
201080 MAY GIAT LONG NGANG THUONG SAMSUNG Máy giặt 8kg Samsung WF0794W7E/XSV
211167 MAY GIAT LONG NGANG THUONG LG Máy giặt LG 8kg WD-14660
200880 MGLD DAN DONG TRUC TIEP LG Máy giặt LG 16kg WF-D1617DD
210530 MAY GIAT LONG NGANG THUONG SAMSUNG Máy giặt 9kg Samsung WF0894W8E1
211166 MAY GIAT LONG NGANG THUONG LG Máy giặt LG 8kg WD-15660
210707 MAY GIAT LONG NGANG THUONG SANYO Máy giặt 8kg Sanyo AWD- D800T
201079 MAY GIAT LONG NGANG THUONG SAMSUNG Máy giặt 9kg Samsung WF0894W8E/XSV
210992 MAY GIAT LONG NGANG CO SAY LG Máy giặt 7,5kg + saáy 4kg LG WD-18600
210739 MAY GIAT LONG NGANG CO SAY LG Máy giặt 8kg +saáy 4kg LG WD-20600
210991 MAY GIAT LONG NGANG CO SAY LG Máy giặt 13kg + saáy 7kg LG WD-23600
210550 MAY GIAT LONG NGANG CO SAY LG Máy giặt 10.5kg +saáy 6kg LG WD-21600
211255 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER PANASONIC CU/CS - TS24PKH - 8
211178 DIEU HOA 1 CHIEU PANASONIC CU/CS - C24PKH - 8
211179 DIEU HOA 1 CHIEU PANASONIC CU/CS - C28PKH - 8
211180 DIEU HOA 1 CHIEU PANASONIC CU/CS - KC9PKH - 8
211182 DIEU HOA 1 CHIEU PANASONIC CU/CS - KC18PKH - 8
211184 DIEU HOA 1 CHIEU PANASONIC CU/CS - KC28PKH - 8
211185 DIEU HOA 2 CHIEU INVERTER PANASONIC CU/CS - E9PKH - 8
211188 DIEU HOA 2 CHIEU INVERTER PANASONIC CU/CS - E24PKH - 8
211190 DIEU HOA 2 CHIEU PANASONIC CU/CS - A24PKH - 8
211271 DIEU HOA 1 CHIEU DAIKIN FTE60LV1V/RE60LV1V
211273 DIEU HOA 1 CHIEU DAIKIN FT60JV1V/R60JV1V
211275 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER DAIKIN FTKD60GVMV/RK60GVMV
211276 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER DAIKIN FTKD71GVMV/RK71GVMV
211278 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER DAIKIN FTKS60FVMV/RKS60FBVMV
211279 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER DAIKIN FTKS71FVMV/RKS71FBVMV
211123 DIEU HOA 2 CHIEU INVERTER DAIKIN FTXD35DVMV/RXD35DVMV
211281 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER DAIKIN FTXD71FVMV/RXD71BVMV
211282 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER DAIKIN FTXS60FVMV/RXS60FVMV
211283 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER DAIKIN FTXS71FVMV/RXS71FVMV
211160 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER SAMSUNG ASV10PUQNXEA
211161 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER SAMSUNG ASV13PUQNXEA
211162 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER SAMSUNG ASV18PUQNXEA
211163 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER SAMSUNG ASV24PUQNXEA
211158 DIEU HOA 2 CHIEU SAMSUNG AQ12TSQNXEA
211159 DIEU HOA 2 CHIEU SAMSUNG AQ18TSQNXEA
211156 DIEU HOA 1 CHIEU SAMSUNG AS24TWQNXEA
211146 DIEU HOA 1 CHIEU LG S12ENA  
211147 DIEU HOA 1 CHIEU LG S18ENA  
211192 DIEU HOA 1 CHIEU LG S24ENA  
211018 DIEU HOA 2 CHIEU LG H12ENA  
211148 DIEU HOA 2 CHIEU LG H18ENA  
211150 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER LG V13ENA  
211193 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER LG V18ENA  
211195 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER LG V10APA  
211196 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER LG V13APA  
211197 DIEU HOA 2 CHIEU INVERTER LG B10ENA  
211198 DIEU HOA 2 CHIEU INVERTER LG B13ENA  
211199 DIEU HOA 2 CHIEU INVERTER LG B18ENA  
211200 DIEU HOA 2 CHIEU INVERTER LG B24ENA  
211221 DIEU HOA 1 CHIEU MITSUBISHI MS-H18VC-V1
211222 DIEU HOA 1 CHIEU MITSUBISHI MS-H24VC-V1
211223 DIEU HOA 1 CHIEU MITSUBISHI MS-GH10VC-V1
211224 DIEU HOA 1 CHIEU MITSUBISHI MS-GH13VC-V1
211225 DIEU HOA 1 CHIEU MITSUBISHI MS-GH18VC-V1
211226 DIEU HOA 1 CHIEU MITSUBISHI MS-GH24VC-V1
211228 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER MITSUBISHI MSY-GH13VA-V1
211230 DIEU HOA 2 CHIEU INVERTER MITSUBISHI MSZ-GH10VA-V1
211231 DIEU HOA 2 CHIEU INVERTER MITSUBISHI MSZ-GH13VA-V1
211300 DIEU HOA 1 CHIEU MITSUBISHI ĐH 1C 12.000BTU Mitsu H SRK/SRC12CM
211301 DIEU HOA 1 CHIEU MITSUBISHI ĐH 1C 13.000BTU Mitsu H SRK/SRC13CLV
211302 DIEU HOA 1 CHIEU MITSUBISHI ĐH 1C 17.000BTU Mitsu H SRK/SRC18CL
211303 DIEU HOA 1 CHIEU MITSUBISHI ĐH 1C 18.000BTU Mitsu H SRK/SRC19CKS
211304 DIEU HOA 1 CHIEU MITSUBISHI ĐH 1C 24.600BTU Mitsu H SRK/SRC25CKS
211305 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER MITSUBISHI ĐH 1C Inver 10.000BTU Mitsu H SRK/SRC10YL-S
211053 DIEU HOA 1 CHIEU GREE GWBA-12C
211054 DIEU HOA 1 CHIEU GREE GWBA-18C
211055 DIEU HOA 1 CHIEU GREE GWBA-24C
211056 DIEU HOA 2 CHIEU GREE GWBA-09H
211057 DIEU HOA 2 CHIEU GREE GWBA-12H
211058 DIEU HOA 2 CHIEU GREE GWBA-18H
211059 DIEU HOA 2 CHIEU GREE GWBA-24H
211256 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER GREE GWCI-09C
211257 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER GREE GWCI-12C
210870 DIEU HOA 2 CHIEU MIDEA MSR,MSM,MSU-09CR
210505 DIEU HOA 2 CHIEU MIDEA MSR,MSM,MSU-09HR
210506 DIEU HOA 2 CHIEU MIDEA MSM,MSR-12HR
210463 DIEU HOA 1 CHIEU MIDEA MSM,MSR-12CR
210883 DIEU HOA 1 CHIEU INVERTER MIDEA MSI – 9CR

 

TIVI: (Lên đầu trang)

Mã Navi Nhãn Model
104441 Samsung UA22ES5000RXXV
104388 Samsung UA26EH4000RXXV
104390 Samsung UA32EH5000RXXV
104730 Samsung UA32F4000
104732 Samsung UA32F5000
104746 Samsung UA32F4500
104736 Samsung PS43F4900
104737 Samsung PS51F4500
104738 Samsung PS51F4900
104757 Samsung UA32F5500ARXXV
104758 Samsung UA32F6400ARXXV
104731 Samsung UA40F5000ARXXV
104749 Samsung UA40F5500ARXXV
104759 Samsung UA40F6300ARXXV
104750 Samsung UA40F6400ARXXV
104751 Samsung UA40F6800ARXXV
104760 Samsung UA40F7500BRXXV
104752 Samsung UA46F5500ARXXV
104761 Samsung UA46F6300ARXXV
104762 Samsung UA46F6400ARXXV
104763 Samsung UA46F7500BRXXV
104794 Samsung UA50F5500ARXXV
104795 Samsung UA50F6400ARXXV
104764 Samsung UA55F6300ARXXV
104754 Samsung UA55F6800ARXXV
104765 Samsung UA55F7500BRXXV
104766 Samsung UA55F8000ARXXV
104796 Samsung UA60F6300ARXXV 
104797 Samsung UA60F6400ARXXV 
104474 Samsung UA40ES5600RXXV
104473 Samsung UA40ES6220RXXV
104403 Samsung PS43E490B1RXXV
104405 Samsung PS51E490B1RXXV
104799 Sony 42W674A
104802 Sony 46W704A
104803 Sony 50W704A
104822 Sony 55W804A
104823 Sony 47W804A
104824 Sony 42W804A
104653 Sony KD-84X9000
104729 LG  50PN4500
104740 LG  42LN5400
104741 LG  47LN5710
104789 LG 55LN5710
104742 LG 47LN5400
104743 LG 50LN5400
104772 LG 32LN5120
104782 LG 42LA6200
104781 LG 42LA6600
104784 LG 47LA6200
104788 LG 55LA6200
104804 LG 50LA6200
104780 LG 42LA6910
104785 LG 47LA6910
104787 LG 55LA6910
104783 LG 42LN5120
104551 LG 47LM6410
104426 LG 55LM6200
104465 LG 55LM7600
104634 Toshiba 32PS200
104649 Toshiba 47RW1
104650 Toshiba 55RW1
104579 Toshiba 46PX200
104827 Sharp 60LE631M
104598 Sharp LC-32LE243M
104335 Sharp LC-32LE340M - BL
104415 Sharp LC-32LE340M - WH
104416 Sharp LC-32LE340M - RD
104677 Sharp LC-39LE440M
104337 Sharp LC-70LE735M
104332 Sharp LC-40LE835M
104333 Sharp LC-46LE835M
104338 Sharp LC-52LE835M
104680 Sharp LC-52LE840X
104339 Sharp LC-60LE835M
104745 Panasonic 42E6V
104514 Panasonic TH-L32E5V

 

KỸ THUẬT SỐ: (Lên đầu trang)

STT MÃ NAVI SẢN PHẨM
1 402747 Máy ảnh KTS Sony DSC-HX200V
2 402953 Máy ảnh KTS Sony DSC-WX200/BCE32 (Đen)
3 402954 Máy ảnh KTS Sony DSC-WX200/SCE32 (Bạc)
4 402955 Máy ảnh KTS Sony DSC-WX200/NCE32 (Đồng)
5 402956 Máy ảnh KTS Sony DSC-WX200/PCE32 (Hồng)
6 402960 Máy ảnh KTS Sony DSC – H200
7 402938 Máy ảnh chuyên nghiệp Sony NEX-5RL/BQ AP2
8 402940 Máy ảnh chuyên nghiệp Sony NEX-5RY/BQ AP2
9 403072 Máy ảnh chuyên nghiệp Sony SLT-A58K
10 402761 Máy ảnh KTS Sony  SLT-A37K (Body + Lens KIT SAL1855)
11 403050 Máy ảnh chuyên nghiệp Sony NEX-3NL (Ñen)
12 402848 Máy quay KTS Sony DCR-PJ6E/ Black
13 402849 Máy quay KTS Sony DCR-SX22E (Baïc)
14 402380 Máy quay ổ cứng DCR SR21E maøu ñen
15 402561 Máy quay Sony oå cöùng HDR-XR260E
16 402562 Máy quay Sony HDR-PJ260E tích hợp máy chiếu
17 402609 Máy quay thẻ nhớ Sony HDR-CX210S BAÏC
18 402391 Máy quay thẻ nhớ Sony PJ5E tích hợp máy chiếu
19 402769 Máy quay KTS Sony HDRPJ600VE/CE35
20 403009 Máy quay KTS Sony HDR-CX220E (Đen)
21 403010 Máy quay KTS Sony HDR-CX220E (Nâu)
22 403011 Máy quay KTS Sony HDR-CX220E (Bạc)
23 403012 Máy quay KTS Sony HDR-CX290E
24 403013 Máy quay KTS Sony HDR-PJ380E
25 403015 Máy quay KTS Sony HDR-PJ230E
26 403016 Máy quay KTS Sony HDR-PJ660VE
27 403017 Máy quay KTS Sony HDR-TD30VE

 

MÁY TÍNH BẢNG: (Lên đầu trang)

MÃ NAVI Brand Mô tả sản phẩm
402902 Apple APPLE iPad mini WiFi + Cellular 16Gb/ 32Gb/ 64Gb
402905
402903
402906
402904
402907
402859 Apple  Apple MacBook Air MD223ZP/A
626313 ACER Tablet Acer B1-A71-83170500nk.001 (A9 1.2GHz/512MB/8GB/7"/Android 4.1/Wifi
402961 ASUS MTB ASUS Memo PAD ME172V-1A081A (Traéng)
402963
402993
626130  ASUS  MTB ASUS Fonepad-1B009A - Grey (3G)
626131
860413  COBY  MTB COBY KYROS MID7048-4
860414  COBY  MTB COBY KYROS MID8048-4
860415  COBY  MTB COBY KYROS MID9762-8