1900 6788Tư vấn bán hàng
Xem 230 Siêu thị > Mở cửa: 8:00 - 21:30

Tin khuyến mại

Danh sách KH nhận quà tặng chương trình Xả hàng không lợi nhuận

Cập nhật: 26/07/2012

Từ ngày 2/3 đến ngày 8/3, trong khuôn khổ Tháng xả hàng không lợi nhuận, Thế giới điện máy Media Mart dành tặng 1.200 phần quà trị giá cho 1.200 khách hàng đầu tiên chỉ với đơn hàng từ 299.000đ, tại Media Mart Thanh Xuân và Media Mart Long Biên. Chi tiết khuyến mại, xem tại đây.


Danh sách khách hàng đã nhận quà trong ngày 2/3 và 3/3: 

STT Tên khách hàng Điện thoại Số chứng từ mua hàng Quà KM
1 Nguyễn Đức Cường xxxxx30972 P603000005987 Máy hút bụi GoldSun
2 Lã Tâm Hân xxxxx72041 P606000005345 Máy hút bụi GoldSun
3 Dương Thu Thủy xxxxx55580 P604000006747 Máy hút bụi GoldSun
4 Nguyễn Anh Tuấn xxxxx74596 P607000005834 Máy hút bụi GoldSun
5 Phạm Văn Ninh xxxxx23110 P603000005991 Máy hút bụi GoldSun
6 Nguyễn Hữu Chung xxxxx10533 P608000005651 Máy hút bụi GoldSun
7 Vũ Xuân Huấn xxxxx16127 P604000006750 Máy hút bụi GoldSun
8 Lê Thị Thêm xxxxx02969 P606000005347 Máy hút bụi GoldSun
9 Hoàng Ngọc Anh xxxxx04954 P605000005994 Máy hút bụi GoldSun
10 Tô Mạnh Cường xxxxx26518 P604000006751 Máy hút bụi GoldSun
11 Nguyễn Văn Khanh xxxxx85373 P605000005996 Máy hút bụi GoldSun
12 Phùng Thị Quyền xxxxx87989 P606000005346 Máy hút bụi GoldSun
13 Vũ Đình Khuyên xxxxx31044 P603000005989 Máy hút bụi GoldSun
14 Dương Thị Thúy xxxxx14336 P608000005652 Máy hút bụi GoldSun
15 Xuân Thị Nguyệt Hà xxxxx74909 P605000005997 Máy hút bụi GoldSun
16 Vũ Kiều Lan xxxxx65058 P607000005836 Máy hút bụi GoldSun
17 Nguyễn Quốc Thiện xxxxx35622 P605000006001 Máy hút bụi GoldSun
18 Phùng Thị Thảo xxxxx69823 P601000004919 Máy hút bụi GoldSun
19 Nguyễn Thị Thu Hương xxxxx32925 P601000004920 Máy hút bụi GoldSun
20 Trần Thị Hằng xxxxx26228 P603000005996 Máy hút bụi GoldSun
21 Phạm Trường Sao xxxxx11325 P602000005394 Máy hút bụi GoldSun
22 Lê Văn Nam xxxxx86672 P603000006004 Máy hút bụi GoldSun
23 Nguyễn Thành Trung xxxxx11765 P602000005396 Máy hút bụi GoldSun
24 Trần Thị Lan Anh xxxxx11512 P604000006753 Máy hút bụi GoldSun
25 Vũ Hải Lâm xxxxx99662 P607000005837 Máy hút bụi GoldSun
26 Ngô Minh Tâm xxxxx80909 P604000006748 Máy hút bụi GoldSun
27 Bùi Thị Hòa xxxxx83215 P608000005653 Máy hút bụi GoldSun
28 Nguyễn Thị Hương xxxxx33503 P605000005999 Máy hút bụi GoldSun
29 Bùi Thế Toản xxxxx51780 P603000005992 Máy hút bụi GoldSun
30 Nguyễn Hoàng Trang xxxxx80038 P604000006754 Máy hút bụi GoldSun
31 Nguyễn Đức Trung xxxxx19847 P605000006002 Máy hút bụi GoldSun
32 Nguyễn Văn Thuyên xxxxx07670 P605000006003 Máy hút bụi GoldSun
33 Lê Văn Chương xxxxx35891 P606000005348 Máy hút bụi GoldSun
34 Nguyễn Thị Minh Phương xxxxx92999 P603000005993 Máy hút bụi GoldSun
35 Nguyễn Thị Tình xxxxx29004 P606000005349 Máy hút bụi GoldSun
36 Đỗ Thị Nhài xxxxx76038 P603000006003 Máy hút bụi GoldSun
37 Vũ Văn Hưng xxxxx30830 P602000005383 Máy hút bụi GoldSun
38 Nguyễn Văn Bắc xxxxx68882 P604000006756 Máy hút bụi GoldSun
39 Nguyễn Văn Thắng xxxxx02004 P603000005990 Máy hút bụi GoldSun
40 Nguyễn Đức Long xxxxx68259 60DDHB120202555 Máy hút bụi GoldSun
41 Vũ Thị Liên xxxxx55536 P603000005994 Máy hút bụi GoldSun
42 Nguyễn Văn Điều xxxxx76731 P603000005995 Máy hút bụi GoldSun
43 Nguyễn Ngọc Long xxxxx42184 P604000006755 Máy hút bụi GoldSun
44 Đặng Văn Sỹ xxxxx15693 P605000006007 Máy hút bụi GoldSun
45 Vũ Ngọc Quý xxxxx59146 P601000004923 Máy hút bụi GoldSun
46 Mai Xuân Tùng xxxxx28896 P602000005384 Máy hút bụi GoldSun
47 Nguyễn Hồng Nhung xxxxx02580 P605000005998 Máy hút bụi GoldSun
48 Lê Tất Thành xxxxx72780 60DDHB120202557 Máy hút bụi GoldSun
49 Trần Quốc Hoàn xxxxx67939 P601000004926 Máy hút bụi GoldSun
50 Lê Quang Văn xxxxx95305 60DDHB120202558 Máy hút bụi GoldSun
51 Đặng Thị Sinh xxxxx53316 P605000006009 Máy hút bụi GoldSun
52 Nguyễn Hoàng Dũng xxxxx36924 P608000005659 Máy hút bụi GoldSun
53 Phạm Thanh TÙng xxxxx97977 P601000004924 Máy hút bụi GoldSun
54 Nguyễn Thế Quang xxxxx31868 P602000005386 Máy hút bụi GoldSun
55 Lê Bảo Khánh xxxxx96559 P602000005387 Máy hút bụi GoldSun
56 Hoàng Thị Lan xxxxx46112 P605000006010 Máy hút bụi GoldSun
57 Đoàn Thị Hiền xxxxx03280 P605000006013 Máy hút bụi GoldSun
58 Nguyễn Tuấn Phong xxxxx79980 P603000006000 Máy hút bụi GoldSun
59 Dương Thị Luân xxxxx51069 P601000004928 Máy hút bụi GoldSun
60 Nguyễn Thị Huệ xxxxx17305 P604000006760 Máy hút bụi GoldSun
61 Ngô Thu Trang xxxxx62799 P608000005663 Máy hút bụi GoldSun
62 Phạm Đình Nghiêm xxxxx39596 P608000005664 Máy hút bụi GoldSun
63 Lê Lộc xxxxx75690 DDHB120202559 Máy hút bụi GoldSun
64 Bùi Thị Lương xxxxx47181 P604000006764 Máy hút bụi GoldSun
65 Lâm Tuấn Dương xxxxx70225 P601000004922 Máy hút bụi GoldSun
66 Đoàn Thị Nhật xxxxx07799 P605000006008 Máy hút bụi GoldSun
67 Nguyễn Tiến Đạt xxxxx63869 P603000006005 Máy hút bụi GoldSun
68 Nguyễn Hồng Sơn xxxxx30476 P603000005998 Máy hút bụi GoldSun
69 Phạm Tuấn Toàn xxxxx12640 P602000005390 Máy hút bụi GoldSun
70 Nguyễn Quang Khánh xxxxx60660 P606000005351 Máy hút bụi GoldSun
71 Nguyễn Văn Cường xxxxx32925 P603000005999 Máy hút bụi GoldSun
72 Nguyễn Tiến Cường xxxxx07166 P605000006011 Máy hút bụi GoldSun
73 Lục Văn Viên xxxxx16257 P601000004925 Máy hút bụi GoldSun
74 Đặng Nguyên Thương xxxxx62687 P602000005389 Máy hút bụi GoldSun
75 Vũ Thu Huyền xxxxx27375 P606000005352 Máy hút bụi GoldSun
76 Lê Ngọc Nhung xxxxx05010 60DDHB120202556 Máy hút bụi GoldSun
77 Mai Văn Dũng xxxxx79538 P605000006015 Máy hút bụi GoldSun
78 Mai Thị Bích Hiên xxxxx13405 P604000006752 Máy hút bụi GoldSun
79 Phan Thị Tiến xxxxx03872 P601000004929 Máy hút bụi GoldSun
80 Nguyễn Lan Anh xxxxx89446 P607000005840 Máy hút bụi GoldSun
81 Trần Đình Hưng xxxxx33836 P601000004930 Máy hút bụi GoldSun
82 Võ Anh Tuấn xxxxx65406 P607000005847 Máy hút bụi GoldSun
83 Nguyễn Xuân Trường xxxxx85598 P604000006759 Máy hút bụi GoldSun
84 Hoàng Đức Vinh xxxxx46818 P604000006761 Máy hút bụi GoldSun
85 Phạm Thị Liên xxxxx66389 P608000005657 Máy hút bụi GoldSun
86 Nguyễn Ánh Tuyết xxxxx06789 P607000005845 Máy hút bụi GoldSun
87 Lê Tùng Sơn xxxxx24770 P608000005658 Máy hút bụi GoldSun
88 Lại Văn Minh xxxxx32789 P602000005391 Máy hút bụi GoldSun
89 Nguyễn Thị Thắm xxxxx05041 P606000005354 Máy hút bụi GoldSun
90 Lê Ngọc Ly xxxxx93333 P608000005654 Máy hút bụi GoldSun
91 Nguyễn Duy Dương xxxxx32485 DDHB120202554 Máy hút bụi GoldSun
92 Nguyễn Thị Nhung xxxxx97373 P608000005656 Máy hút bụi GoldSun
93 Ngô Thị Anh xxxxx18094 P605000006014 Máy hút bụi GoldSun
94 Dương Long An xxxxx12228 P608000005661 Máy hút bụi GoldSun
95 Nguyễn Linh Chi xxxxx10369 P608000005660 Máy hút bụi GoldSun
96 Trịnh Bảo Ngọc xxxxx46086 P608000005662 Máy hút bụi GoldSun
97 Lê Đức Công xxxxx44314 P605000006012 Máy hút bụi GoldSun
98 Bùi Thu Ngân xxxxx36663 P605000006004 Máy hút bụi GoldSun
99 Nguyễn Toàn Thắng xxxxx24078 P309/34098 Máy hút bụi
100 Đặng Văn Tuấn xxxxx51040 P304/42173 Máy hút bụi
101 Nguyễn Thị Hằng xxxxx29506 P309/34100 Máy hút bụi
102 Lưu Thu Hương xxxxx88138 P309/34101 Máy hút bụi
103 Nguyễn Huy Thành xxxxx10214 P308/31879 Máy hút bụi
104 Vũ Văn Hà xxxxx99442 P303/33627 Máy hút bụi
105 Đào Huy Khê xxxxx53353 P303/33626 Máy hút bụi
106 Nguyễn Thị Thường xxxxx34406 P308/31881 Máy hút bụi
107 Nguyễn Văn Thọ xxxxx20643 P303/33633 Máy hút bụi
108 Nguyễn Ba Thi xxxxx03604 30DDHB/0064 Máy hút bụi
109 Nguyễn Văn Lục xxxxx19305 P308/31884 Máy hút bụi
110 Trần Thị Thanh Hường xxxxx97979 P309/34106 Máy hút bụi
111 Phạm Văn Thi xxxxx71260 P308/31883 Máy hút bụi
112 Nguyễn Thị Khanh xxxxx56881 30DDHB/0063 Máy hút bụi
113 Vũ Đức Tân xxxxx28225 P309/34103 Máy hút bụi
114 Nguyễn Đức Tâm xxxxx04894 P304/42170 Máy hút bụi
115 Trần Quang Hào xxxxx81221 P303/33635 Máy hút bụi
116 Hoàng Thu Trang xxxxx63166 P309/34105 Máy hút bụi
117 Vương Thị Vân Anh xxxxx86090 P304/42166 Máy hút bụi
118 Lê Quang Minh xxxxx22669 P302/37329 Máy hút bụi
119 Trần Thị Vân xxxxx64458 P308/31887 Máy hút bụi
120 Lanh Thị Trang xxxxx37822 P303/33628 Máy hút bụi
121 Trần Văn Tuấn xxxxx50188 P304/42175 Máy hút bụi
122 Tăng Bá Phúc xxxxx51613 P309/34099 Máy hút bụi
123 Vũ Thị Linh xxxxx46898 P309/34108 Máy hút bụi
124 Phạm Thị Thanh Hiên xxxxx61717 P308/31886 Máy hút bụi
125 Phương Nam Mi xxxxx98786 P302/37334 Máy hút bụi
126 Nguyễn Thế Hanh xxxxx22577 P309/34110 Máy hút bụi
127 Nguyễn Công Hảo xxxxx09320 P303/33640 Máy hút bụi
128 Lưu Thanh Bình xxxxx38362 P309/34107 Máy hút bụi
129 Vũ Văn Hạnh xxxxx73369 P302/37323 Máy hút bụi
130 Nguyễn Xuân Trinh xxxxx19997 P303/33632 Máy hút bụi
131 Đặng Văn Hùng xxxxx30396 P308/31891 Máy hút bụi
132 Đặng Ngọc Tâm xxxxx16084 P309/34111 Máy hút bụi
133 Ban Văn Vĩnh xxxxx10697 P302/37328 Máy hút bụi
134 Nông Văn Hiệp xxxxx84498 P303/33636 Máy hút bụi
135 Hà Mạnh Tiến xxxxx94546 P302/37332 Máy hút bụi
136 Đoàn Trang Bằng xxxxx14282 P303/33634 Máy hút bụi
137 Đoàn Đức Vũ xxxxx15292 P304/42179 Máy hút bụi
138 Vũ Thị Hương xxxxx73867 P304/42171 Máy hút bụi
139 Trần Văn Hùng xxxxx75542 P304/42177 Máy hút bụi
140 Trịnh Thị Hà xxxxx81160 P309/34113 Máy hút bụi
141 Đỗ Thị Lan xxxxx68432 P309/34114 Máy hút bụi
142 Nguyễn Thị Cẩm Ly xxxxx09380 P304/42184 Máy hút bụi
143 Lê Quang Bình xxxxx00524 P305/18947 Máy hút bụi
144 Đỗ Anh Tuấn xxxxx41982 30DDHB/00067 Máy hút bụi
145 Hồ Quy Đạt xxxxx35816 P302/37330 Máy hút bụi
146 Nguyễn Đức Quy xxxxx91686 P308/31888 Máy hút bụi
147 Nguyễn Văn Thanh xxxxx16137 P304/42176 Máy hút bụi
148 Đỗ Mạnh Quân xxxxx08889 P308/31889 Máy hút bụi
149 Lê Anh Tuấn xxxxx59322 P305/18950 Máy hút bụi
150 Nguyễn Xuân Toàn xxxxx99251 P302/37340 Máy hút bụi
151 Nguyễn Thị Hương xxxxx09643 P304/42182 Máy hút bụi
152 Ngô Văn Thùy xxxxx50886 P304/42192 Máy hút bụi
153 Phan Văn Tài xxxxx74870 P303/33636 Máy hút bụi
154 Trần Văn Thế xxxxx54096 P303/33642 Máy hút bụi
155 Mai Duy Khánh xxxxx99322 P306/26984 Máy hút bụi
156 Nguyễn Xuân Tú xxxxx45247 P304/42180 Máy hút bụi
157 Phùng Mạnh Cường xxxxx39029 P304/42169 Máy hút bụi
158 Nguyễn Thanh Huyền xxxxx98229 P309/34102 Máy hút bụi
159 Nguyễn Thị Mát xxxxx19860 P309/34104 Máy hút bụi
160 Trần Quang Hiếu xxxxx81220 P303/33631 Máy hút bụi
161 Nguyễn Trung Hiếu xxxxx86972 P303/33643 Máy hút bụi
162 Phạm Văn Nguyện xxxxx58122 P302/37324 Máy hút bụi
163 Đào Văn Viễn xxxxx25161 P302/37325 Máy hút bụi
164 Nguyễn Văn Xuân xxxxx51456 P302/37336 Máy hút bụi
165 Đỗ Thị Hà xxxxx32889 P303/33639 Máy hút bụi
166 Đỗ Thị Thanh Loan xxxxx39774 P303/33629 Máy hút bụi
167 Phùng Duy Phương xxxxx90717 P302/37335 Máy hút bụi
168 Nguyễn Thị Quyên xxxxx35253 P303/33647 Máy hút bụi
169 Phạm Hoàng Vũ xxxxx78865 P309/34112 Máy hút bụi
170 Lê Thu Hà xxxxx97855 P303/33650 Máy hút bụi
171 Phùng Tiến Quân xxxxx45369 P304/42172 Máy hút bụi
172 Nguyễn Xuân Toàn xxxxx21072 P304/42191 Máy hút bụi
173 Đỗ Thị Hiền xxxxx78805 P304/42198 Máy hút bụi
174 Nguyễn Duy Phương xxxxx90717 P303/33645 Máy hút bụi
175 Lê Thu Huyền xxxxx06005 P303/3364 Máy hút bụi
176 Thạch Thọ Hiên xxxxx68399 P608000005689 Điện thoại di động SS E1050
177 Hoàng Văn Nhân xxxxx11757 P605000006059 Điện thoại di động SS E1050
178 Nguyễn Duy Sự xxxxx08405 P607000005880 Điện thoại di động SS E1050
179 Đoàn THị Lan xxxxx95135 P607000005881 Điện thoại di động SS E1050
180 Lê Thị Thao xxxxx20587 P608000005699 Điện thoại di động SS E1050
181 Đỗ Thị Vân xxxxx01102 P602000005447 Điện thoại di động SS E1050
182 Nguyễn Thị Hồng Yến xxxxx99809 P603000006044 Điện thoại di động SS E1050
183 Nguyễn Thanh Thảo xxxxx34436 P608000005696 Điện thoại di động SS E1050
184 Trần Đăng Hòa xxxxx73357 P601000004969 Điện thoại di động SS E1050
185 Đào Thị Định xxxxx05293 P606000005400 Điện thoại di động SS E1050
186 Đặng Thị Khanh xxxxx85976 P604000006825 Điện thoại di động SS E1050
187 TRịnh Thị Thắm xxxxx42234 P602000005450 Điện thoại di động SS E1050
188 Trần Thị Thủy xxxxx31285 P608000005702 Điện thoại di động SS E1050
189 Nguyễn Thị Thùy xxxxx73384 P605000006060 Điện thoại di động SS E1050
190 Nguyễn Thị Hoa xxxxx95112 P607000005884 Điện thoại di động SS E1050
191 Trịnh Thị Hà xxxxx66455 P601000004968 Điện thoại di động SS E1050
192 Vũ Kim Thoa xxxxx74281 P604000006823 Điện thoại di động SS E1050
193 Trần Ánh Tuyết xxxxx55299 P606000005406 Điện thoại di động SS E1050
194 Trần Văn Ba xxxxx85665 P602000005448 Điện thoại di động SS E1050
195 Bùi Thị kim Liên xxxxx32547 P604000006827 Điện thoại di động SS E1050
196 Cao Thị Hòa xxxxx34179 P605000006063 Điện thoại di động SS E1050
197 Nguyễn Hữu Sinh xxxxx68725 60DDHB120202602 Điện thoại di động SS E1050
198 Nguyễn Thị Học xxxxx22020 P608000005701 Điện thoại di động SS E1050
199 Dương Thị Luân xxxxx47181 P602000005453 Điện thoại di động SS E1050
200 Đinh Thị Cẩm Anh xxxxx61416 P604000006828 Điện thoại di động SS E1050
201 Trần Việt Anh xxxxx05095 P604000006829 Điện thoại di động SS E1050
202 Phạm Thị Hằng xxxxx22693 60DDHB120202603 Điện thoại di động SS E1050
203 Nguyễn Đình Tuyên xxxxx72363 P605000006065 Điện thoại di động SS E1050
204 Trương Mai Hoa xxxxx45289 P605000006067 Điện thoại di động SS E1050
205 Vũ Đức Tiến xxxxx14558 P604000006843 Điện thoại di động SS E1050
206 Nguyễn Kim Oanh xxxxx43413 P602000005454 Điện thoại di động SS E1050
207 Đỗ Trọng Dư xxxxx26689 P601000004974 Điện thoại di động SS E1050
208 Lý Đức Tâm xxxxx91586 P607000005883 Điện thoại di động SS E1050
209 Lý Văn Công xxxxx92516 P605000006073 Điện thoại di động SS E1050
210 Lê Xuân Hùng xxxxx35007 60DDHB120202599 Điện thoại di động SS E1050
211 Vũ Thị Liên xxxxx97588 P605000006068 Điện thoại di động SS E1050
212 Nguyễn Văn Tuyền xxxxx76486 P603000006046 Điện thoại di động SS E1050
213 Nguyễn Ngọc Dũng xxxxx36924 P601000004972 Điện thoại di động SS E1050
214 Bùi Hồng Quân xxxxx62536 P605000006066 Điện thoại di động SS E1050
215 Đỗ Thị Hương xxxxx65776 P605000006069 Điện thoại di động SS E1050
216 Nguyễn Tiến Vững xxxxx51634 P604000006831 Điện thoại di động SS E1050
217 Trần Thúy Hà xxxxx69285 P606000005407 Điện thoại di động SS E1050
218 Lê Thị Đức xxxxx42395 P608000005705 Điện thoại di động SS E1050
219 Nguyễn Mạnh Thu xxxxx06851 P604000006835 Điện thoại di động SS E1050
220 Nguyễn Trọng Hùng xxxxx14849 60DDHB120202604 Điện thoại di động SS E1050
221 Đào Nhật Sơn xxxxx34869 P607000005886 Điện thoại di động SS E1050
222 Đỗ Trần Phú xxxxx65376 P602000005456 Điện thoại di động SS E1050
223 Đinh Gia Quyết xxxxx98194 P606000005408 Điện thoại di động SS E1050
224 Trần Thị Luyện xxxxx90930 P604000006833 Điện thoại di động SS E1050
225 Đoàn Hồng Nam xxxxx50932 P604000006834 Điện thoại di động SS E1050
226 Mai Văn Dũng xxxxx39640 P608000005695 Điện thoại di động SS E1050
227 Bùi Văn Đỉnh xxxxx65671 P605000006062 Điện thoại di động SS E1050
228 Mai Thị Bích Hiền xxxxx13405 P602000005452 Điện thoại di động SS E1050
229 Mại Thị Thanh Thủy xxxxx32218 P602000005451 Điện thoại di động SS E1050
230 Lại Văn Minh xxxxx32789 P604000006826 Điện thoại di động SS E1050
231 Nguyễn Vũ Cương xxxxx25050 P604000006837 Điện thoại di động SS E1050
232 Nguyễn Thị Huế xxxxx76377 P605000006070 Điện thoại di động SS E1050
233 Phạm Tân Văn xxxxx64132 P605000006064 Điện thoại di động SS E1050
234 Nguyễn Thị Hải xxxxx36198 P605000006072 Điện thoại di động SS E1050
235 Đỗ Mạnh Hùng xxxxx92303 P603000006051 Điện thoại di động SS E1050
236 Phùng Minh Sơn xxxxx46023 P601000004979 Điện thoại di động SS E1050
237 Nguyễn Xuân Phúc xxxxx49669 60DDHB120202606 Điện thoại di động SS E1050
238 Nguyễn Thị Hồng Na xxxxx00389 P604000006841 Điện thoại di động SS E1050
239 Nguyễn Văn Thuyên xxxxx07670 P608000005703 Điện thoại di động SS E1050
240 Âu Xuân Lan xxxxx05297 P608000005711 Điện thoại di động SS E1050
241 Nguyễn Thanh Vân xxxxx32076 P608000005712 Điện thoại di động SS E1050
242 Phạm Văn Phương xxxxx03212 60DDHB120202607 Điện thoại di động SS E1050
243 Cao Bá Lợi xxxxx14592 P601000004978 Điện thoại di động SS E1050
244 Nguyễn Thị Phương Thảo xxxxx48630 60DDHB120202609 Điện thoại di động SS E1050
245 Nguyễn Thế Hiền xxxxx68224 60DDHB120202608 Điện thoại di động SS E1050
246 Nguyễn Việt Hùng xxxxx65414 P603000006052 Điện thoại di động SS E1050
247 Hoàng Văn Long xxxxx80227 P604000006830 Điện thoại di động SS E1050
248 Phùng Văn An xxxxx40807 P602000005461 Điện thoại di động SS E1050
249 Phạm Thông Tuệ xxxxx27547 P601000004970 Điện thoại di động SS E1050
250 Trần Quốc Đại xxxxxx4649 P605000006058 Điện thoại di động SS E1050
251 Đặng Nguyên Thương xxxxx62687 P604000006845 Điện thoại di động SS E1050
252 Nguyễn Đức Trung xxxxx38188 P601000004980 Điện thoại di động SS E1050
253 Đặng Tùng Giang xxxxx66866 P602000005459 Điện thoại di động SS E1050
254 Bùi Thị Thanh xxxxx94498 P605000006075 Điện thoại di động SS E1050
255 Hoàng Thị Lan xxxxx46142 P606000005411 Điện thoại di động SS E1050
256 Ngô Văn Tuấn xxxxx84688 P608000005708 Điện thoại di động SS E1050
257 Vương Quốc Long  xxxxx09899 P602000005455 Điện thoại di động SS E1050
258 Đinh Tiến An xxxxx05850 P607000005885 Điện thoại di động SS E1050
259 Nguyễn Minh Sơn xxxxx75878 P607000005889 Điện thoại di động SS E1050
260 Nguyễn Đức Thắng xxxxx57968 P607000005706 Điện thoại di động SS E1050
261 Chu Thị Phước xxxxx32266 P605000006056 Điện thoại di động SS E1050
262 Dương Mạnh Hùng xxxxx99668 P605000006057 Điện thoại di động SS E1050
263 Bùi Đắc Tòng xxxxx64655 60DDHB120202601 Điện thoại di động SS E1050
264 Ngô Thị Hoài Anh xxxxxx2544 P601000004975 Điện thoại di động SS E1050
265 Phạm Minh Quân xxxxx08484 P601000004977 Điện thoại di động SS E1050
266 Nguyễn Thị Xuân xxxxx74474 P302/37488 ĐT Samsung E1050
267 Trần Văn Trung xxxxx29804 P308/31953 ĐT Samsung E1050
268 Phạm Văn Nguyện xxxxx58122 P302/37497 ĐT Samsung E1050
269 Phạm Thanh Trường xxxxx68793 P302/37498 ĐT Samsung E1050
270 Lê Quang Minh xxxxx22669 P302/37493 ĐT Samsung E1050
271 Phạm Văn Sử xxxxx10601 P302/37496 ĐT Samsung E1050
272 Trần Huy Dân xxxxx50605 P303/33782 ĐT Samsung E1050
273 Bàn Vĩnh xxxxx10698 P303/33768 ĐT Samsung E1050
274 Vũ Văn Toản xxxxx80755 P303/31959 ĐT Samsung E1050
275 Vũ Thành Trung xxxxx17658 P303/33766 ĐT Samsung E1050
276 Trần Văn Tuấn xxxxx28147 P304/42342 ĐT Samsung E1050
277 Lê Quang Bình xxxxx99190 P302/37487 ĐT Samsung E1050
278 Nguyễn Đức Thục xxxxx10699 P303/33767 ĐT Samsung E1050
279 Mai Trọng Tĩnh xxxxx99220 P302/37484 ĐT Samsung E1050
280 Hồ Thúy Hoa xxxxx71099 P309/342203 ĐT Samsung E1050
281 Hồ Hồng Liên xxxxx10618 P309/34204 ĐT Samsung E1050
282 Nguyễn Thị Hà xxxxx39196 p308/31969 ĐT Samsung E1050
283 Nguyễn Thị Hà xxxxx14185 p308/31963 ĐT Samsung E1050
284 Bùi Thị Nhuận xxxxx46668 P309/34201 ĐT Samsung E1050
285 Bùi Minh Khảo xxxxx57783 P308/31954 ĐT Samsung E1050
286 Đỗ Thị Chiểu xxxxx32889 P303/33769 ĐT Samsung E1050
287 Đỗ Thị Thanh Loan xxxxx93774 P304/42344 ĐT Samsung E1050
288 Vũ Thị Hương xxxxx73867   ĐT Samsung E1050
289 Trần Thị Phương Thảo xxxxx53890 P309/34217 ĐT Samsung E1050
290 Phạm Đình Tạo xxxxx33681 P302/37490 ĐT Samsung E1050
291 Đào Văn Vĩnh xxxxx25161 P302/37489 ĐT Samsung E1050
292 Nguyễn Văn Hùng xxxxx03559 P302/37500 ĐT Samsung E1050
293 Trịnh Hải Tuấn xxxxx41166 P308/31955 ĐT Samsung E1050
294 Nguyễn Xuân Toàn xxxxx99251 P304/42348 ĐT Samsung E1050
295 Nguyễn Ngọc Toản xxxxx50801 P304/42342 ĐT Samsung E1050
296 Nguyễn Văn Thiêu xxxxx22333 P309/34205 ĐT Samsung E1050
297 Hoằng Khắc Nhật xxxxx30545 P307/8155 ĐT Samsung E1050
298 Nguyễn Tài Quang xxxxx88623 P304/42341 ĐT Samsung E1050
299 Nguyễn Quỳnh Liên xxxxx69098 30DDHB00116 ĐT Samsung E1050
300 Vũ Ngọc Nhân xxxxx84187 P307/008147 ĐT Samsung E1050
301 Nguyễn Văn Quỳnh xxxxx99461 P302/0037491 ĐT Samsung E1050
302 Ngô Duy Khánh xxxxx91913 P303/33770 ĐT Samsung E1050
303 Đinh Duy Tùng xxxxx51456 P304/42349 ĐT Samsung E1050
304 Phạm Ngọc Đại xxxxx53648 P302/37495 ĐT Samsung E1050
305 Hoàng Văn Sơn xxxxx86972 P303/33775 ĐT Samsung E1050
306 Nguyễn Xuân Trình xxxxx19497 P303/33771 ĐT Samsung E1050
307 Trịnh Thị Hà xxxxx81160 30DDHB00118 ĐT Samsung E1050
308 Mai Chu Sơn xxxxx92550 P303/33777 ĐT Samsung E1050
309 Trần Quang Nghĩa xxxxx61698 P304/42345 ĐT Samsung E1050
310 Trần Quang Hào xxxxx81220 P304/0042351 ĐT Samsung E1050
311 Tăng Bá Phúc xxxxx51613 P304/42346 ĐT Samsung E1050
312 Đặng Hữu Khuyến xxxxx72818 P309/34207 ĐT Samsung E1050
313 Trần Thu Nga xxxxx21821   ĐT Samsung E1050
314 Kiều Văn Kiên xxxxx22960 P304/42360 ĐT Samsung E1050
315 Nguyễn Văn Tuyến xxxxx93255 P306/27020 ĐT Samsung E1050
316 Nguyễn Thiên Thái xxxxx33779 P307/08158 ĐT Samsung E1050
317 Hà Huy xxxxx14549 P303/33776 ĐT Samsung E1050
318 Phạm Cẩm Tú xxxxx77640 P308/31971 ĐT Samsung E1050
319 Đặng Thị Tuất xxxxx02338 P308/31958 ĐT Samsung E1050
320 Nguyễn Thanh Minh xxxxx54835 P304/42359 ĐT Samsung E1050
321 Đỗ Anh Tuấn xxxxx37997 P303/33785 ĐT Samsung E1050
322 Bạch Ngọc Tú xxxxx62883 30DDHB0119 ĐT Samsung E1050
323 Đoàn Thị Hằng xxxxx04099 P307/08152 ĐT Samsung E1050
324 Phạm Thị Lan xxxxx19448 P307/08149 ĐT Samsung E1050
325 Văn Thị Tường xxxxx75288 P309/34206 ĐT Samsung E1050
326 Vũ Huy Hoàng xxxxx23222 P309/34212 ĐT Samsung E1050
327 Ngô Ngọc Quang xxxxx39872 P302/37492 ĐT Samsung E1050
328 Hà Thu Trang xxxxx14938 P303/33780 ĐT Samsung E1050
329 Nguyễn Thị Yến xxxxx86525 P308/031973 ĐT Samsung E1050
330 Tống Nguyên Hiệp xxxxx00037   ĐT Samsung E1050
331 Đỗ Hoàng Long xxxxx71644 P302/37494 ĐT Samsung E1050
332 Phùng Thị Cảnh xxxxx45338 P309/34216 ĐT Samsung E1050
333 Phạm Thị Ngọc xxxxx79348 P308/31970 ĐT Samsung E1050
334 Nguyễn Hương Lan xxxxx18808   ĐT Samsung E1050
335 Bùi Huy Cường xxxxx28368 P309/34223 ĐT Samsung E1050
336 Đỗ Văn Thọ xxxxx20643 P303/33783 ĐT Samsung E1050
337 Nguyễn Văn Long xxxxx20882 P302/37502 ĐT Samsung E1050
338 Hồ Xuân Hòa xxxxx22160 P309/34221 ĐT Samsung E1050
339 Võ Thế Đạt xxxxx29334   ĐT Samsung E1050
340 Hoàng Thị Hoài xxxxx14707   ĐT Samsung E1050
341 Nguyễn Hữu Dũng xxxxx99544 P307/08156 ĐT Samsung E1050
342 Nguyễn Tuấn Anh xxxxx58577 P309/34208 ĐT Samsung E1050
343 Thân Hữu Quang xxxxx08556 P302/37504 ĐT Samsung E1050
344 Đỗ Thị Khuyên xxxxx74527 P303/33781 ĐT Samsung E1050
345 Nguyễn Văn Bảo xxxxx51748   ĐT Samsung E1050


Thông tin khách hàng sẽ tiếp tục được cập nhật cho tới khi kết thúc chương trình khuyến mại trên./.