1900 6788Tư vấn bán hàng
Xem 230 Siêu thị > Mở cửa: 8:00 - 21:30

Tin khuyến mại

DS khách hàng được cấp mã ID CT "Ưu đãi lớn cho chủ thẻ Bankplus MasterCard - Mỗi tuần trúng 01 Smart TV 55 inch"

Cập nhật: 12/11/2014

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB)  trân trọng cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý khách hàng đã và đang tiếp tục tham gia  chương trình “NHẬN GIẢI THƯỞNG LỚN KHI GIAO DỊCH BẰNG THẺ BANKPLUS MASTERCARD TẠI MEDIAMART

Chúng tôi xin chúc mừng 710 khách hàng đã đủ điều kiện để được cấp mã ID tham gia Lễ quay số dự thưởng tuần thứ 1 của CT chương trình “NHẬN GIẢI THƯỞNG LỚN KHI GIAO DỊCH BẰNG THẺ BANKPLUS MASTERCARD TẠI MEDIAMART để có cơ hội trúng thưởng Mỗi tuần 01 Smart TV 3D LG 55” trị giá 29,900,000Đ

Dưới đây là danh sách khách hàng đã được cấp mã ID dự thưởng:

Mã ID HỌ TÊN SỐ THẺ NGÀY GIAO DỊCH ĐỊA ĐiỂM GIAO DỊCH
1 NGUYEN VAN DINH 548566……7774 11/4/2014 10:36 MEDIAMART P VAN DONG 1
2 NGUYEN MANH TRUONG 548566……5157 11/4/2014 10:22 MEDIAMART P VAN DONG 1
3 NGUYEN DANG THANH 548566……0925 11/4/2014 11:29 MEDIAMART MY DINH 3
4 NGUYEN THI PHUONG ANH 548566……8288 11/4/2014 11:05 MEDIAMART MY DINH 3
5 NGUYEN DUY HAO 548566……5650 11/4/2014 11:22 MEDIAMART MY DINH 3
6 HOANG THI BICH 548566……6170 11/4/2014 11:50 MEDIAMART MY DINH 3
7 PHAM DUC QUY 548566……6465 11/4/2014 11:13 MEDIAMART MY DINH 3
8 NGUYEN NGOC QUYNH 548566……6155 11/4/2014 11:17 MEDIAMART LONG BIEN 2
9 TRINH XUAN HUNG 548566……1447 11/4/2014 11:25 MEDIAMART LONG BIEN 2
10 NGUYEN THI HONG THUY 548566……0917 11/4/2014 11:31 MEDIAMART MY DINH 3
11 NGUYEN NGOC BAU 548566……6181 11/4/2014 11:43 MEDIAMART LONG BIEN 2
12 LY ANH VIET 548566……0381 11/4/2014 11:04 MEDIAMART LONG BIEN 2
13 DINH VAN HUNG 548566……6140 11/4/2014 11:08 MEDIAMART LONG BIEN 2
14 TRAN THI HIEN 548566……6156 11/4/2014 11:21 MEDIAMART LONG BIEN 2
15 TRAN THI HUE 548566……1452 11/4/2014 11:52 MEDIAMART MY DINH 3
16 HOANG ANH DUONG 548566……1464 11/4/2014 11:38 MEDIAMART LONG BIEN 2
17 NGUYEN NGOC THANG 548566……5669 11/4/2014 11:21 MEDIAMART P VAN DONG 1
18 NGUYEN DUC HOANG 548566……6188 11/4/2014 11:41 MEDIAMART MY DINH 3
19 PHAM NGOC SON 548566……5651 11/4/2014 11:17 MEDIAMART MY DINH 3
20 HOANG DINH CHIEU 548566……0908 11/4/2014 11:39 MEDIAMART MY DINH 3
21 TRAN DUY KHANH 548566……5643 11/4/2014 11:24 MEDIAMART MY DINH 3
22 BUI DUC PHONG 548566……0926 11/4/2014 11:26 MEDIAMART MY DINH 3
23 THACH VAN TAM 548566……6157 11/4/2014 11:13 MEDIAMART LONG BIEN 2
24 PHAM NGOC VINH 548566……3487 11/4/2014 15:31 MEDIAMART TX 5
25 LE THI NGA 548566……9003 11/4/2014 15:48 MEDIAMART TC 3
26 NGUYEN THI CHAM 548566……3494 11/4/2014 15:24 MEDIAMART TX 5
27 NGUYEN THI THU 548566……0473 11/4/2014 9:47 MEDIAMART P VAN DONG 1
28 NGO THE ANH 548566……7104 11/4/2014 14:41 MEDIAMART NCHI THANH 2
29 DANG THANH TRUNG 548566……0696 11/4/2014 15:11 MEDIAMART NCHI THANH 2
30 LE NGAN HANH 548566……7098 11/4/2014 14:52 MEDIAMART NCHI THANH 2
31 NGUYEN THI NHU 548566……2406 11/4/2014 14:31 MEDIAMART NCHI THANH 2
32 NGUYEN SY HIEU 548566……8068 11/4/2014 15:31 MEDIAMART NCHI THANH 2
33 PHAM HUNG 548566……2788 11/4/2014 15:27 MEDIAMART NCHI THANH 2
34 DO VAN GIANG 548566……7106 11/4/2014 14:47 MEDIAMART NCHI THANH 2
35 NGUYEN MANH HUNG 548566……2362 11/4/2014 15:15 MEDIAMART NCHI THANH 2
36 DAO THANH NGA 548566……1928 11/4/2014 15:36 MEDIAMART TC 3
37 NGUYEN NGOC NGA 548566……9003 11/4/2014 15:41 MEDIAMART TC 3
38 NGUYEN HUY TRUONG 548566……7198 11/4/2014 15:45 MEDIAMART TC 3
39 TONG DUY ANH 548566……2464 11/4/2014 16:00 MEDIAMART TC 3
40 NGUYEN THI HANG NGA 548566……2463 11/4/2014 16:06 MEDIAMART TC 3
41 DANG MANH TUNG 548566……2456 11/4/2014 16:13 MEDIAMART TC 3
42 TRAN NGOC LONG 548566……2361 11/4/2014 15:20 MEDIAMART NCHI THANH 2
43 PHAM NGOC DIEP 548566……2455 11/4/2014 16:16 MEDIAMART TC 3
44 NGUYEN VAN TOAN 548566……1451 11/4/2014 11:55 MEDIAMART MY DINH 3
45 TRAN THI XUYEN 548566……2500 11/4/2014 13:06 MEDIAMART P VAN DONG 1
46 DANG VAN SON 548566……9895 11/4/2014 13:30 MEDIAMART P VAN DONG 1
47 NGUYEN MINH TUAN 548566……6164 11/4/2014 11:28 MEDIAMART LONG BIEN 2
48 LE THI THU HUONG 548566……8220 11/4/2014 14:26 MEDIAMART TX 5
49 NGUYEN MANH TAO 548566……4053 11/4/2014 13:30 MEDIAMART HBT 5
50 BUI THI KIM ANH 548566……1721 11/4/2014 14:05 MEDIAMART HBT 5
51 LE HAI VU 548566……7516 11/4/2014 13:33 MEDIAMART HBT 5
52 NGUYEN THI GIANG 548566……6995 11/4/2014 14:04 MEDIAMART HBT 5
53 VU THI HUONG LY 548566……6986 11/4/2014 13:43 MEDIAMART HBT 5
54 TRAN THI THU HA 548566……1723 11/4/2014 14:13 MEDIAMART HBT 5
55 TRINH THI ANH 548566……7773 11/4/2014 13:14 MEDIAMART P VAN DONG 1
56 HA HUU HAI 548566……8402 11/4/2014 12:31 MEDIAMART P VAN DONG 1
57 DUONG THI CHA 548566……8403 11/4/2014 12:53 MEDIAMART P VAN DONG 1
58 NGO THI THANH THUY 548566……6987 11/4/2014 13:43 MEDIAMART HBT 5
59 NGUYEN MINH NGUYET 548566……1714 11/4/2014 14:04 MEDIAMART HBT 5
60 NGUYEN THI THOA 548566……8539 11/4/2014 14:07 MEDIAMART HBT 5
61 VU MINH QUANG 548566……5650 11/4/2014 12:27 MEDIAMART P VAN DONG 1
62 PHAN MINH THANH 548566……6971 11/4/2014 13:23 MEDIAMART P VAN DONG 1
63 NGUYEN THI THU HA 548566……7202 11/4/2014 14:02 MEDIAMART HBT 5
64 NGUYEN THI MEN 548566……2509 11/4/2014 13:08 MEDIAMART P VAN DONG 1
65 NGUYEN DINH THANH 548566……3114 11/4/2014 12:58 MEDIAMART P VAN DONG 1
66 PHAN THANH HA 548566……7531 11/4/2014 13:31 MEDIAMART HBT 5
67 NGUYEN THI HANH 548566……2405 11/4/2014 13:41 MEDIAMART NCHI THANH 2
68 NGUYEN XUAN LONG 548566……8404 11/4/2014 12:36 MEDIAMART P VAN DONG 1
69 PHAM BICH THU 548566……2243 11/4/2014 13:40 MEDIAMART HBT 5
70 DUONG THI THANH VAN 548566……8529 11/4/2014 13:26 MEDIAMART HBT 5
71 DUONG DOAN VIET 548566……2799 11/4/2014 13:34 MEDIAMART HBT 5
72 NGUYEN THI HAI YEN 548566……2788 11/4/2014 13:32 MEDIAMART HBT 5
73 NGUYEN THI HO LY 548566……7193 11/4/2014 14:03 MEDIAMART HBT 5
74 NGUYEN DINH DUNG 548566……2484 11/4/2014 13:19 MEDIAMART P VAN DONG 1
75 NGUYEN THI MINH THI 548566……6994 11/4/2014 13:40 MEDIAMART HBT 5
76 VUONG THU TRANG 548566……1445 11/4/2014 11:59 MEDIAMART MY DINH 3
77 TRAN THI KEU NGA 548566……2268 11/4/2014 13:42 MEDIAMART HBT 5
78 NGUYEN HUU TOAN 548566……7097 11/4/2014 15:03 MEDIAMART NCHI THANH 2
79 PHAM HUNG 548566……3307 11/4/2014 17:08 MEDIAMART NCHI THANH 2
80 NGUYEN VAN KHO 548566……8213 11/4/2014 14:59 MEDIAMART TX 5
81 NGUYEN VAN CANH 548566……7693 11/4/2014 16:58 MEDIAMART TX 6
82 NGUYEN THI THUYET 548566……8579 11/4/2014 17:13 MEDIAMART NCHI THANH 2
83 LE CHI TAI 548566……2952 11/4/2014 17:36 MEDIAMART TX 6
84 NGUYEN TUAN NGOC 548566……8036 11/4/2014 16:51 MEDIAMART NCHI THANH 2
85 HO THI QUYNH TRANG 548566……7696 11/4/2014 17:15 MEDIAMART TX 6
86 TRAN NGOC DUC 548566……8231 11/4/2014 17:40 MEDIAMART TX 6
87 LAI XUAN TIEP 548566……2976 11/4/2014 17:20 MEDIAMART TX 6
88 BUI VU CONG 548566……2967 11/4/2014 17:25 MEDIAMART TX 6
89 PHUNG THI RUOU THUY 548566……6442 11/4/2014 17:14 MEDIAMART HBT 5
90 DO QUANG DOANH 548566……3317 11/4/2014 16:58 MEDIAMART NCHI THANH 2
91 PHAM CONG LONG 548566……2969 11/4/2014 17:29 MEDIAMART TX 6
92 TRAN THI KIM OANH 548566……7702 11/4/2014 16:42 MEDIAMART TX 6
93 TRAN THI NGUYET LANG 548566……2449 11/4/2014 16:19 MEDIAMART TC 3
94 MAI THI MAI 548566……2763 11/4/2014 16:44 MEDIAMART NCHI THANH 2
95 NGUYEN THI THU HUONG 548566……8570 11/4/2014 17:16 MEDIAMART NCHI THANH 2
96 LE THI HIEN 548566……0251 11/3/2014 20:00 MEDIAMART MY DINH 3
97 LA TUAN HUNG 548566……3081 11/3/2014 19:03 MEDIAMART MY DINH 3
98 DO THI HA VINH 548566……3072 11/3/2014 18:26 MEDIAMART MY DINH 3
99 PHAM THI LIEU 548566……9615 11/3/2014 19:11 MEDIAMART MY DINH 3
100 TRAN TRUNG KIEN 548566……8278 11/4/2014 11:09 MEDIAMART MY DINH 3
101 DINH VAN HOAN 548566……0839 11/3/2014 19:39 MEDIAMART MY DINH 3
102 NGUYEN PHI DIEP 548566……1051 11/3/2014 19:26 MEDIAMART P VAN DONG 1
103 VU THI KIM NGAN 548566……9895 11/4/2014 13:56 MEDIAMART P VAN DONG 1
104 MAI THI LAN HUONG 548566……2465 11/4/2014 16:10 MEDIAMART TC 3
105 TRINH LAM TUNG 548566……2470 11/4/2014 15:56 MEDIAMART TC 3
106 TRAN VAN MINH 548566……2502 11/4/2014 13:04 MEDIAMART P VAN DONG 1
107 DINH HAI ANH 548566……6182 11/4/2014 11:49 MEDIAMART LONG BIEN 2
108 PHAM THI MAI LIEN 548566……8538 11/4/2014 14:05 MEDIAMART HBT 5
109 NGUYEN THI TRAN LY 548566……7097 11/4/2014 14:56 MEDIAMART NCHI THANH 2
110 NGO VAN LANH 548566……4052 11/4/2014 13:31 MEDIAMART HBT 5
111 NGUYEN THI CHIN 548566……3264 11/4/2014 14:06 MEDIAMART HBT 5
112 NGUYEN THI THUY HANG 548566……1454 11/4/2014 11:31 MEDIAMART LONG BIEN 2
113 NGUYEN THI MAI TRANG 548566……8936 11/4/2014 13:14 MEDIAMART NCHI THANH 2
114 DO HOANG LINH PHUONG 548566……9327 11/4/2014 13:33 MEDIAMART HBT 5
115 NGUYEN CONG HOAN 548566……2771 11/4/2014 16:30 MEDIAMART NCHI THANH 2
116 VU THI MUNG 548566……8539 11/4/2014 14:08 MEDIAMART HBT 5
117 PHAM THANH THUY 548566……2771 11/4/2014 15:35 MEDIAMART NCHI THANH 2
118 BUI VAN TRONG 548566……5660 11/4/2014 11:32 MEDIAMART P VAN DONG 1
119 NGO THI LAN ANH 548566……1733 11/4/2014 14:09 MEDIAMART HBT 5
120 NGO THANH LE 548566……8035 11/4/2014 16:55 MEDIAMART NCHI THANH 2
121 TRAN THI HOA 548566……2762 11/4/2014 16:34 MEDIAMART NCHI THANH 2
122 NGUYEN VAN THUC 548566……3495 11/4/2014 15:13 MEDIAMART TX 5
123 DAO VAN THANH 548566……0917 11/4/2014 11:34 MEDIAMART MY DINH 3
124 NGUYEN PHUONG ANH 548566……1724 11/4/2014 14:10 MEDIAMART HBT 5
125 HOANG HAI NGOC THUONG 548566……3308 11/4/2014 17:04 MEDIAMART NCHI THANH 2
126 PHAM TUAN 548566……8043 11/4/2014 16:47 MEDIAMART NCHI THANH 2
127 NGUYEN VAN BINH 548566……9853 11/4/2014 11:46 MEDIAMART LONG BIEN 2
128 TRAN THI THU HUONG 548566……2243 11/4/2014 13:42 MEDIAMART HBT 5
129 NGUYEN TRUNG HOA 548566……4498 11/4/2014 15:28 MEDIAMART TC 3
130 CHU TUAN THANH 548566……3300 11/4/2014 17:02 MEDIAMART NCHI THANH 2
131 NGUYEN THI THAO 548566……1454 11/4/2014 11:36 MEDIAMART LONG BIEN 2
132 BUI THI GIANG 548566……6188 11/4/2014 11:46 MEDIAMART MY DINH 3
133 DINH HONG QUAN 548566……7590 11/4/2014 15:23 MEDIAMART NCHI THANH 2
134 TA SON THANG 548566……9608 11/3/2014 19:31 MEDIAMART MY DINH 3
135 KIEU THI DUYEN 548566……3081 11/3/2014 18:48 MEDIAMART MY DINH 3
136 PHUNG THI NGOC HUONG 548566……9609 11/3/2014 19:17 MEDIAMART MY DINH 3
137 VU THI HUYEN TRANG 548566……1045 11/3/2014 19:15 MEDIAMART P VAN DONG 1
138 KHUAT THI PHUONG 548566……8371 11/3/2014 18:20 MEDIAMART MY DINH 3
139 NGUYEN THI HA 548566……3074 11/3/2014 18:29 MEDIAMART MY DINH 3
140 DAO VAN HOAN 548566……3013 11/3/2014 18:51 MEDIAMART MY DINH 3
141 DAO MANH TRUONG 548566……8372 11/3/2014 18:15 MEDIAMART MY DINH 3
142 TRAN THI MAI DUNG 548566……3016 11/3/2014 18:57 MEDIAMART MY DINH 3
143 DUONG THI VIET 548566……5762 11/3/2014 19:32 MEDIAMART P VAN DONG 1
144 TRIEU MINH VUONG 548566……8365 11/3/2014 18:43 MEDIAMART MY DINH 3
145 NGUYEN DUY THANG 548566……9616 11/3/2014 19:15 MEDIAMART MY DINH 3
146 TRAN THI HA 548566……0472 11/3/2014 19:52 MEDIAMART P VAN DONG 1
147 LE DUC THUC 548566……3738 11/3/2014 19:50 MEDIAMART MY DINH 3
148 PHAM MANH TUAN 548566……3747 11/3/2014 19:48 MEDIAMART MY DINH 3
149 LA VAN LINH 548566……8431 11/3/2014 20:08 MEDIAMART MY DINH 3
150 HOANG THI DAO 548566……3066 11/3/2014 20:20 MEDIAMART MY DINH 3
151 NGUYEN THI KIM ANH 548566……8446 11/3/2014 19:55 MEDIAMART MY DINH 3
152 NGUYEN DUC HIEU 548566……5163 11/3/2014 21:02 MEDIAMART P VAN DONG 1
153 NGO THI HOANG ANH 548566……5182 11/3/2014 20:03 MEDIAMART P VAN DONG 1
154 NGUYEN THI HUE 548566……9894 11/3/2014 20:36 MEDIAMART P VAN DONG 1
155 NGUYEN THI CHAM 548566……8446 11/3/2014 20:04 MEDIAMART MY DINH 3
156 NGUYEN QUANG SON 548566……5156 11/3/2014 21:08 MEDIAMART P VAN DONG 1
157 NGUYEN HUY THAI 548566……8457 11/3/2014 19:57 MEDIAMART MY DINH 3
158 NGUYEN THI TRA GIANG 548566……4316 11/3/2014 19:37 MEDIAMART MY DINH 3
159 DO THI HAO 548566……3711 11/3/2014 20:11 MEDIAMART MY DINH 3
160 TRAN THI AN 548566……4317 11/3/2014 20:19 MEDIAMART MY DINH 3
161 NGUYEN THE CHUYEN 548566……9883 11/3/2014 20:52 MEDIAMART P VAN DONG 1
162 LE KHANH HUNG 548566……3298 11/4/2014 17:11 MEDIAMART NCHI THANH 2
163 LE CONG TAI 548566……3461 11/4/2014 18:21 MEDIAMART TX 6
164 TA NGOC CANH 548566……8555 11/5/2014 14:10 MEDIAMART NCHI THANH 2
165 DANG MINH HAI 548566……2519 11/5/2014 9:28 MEDIAMART P VAN DONG 1
166 LE NGOC HUNG 548566……8223 11/4/2014 17:44 MEDIAMART TX 6
167 DANG TUAN ANH 548566……8769 11/4/2014 17:54 MEDIAMART TX 6
168 LE ANH TUAN 548566……7714 11/4/2014 18:01 MEDIAMART TX 6
169 NGUYEN NGOC HOAN 548566……2519 11/5/2014 9:20 MEDIAMART P VAN DONG 1
170 PHUNG THI HIEN 548566……7131 11/6/2014 8:26 MEDIAMART TC 3
171 DUONG TRI DONG 548566……1248 11/5/2014 17:12 MEDIAMART HBT 5
172 VU QUOC TOAN 548566……1331 11/6/2014 8:41 MEDIAMART HAI PHONG 1
173 NGUYEN THI CUC 548566……2926 11/5/2014 18:01 MEDIAMART LONG BIEN 2
174 DAO VAN THUAN 548566……4098 11/5/2014 18:27 MEDIAMART NCHI THANH 2
175 LUONG VAN TAM 548566……9140 11/6/2014 8:43 MEDIAMART TC 3
176 LE THI HIEN 548566……4420 11/6/2014 8:31 MEDIAMART TC 3
177 TRAN THI LOAN 548566……7291 11/6/2014 9:04 MEDIAMART HAI PHONG 1
178 NGUYEN VAN DAI 548566……1970 11/5/2014 19:29 MEDIAMART LONG BIEN 2
179 NGUYEN MANH LINH 548566……5605 11/5/2014 18:27 MEDIAMART LONG BIEN 2
180 PHUONG QUANG CHUNG 548566……6461 11/5/2014 19:39 MEDIAMART MY DINH 3
181 NGUYEN THI MY LINH 548566……4343 11/5/2014 17:00 MEDIAMART HBT 5
182 VU THI HANG NGA 548566……1920 11/5/2014 20:32 MEDIAMART MY DINH 3
183 TA DINH HUYNH 548566……6532 11/5/2014 17:13 MEDIAMART HBT 5
184 DINH NGOC TUYEN 548566……7062 11/5/2014 18:10 MEDIAMART LONG BIEN 2
185 NGUYEN VAN QUY 548566……8594 11/5/2014 18:53 MEDIAMART LONG BIEN 2
186 HOANG QUOC BAO  548566……5668 11/5/2014 19:15 MEDIAMART P VAN DONG 1
187 TRINH MINH TAI 548566……1098 11/5/2014 19:58 MEDIAMART P VAN DONG 1
188 NGUYEN NGOC LONG 548566……8656 11/5/2014 20:09 MEDIAMART P VAN DONG 1
189 NGUYEN MANH DOAN 548566……8550 11/5/2014 18:15 MEDIAMART MY DINH 3
190 NGUYEN THI PHUONG 548566……8481 11/5/2014 16:44 MEDIAMART HBT 5
191 NGUYEN VIET TIEN 548566……3586 11/5/2014 18:15 MEDIAMART LONG BIEN 2
192 VU VAN AN 548566……9387 11/5/2014 18:29 MEDIAMART NCHI THANH 2
193 PHAM DUC THIEP 548566……2879 11/5/2014 19:16 MEDIAMART MY DINH 3
194 KIEU QUANG BEN 548566……7779 11/5/2014 20:25 MEDIAMART MY DINH 3
195 NGO THI HOA 548566……1978 11/5/2014 19:26 MEDIAMART LONG BIEN 2
196 DO THI DIEU THUY 548566……7755 11/5/2014 18:57 MEDIAMART HAI PHONG 1
197 NGUYEN HUNG CUONG 548566……3974 11/5/2014 18:43 MEDIAMART NCHI THANH 2
198 LE VAN HOANG 548566……6386 11/5/2014 20:03 MEDIAMART P VAN DONG 1
199 DUONG MANH TIEN 548566……0978 11/5/2014 18:43 MEDIAMART LONG BIEN 2
200 VU THI XUYEN 548566……8060 11/5/2014 18:58 MEDIAMART NCHI THANH 2
201 DUONG DUC TUYEN 548566……9756 11/5/2014 17:12 MEDIAMART TC 3
202 NGUYEN DUC TIEP 548566……7063 11/5/2014 18:13 MEDIAMART LONG BIEN 2
203 DO NHU HOA 548566……8559 11/5/2014 18:21 MEDIAMART MY DINH 3
204 NGOC THU THUY 548566……5142 11/5/2014 19:05 MEDIAMART MY DINH 3
205 TRAN XUAN HUAN 548566……3113 11/5/2014 9:02 MEDIAMART P VAN DONG 1
206 VU VAN DUC 548566……8480 11/5/2014 17:01 MEDIAMART HBT 5
207 DINH QUANG TU 548566……3982 11/5/2014 16:51 MEDIAMART TX 6
208 DAO NGOC SON 548566……3299 11/5/2014 16:50 MEDIAMART HBT 5
209 NGUYEN VIET DUNG 548566……0916 11/5/2014 16:56 MEDIAMART HBT 5
210 LE THAI DUNG 548566……6531 11/5/2014 17:10 MEDIAMART HBT 5
211 NGUYEN THI NGA 548566……3758 11/5/2014 17:52 MEDIAMART LONG BIEN 2
212 NGUYEN VAN GIANG 548566……7242 11/5/2014 17:25 MEDIAMART HBT 5
213 DANG TRUNG HIEU 548566……7540 11/5/2014 17:59 MEDIAMART NCHI THANH 2
214 DINH XUAN TUAN 548566……0596 11/5/2014 17:10 MEDIAMART HAI PHONG 1
215 LUONG VAN CANH 548566……2770 11/5/2014 17:48 MEDIAMART NCHI THANH 2
216 HOANG VAN LAN 548566……6485 11/5/2014 18:19 MEDIAMART LONG BIEN 2
217 NHU THU HUONG 548566……2533 11/5/2014 17:26 MEDIAMART HBT 5
218 TRAN VAN THOM 548566……8392 11/5/2014 17:29 MEDIAMART HBT 5
219 TRAN MINH DUC 548566……0109 11/5/2014 17:08 MEDIAMART HBT 5
220 BUI DINH CHIEU 548566……7101 11/5/2014 17:14 MEDIAMART HBT 5
221 BUI CHI THANH 548566……0354 11/5/2014 17:42 MEDIAMART NCHI THANH 2
222 DO THUY TRANG 548566……3738 11/5/2014 17:47 MEDIAMART HBT 5
223 VU DINH TIEN 548566……0372 11/5/2014 19:18 MEDIAMART LONG BIEN 2
224 DINH THI KIM DUNG 548566……0021 11/5/2014 17:39 MEDIAMART HAI PHONG 1
225 LE MAI PHUONG 548566……2971 11/5/2014 17:19 MEDIAMART HBT 5
226 DO PHUONG DUNG 548566……4878 11/5/2014 17:24 MEDIAMART HBT 5
227 NGUYEN HA XUYEN 548566……9537 11/5/2014 17:31 MEDIAMART HBT 5
228 MAI XUAN TU 548566……7195 11/5/2014 10:03 MEDIAMART HBT 5
229 DUONG THI HUE 548566……7816 11/5/2014 9:33 MEDIAMART P VAN DONG 1
230 NGUYEN THANH TUNG 548566……9747 11/5/2014 8:24 MEDIAMART TC 3
231 TRAN MINH TIEN 548566……9746 11/5/2014 8:25 MEDIAMART TC 3
232 BUI VIET HUNG 548566……2527 11/5/2014 9:12 MEDIAMART P VAN DONG 1
233 TRINH VAN NGHI 548566……3108 11/5/2014 9:09 MEDIAMART P VAN DONG 1
234 TRAN VAN HIEU 548566……5017 11/5/2014 8:59 MEDIAMART TC 3
235 TO TIEN DUNG 548566……9837 11/5/2014 15:44 MEDIAMART TX 6
236 LE THI THU NGUYET 548566……7682 11/5/2014 17:17 MEDIAMART HBT 5
237 LUYEN THI THUONG 548566……3772 11/5/2014 16:43 MEDIAMART HBT 5
238 NGUYEN CANH HOI 548566……9721 11/5/2014 16:47 MEDIAMART HBT 5
239 BUI HUY TRUONG 548566……8019 11/5/2014 16:51 MEDIAMART HBT 5
240 NGUYEN HOANG LONG 548566……3550 11/5/2014 16:58 MEDIAMART HBT 5
241 NGUYEN QUY TAN 548566……8564 11/4/2014 17:23 MEDIAMART NCHI THANH 2
242 NGUYEN TUAN HA DUY 548566……3545 11/5/2014 16:57 MEDIAMART HBT 5
243 CAO THANH HIEP 548566……8561 11/4/2014 17:19 MEDIAMART NCHI THANH 2
244 DUONG ANH TUAN 548566……2964 11/5/2014 17:18 MEDIAMART HBT 5
245 TA QUANG TUAN 548566……0679 11/5/2014 17:09 MEDIAMART HBT 5
246 DUONG DUC VU 548566……7347 11/5/2014 16:57 MEDIAMART HBT 5
247 NGO THE ANH 548566……2392 11/5/2014 17:15 MEDIAMART HBT 5
248 NGUYEN VIET CHIEN 548566……9051 11/5/2014 16:43 MEDIAMART HBT 5
249 PHAM DINH NHAT 548566……8589 11/5/2014 16:49 MEDIAMART HBT 5
250 DANG PHUONG ANH 548566……5969 11/5/2014 17:11 MEDIAMART HBT 5
251 HOANG XUAN QUYNH 548566……2392 11/5/2014 17:16 MEDIAMART HBT 5
252 TRAN THI ANH 548566……8580 11/5/2014 17:02 MEDIAMART HBT 5
253 DOAN THI THU TRANG 548566……1820 11/5/2014 17:14 MEDIAMART HBT 5
254 NGUYEN VAN THANG 548566……2951 11/4/2014 17:33 MEDIAMART TX 6
255 PHUNG THE TUNG 548566……8223 11/4/2014 17:47 MEDIAMART TX 6
256 VU VAN YEN 548566……3470 11/4/2014 18:18 MEDIAMART TX 6
257 TRINH QUANG LUC 548566……8179 11/4/2014 18:31 MEDIAMART TX 6
258 DO VINH GIANG 548566……8170 11/4/2014 18:28 MEDIAMART TX 6
259 NGUYEN DUY TIEN 548566……8751 11/4/2014 17:58 MEDIAMART TX 6
260 NGUYEN LE NAM 548566……8187 11/4/2014 18:25 MEDIAMART TX 6
261 NGUYEN THU TRANG 548566……8767 11/4/2014 17:50 MEDIAMART TX 6
262 LE VAN CHIEN 548566……8179 11/4/2014 18:35 MEDIAMART TX 6
263 DANG THI KHANH 548566……9420 11/5/2014 17:25 MEDIAMART BAC NINH 1
264 DINH MINH TAN 548566……9043 11/5/2014 17:57 MEDIAMART BAC NINH 1
265 NGUYEN DUC BANG 548566……7641 11/5/2014 17:12 MEDIAMART BAC NINH 1
266 NGUYEN THI HUE 548566……5274 11/5/2014 17:18 MEDIAMART BAC NINH 1
267 BUI VAN PHONG 548566……0748 11/5/2014 17:47 MEDIAMART BAC NINH 1
268 DANG HOAI SON 548566……1301 11/5/2014 17:44 MEDIAMART BAC NINH 1
269 VU QUANG HOA 548566……3491 11/5/2014 16:59 MEDIAMART BAC NINH 1
270 BUI THI NGUYEN 548566……4615 11/6/2014 17:39 MEDIAMART HAI PHONG 1
271 LE QUANG HAI 548566……2234 11/6/2014 17:26 MEDIAMART HBT 5
272 BUI VAN HIEU 548566……7523 11/6/2014 18:04 MEDIAMART HBT 5
273 TRAN HUU TUNG 548566……2736 11/6/2014 16:41 MEDIAMART HAI PHONG 1
274 TRAN VAN TUAN 548566……2629 11/6/2014 17:42 MEDIAMART BAC NINH 1
275 NGUYEN VAN THIN 548566……1778 11/6/2014 19:32 MEDIAMART HAI PHONG 3
276 TRAN MINH TUAN 548566……5677 11/6/2014 18:53 MEDIAMART HBT 5
277 NGUYEN TIEN TUNG 548566……8190 11/6/2014 18:56 MEDIAMART HAI PHONG 1
278 VU VAN THAI 548566……8082 11/6/2014 18:16 MEDIAMART BAC NINH 1
279 NGUYEN AI LINH 548566……5360 11/6/2014 19:38 MEDIAMART HAI PHONG 3
280 KIM VAN TU 548566……4529 11/6/2014 18:35 MEDIAMART HBT 5
281 NGUYEN THI NGOC LINH 548566……6389 11/6/2014 18:26 MEDIAMART BAC NINH 1
282 PHAN VIET HUNG 548566……9819 11/6/2014 18:43 MEDIAMART HBT 5
283 DANG VAN QUYET 548566……3930 11/6/2014 18:11 MEDIAMART BAC NINH 1
284 NGUYEN THI MAI 548566……9236 11/6/2014 18:25 MEDIAMART HBT 5
285 NGO THI THANH LOAN 548566……9973 11/6/2014 18:36 MEDIAMART BAC NINH 1
286 NGUYEN THI PHUONG THAO 548566……5826 11/6/2014 18:31 MEDIAMART BAC NINH 1
287 LE ANH NGU 548566……0388 11/6/2014 18:48 MEDIAMART HBT 5
288 NGUYEN MINH TIEN 548566……9800 11/6/2014 19:12 MEDIAMART HBT 5
289 NGUYEN ANH HUY 548566……2805 11/6/2014 18:09 MEDIAMART HBT 5
290 NGUYEN DINH TOAN 548566……9899 11/6/2014 18:20 MEDIAMART HBT 5
291 MAI THI LUA 548566……8666 11/6/2014 18:57 MEDIAMART HBT 5
292 VUONG VAN DUC 548566……3377 11/6/2014 19:07 MEDIAMART HBT 5
293 HOANG THI HUYEN 548566……2230 11/6/2014 18:19 MEDIAMART BAC NINH 1
294 TRUONG TRAN THU PHUONG 548566……8667 11/6/2014 19:03 MEDIAMART HBT 5
295 NGUYEN THI HANG 548566……2319 11/6/2014 18:39 MEDIAMART BAC NINH 1
296 NGUYEN NGOC LUAN 548566……2349 11/6/2014 19:26 MEDIAMART HAI PHONG 3
297 DAO XUAN HUNG 548566……9818 11/6/2014 18:40 MEDIAMART HBT 5
298 NGUYEN THI THU HUONG 548566……4245 11/6/2014 11:35 MEDIAMART TX 6
299 NGUYEN VAN QUANG 548566……5829 11/6/2014 11:36 MEDIAMART NCHI THANH 2
300 NGUYEN DUC LIEM 548566……6806 11/6/2014 9:50 MEDIAMART HAI PHONG 1
301 DOAN ANH TUAN 548566……3095 11/6/2014 20:29 MEDIAMART HAI PHONG 3
302 VO THUY QUYNH 548566……7374 11/6/2014 9:38 MEDIAMART HAI PHONG 1
303 DANG MINH HUY 548566……5281 11/6/2014 11:43 MEDIAMART HBT 5
304 PHAM THI HANG 548566……9637 11/6/2014 9:12 MEDIAMART HAI PHONG 1
305 NGUYEN VAN DUC 548566……7241 11/6/2014 20:21 MEDIAMART HAI PHONG 3
306 NGUYEN DINH TOAN 548566……3909 11/6/2014 10:16 MEDIAMART TC 3
307 DO THI HAI YEN 548566……3666 11/6/2014 20:14 MEDIAMART HAI PHONG 3
308 HOANG QUOC THANG 548566……2230 11/6/2014 9:58 MEDIAMART TC 3
309 TRAN QUANG ANH 548566……9519 11/6/2014 19:45 MEDIAMART HAI PHONG 3
310 NGUYEN NHU CUONG 548566……2422 11/5/2014 19:33 MEDIAMART TC 3
311 NGUYEN VAN THANH 548566……4518 11/5/2014 19:35 MEDIAMART P VAN DONG 1
312 PHAM THU HUYEN 548566……1099 11/5/2014 20:00 MEDIAMART P VAN DONG 1
313 NGUYEN THI HANG NGA 548566……4575 11/5/2014 19:11 MEDIAMART MY DINH 3
314 NGUYEN THI BAY 548566……5095 11/5/2014 19:23 MEDIAMART P VAN DONG 1
315 NGUYEN VIET DUYET 548566……4526 11/5/2014 19:31 MEDIAMART P VAN DONG 1
316 NGUYEN THI HUONG 548566……9650 11/5/2014 21:14 MEDIAMART MY DINH 3
317 TRAN VAN HUY 548566……2548 11/5/2014 19:21 MEDIAMART LONG BIEN 2
318 PHAM TUAN 548566……0619 11/5/2014 19:51 MEDIAMART MY DINH 3
319 NGUYEN THI PHUONG THUY 548566……3832 11/5/2014 19:55 MEDIAMART LONG BIEN 2
320 VUONG VAN SAU 548566……4194 11/5/2014 19:57 MEDIAMART MY DINH 3
321 LE DUC THANH 548566……5503 11/5/2014 21:03 MEDIAMART MY DINH 3
322 BI THI THU 548566……9024 11/5/2014 19:43 MEDIAMART LONG BIEN 2
323 VU QUANG HUY 548566……3303 11/5/2014 19:06 MEDIAMART LONG BIEN 2
324 NGUYEN THI GIANG THANH 548566……2741 11/5/2014 19:14 MEDIAMART LONG BIEN 2
325 DANG VAN KHOA 548566……9807 11/5/2014 19:27 MEDIAMART P VAN DONG 1
326 NGUYEN THI DUNG 548566……4304 11/5/2014 19:42 MEDIAMART LONG BIEN 2
327 TRAN MANH TUYEN 548566……2240 11/5/2014 20:07 MEDIAMART P VAN DONG 1
328 PHAM THI THU HUONG 548566……7887 11/5/2014 20:53 MEDIAMART MY DINH 3
329 TRINH MINH MUI 548566……2438 11/5/2014 19:27 MEDIAMART TC 3
330 CHU THI LY 548566……4883 11/5/2014 19:37 MEDIAMART LONG BIEN 2
331 DO PHUONG DUNG 548566……2803 11/5/2014 20:10 MEDIAMART P VAN DONG 1
332 NGUYEN DAI HUNG 548566……0956 11/5/2014 19:11 MEDIAMART P VAN DONG 1
333 TRAN DANG CUONG 548566……9234 11/5/2014 19:38 MEDIAMART P VAN DONG 1
334 NGUYEN THI HOA MAI 548566……9595 11/5/2014 19:40 MEDIAMART LONG BIEN 2
335 NGUYEN THI THOM 548566……6175 11/5/2014 19:59 MEDIAMART LONG BIEN 2
336 NGUYEN VIET TIEN 548566……6238 11/5/2014 19:02 MEDIAMART P VAN DONG 1
337 TRAN THI LIEN 548566……0049 11/5/2014 19:54 MEDIAMART MY DINH 3
338 LE THI HONG YEN 548566……0999 11/5/2014 19:03 MEDIAMART MY DINH 3
339 NGUYEN VAN DUNG 548566……1676 11/5/2014 20:06 MEDIAMART P VAN DONG 1
340 LE THANH TUNG 548566……8343 11/5/2014 20:08 MEDIAMART MY DINH 3
341 HOANG VAN CHIEN 548566……5667 11/5/2014 19:18 MEDIAMART P VAN DONG 1
342 NGUYEN PHUC MINH 548566……8450 11/5/2014 19:46 MEDIAMART LONG BIEN 2
343 CAO HONG DUY 548566……7267 11/5/2014 19:24 MEDIAMART LONG BIEN 2
344 NGUYEN THI NGOC ANH 548566……7881 11/5/2014 19:48 MEDIAMART LONG BIEN 2
345 DUONG VAN THOM 548566……3946 11/5/2014 19:45 MEDIAMART P VAN DONG 1
346 TRAN MINH TUNG 548566……7880 11/5/2014 19:50 MEDIAMART LONG BIEN 2
347 NGUYEN THI MY PHUONG 548566……1904 11/5/2014 20:24 MEDIAMART HAI PHONG 1
348 TRAN DUC NGA 548566……8722 11/5/2014 19:14 MEDIAMART MY DINH 3
349 NGUYEN TIEN THIEU 548566……2315 11/5/2014 19:37 MEDIAMART MY DINH 3
350 NHU THU HUONG 548566……6741 11/5/2014 19:57 MEDIAMART LONG BIEN 2
351 NGUYEN DUC NHUAN 548566……6388 11/5/2014 20:05 MEDIAMART P VAN DONG 1
352 TA TUAN THANH 548566……7153 11/5/2014 17:38 MEDIAMART BAC NINH 1
353 NGUYEN HUU THANH 548566……5136 11/7/2014 17:03 MEDIAMART BAC NINH 1
354 BUI DUC PHU 548566……5619 11/7/2014 16:40 MEDIAMART TX 5
355 VO CHI DAI 548566……5644 11/5/2014 17:39 MEDIAMART NCHI THANH 2
356 NGUYEN VAN BINH 548566……6203 11/6/2014 17:57 MEDIAMART BAC NINH 1
357 NGUYEN VAN CHI HUY 548566……4508 11/6/2014 18:07 MEDIAMART BAC NINH 1
358 NGUYEN THI HUYEN TRANG 548566……1038 11/6/2014 17:18 MEDIAMART HAI PHONG 1
359 LE THAI HA 548566……9943 11/6/2014 14:08 MEDIAMART TC 3
360 DONG DUY KHANH 548566……9944 11/6/2014 13:14 MEDIAMART TC 3
361 TRAN TRA MY 548566……4486 11/6/2014 14:04 MEDIAMART TC 3
362 HOANG THI THU HUONG 548566……5678 11/6/2014 11:33 MEDIAMART HBT 5
363 NGUYEN THI THUY MY 548566……9194 11/6/2014 14:05 MEDIAMART TC 3
364 DINH NHU NGOC 548566……8211 11/6/2014 11:13 MEDIAMART TC 3
365 LE HUU DAC 548566……0669 11/6/2014 11:26 MEDIAMART TX 6
366 NGUYEN NGOC BICH 548566……0515 11/6/2014 14:07 MEDIAMART TC 3
367 NGUYEN HUU THUAN 548566……4703 11/6/2014 11:45 MEDIAMART HBT 5
368 TRAN THI TUYET NHUNG 548566……0546 11/6/2014 11:35 MEDIAMART NCHI THANH 2
369 PHAM THANH TRUNG 548566……9130 11/6/2014 13:49 MEDIAMART TC 3
370 HOANG THI THU HANG 548566……2779 11/6/2014 11:21 MEDIAMART HBT 5
371 MA VAN HUYEN 548566……9202 11/6/2014 11:27 MEDIAMART HBT 5
372 LE TUYET NHUNG 548566……7111 11/6/2014 11:05 MEDIAMART TX 6
373 NGUYEN TRUNG HIEU 548566……2438 11/6/2014 14:14 MEDIAMART TC 3
374 LE MINH TUAN 548566……3517 11/6/2014 11:36 MEDIAMART HBT 5
375 NGUYEN BAC TUAN 548566……2250 11/6/2014 11:57 MEDIAMART NCHI THANH 2
376 BUI THU TRANG 548566……4071 11/6/2014 12:10 MEDIAMART TC 3
377 VU THANH LINH 548566……9338 11/6/2014 13:59 MEDIAMART TC 5
378 TRAN TUAN ANH 548566……4047 11/6/2014 14:05 MEDIAMART TC 5
379 TRAN THI THANH TAM 548566……5017 11/6/2014 14:27 MEDIAMART TC 5
380 NGUYEN HAI BANG 548566……1208 11/6/2014 13:44 MEDIAMART TC 5
381 NGUYEN THI VAN ANH 548566……5009 11/6/2014 14:37 MEDIAMART TC 5
382 TRAN XUAN HUU 548566……9712 11/6/2014 14:44 MEDIAMART TC 5
383 LE DUC CUONG 548566……4431 11/6/2014 14:34 MEDIAMART TC 5
384 NGUYEN DUC TIEN 548566……1056 11/6/2014 13:34 MEDIAMART TC 5
385 NGUYEN HUU HAI 548566……7482 11/6/2014 13:49 MEDIAMART TC 5
386 MAI TRUNG KHIEM 548566……4627 11/6/2014 14:16 MEDIAMART TC 5
387 TO DUC ANH 548566……8758 11/6/2014 14:09 MEDIAMART TC 5
388 NGUYEN THI LIEN 548566……5256 11/6/2014 11:28 MEDIAMART NCHI THANH 2
389 NGUYEN THI HAO 548566……9360 11/6/2014 12:12 MEDIAMART TC 3
390 NGUYEN THI YEN 548566……6499 11/6/2014 13:40 MEDIAMART TC 5
391 TRAN THI NGOC 548566……2922 11/6/2014 11:10 MEDIAMART TC 3
392 PHAM BA QUY 548566……5760 11/6/2014 13:07 MEDIAMART TC 5
393 HOANG THE HUNG 548566……8069 11/6/2014 11:29 MEDIAMART HBT 5
394 NGUYEN NGOC BICH 548566……4070 11/6/2014 11:49 MEDIAMART TC 3
395 HA TIEN CONG MINH 548566……5008 11/6/2014 14:31 MEDIAMART TC 5
396 HOANG QUOC THANG 548566……8254 11/6/2014 11:23 MEDIAMART HBT 5
397 PHAM DUC HOA 548566……8235 11/6/2014 11:38 MEDIAMART HBT 5
398 DUONG MANH LONG 548566……1689 11/6/2014 11:50 MEDIAMART NCHI THANH 2
399 VU VAN TAM 548566……6962 11/6/2014 11:53 MEDIAMART NCHI THANH 2
400 NGUYEN THI THAO 548566……5197 11/6/2014 12:59 MEDIAMART TC 5
401 DANG THANH TRUNG 548566……3341 11/6/2014 11:28 MEDIAMART HBT 5
402 TRAN THUY NGA 548566……5321 11/6/2014 11:36 MEDIAMART HBT 5
403 LEHUU QUYNH 548566……1789 11/6/2014 13:37 MEDIAMART TC 5
404 NGUYEN THI THANH LIEN 548566……1620 11/6/2014 13:25 MEDIAMART TC 5
405 PHAM DINH CUONG 548566……5248 11/6/2014 11:25 MEDIAMART NCHI THANH 2
406 NGUYEN DINH TUAN 548566……4816 11/6/2014 11:29 MEDIAMART TX 6
407 NGUYEN THU HIEN 548566……4653 11/6/2014 12:17 MEDIAMART TC 3
408 LE MINH HAI 548566……2764 11/6/2014 13:15 MEDIAMART TC 5
409 DO SON TUNG 548566……7082 11/6/2014 11:21 MEDIAMART TX 6
410 LUONG VAN HONG 548566……9991 11/6/2014 11:34 MEDIAMART HBT 5
411 NGUYEN VAN Y 548566……3922 11/6/2014 12:10 MEDIAMART NCHI THANH 2
412 PHO DUC HUNG 548566……4652 11/6/2014 13:12 MEDIAMART TC 3
413 HOANG HAI 548566……9767 11/6/2014 13:37 MEDIAMART TC 3
414 NGUYEN NGOC CHIEN 548566……7665 11/6/2014 11:41 MEDIAMART HBT 5
415 DO THI BICH DAO 548566……6124 11/6/2014 11:46 MEDIAMART TX 6
416 PHAM BA GIAP 548566……0479 11/6/2014 13:12 MEDIAMART TC 5
417 TRUONG THI SANG 548566……2532 11/5/2014 17:26 MEDIAMART HBT 5
418 TRINH VAN TRAI 548566……4732 11/6/2014 11:13 MEDIAMART TX 6
419 VU MINH HIEP 548566……5627 11/6/2014 11:25 MEDIAMART HBT 5
420 NGUYEN VAN HUYEN 548566……1978 11/6/2014 11:44 MEDIAMART TX 6
421 DANG DINH HOAN 548566……3034 11/6/2014 11:23 MEDIAMART TX 6
422 NGUYEN TIEN DUNG 548566……9993 11/6/2014 11:34 MEDIAMART HBT 5
423 NGUYEN VAN VIET 548566……8391 11/6/2014 11:39 MEDIAMART TX 6
424 TRUONG THI DUONG 548566……1795 11/6/2014 11:44 MEDIAMART HBT 5
425 DINH QUANG THUAN 548566……8209 11/6/2014 11:44 MEDIAMART NCHI THANH 2
426 DO VAN LONG 548566……6332 11/6/2014 13:29 MEDIAMART TC 5
427 DUONG THI VAN 548566……2374 11/6/2014 11:41 MEDIAMART HBT 5
428 LE THI TRANG 548566……5626 11/6/2014 11:24 MEDIAMART HBT 5
429 VU NHAT ANH 548566……8630 11/6/2014 11:27 MEDIAMART HBT 5
430 DO VAN CHINH 548566……0271 11/6/2014 11:49 MEDIAMART TX 6
431 HOANG VAN HAI 548566……9719 11/6/2014 12:42 MEDIAMART TX 6
432 LE VAN TRUNG 548566……3865 11/6/2014 12:46 MEDIAMART TX 6
433 LE THI LUA 548566……3852 11/6/2014 13:35 MEDIAMART TC 3
434 NGUYEN VIET HAI 548566……5326 11/6/2014 13:51 MEDIAMART TC 5
435 BUI VAN NGHIA 548566……0968 11/6/2014 11:32 MEDIAMART HBT 5
436 NGUYEN QUANG MINH 548566……8807 11/6/2014 11:35 MEDIAMART HBT 5
437 NGUYEN THE ANH THINH 548566……2540 11/6/2014 11:42 MEDIAMART TX 6
438 PHAM THI THUY 548566……9363 11/6/2014 12:15 MEDIAMART TC 3
439 LE QUANG LUC 548566……0934 11/5/2014 17:34 MEDIAMART NCHI THANH 2
440 NGUYEN MINH DUONG 548566……9959 11/6/2014 11:13 MEDIAMART NCHI THANH 2
441 TRAN THI PHUONG 548566……8784 11/6/2014 11:26 MEDIAMART TC 3
442 PHAM THI THU HUONG 548566……2340 11/6/2014 11:30 MEDIAMART NCHI THANH 2
443 DOAN VAN TAI 548566……1117 11/6/2014 11:40 MEDIAMART NCHI THANH 2
444 NGUYEN NGOC NAM 548566……7084 11/6/2014 11:42 MEDIAMART HBT 5
445 NGO VAN LUC 548566……4618 11/6/2014 13:54 MEDIAMART TC 5
446 TRINH THI THUY 548566……3358 11/6/2014 11:28 MEDIAMART HBT 5
447 NGUYEN VIET HOAN 548566……9968 11/6/2014 11:20 MEDIAMART NCHI THANH 2
448 TRAN DUC DUNG 548566……0918 11/6/2014 11:22 MEDIAMART HBT 5
449 DOAN THANH QUY 548566……9864 11/6/2014 11:30 MEDIAMART HBT 5
450 TRAN QUOC TRUONG 548566……9413 11/6/2014 11:35 MEDIAMART HBT 5
451 TRAN THO DUNG 548566……7664 11/6/2014 11:40 MEDIAMART HBT 5
452 HA THI MAI HOA 548566……8632 11/6/2014 12:01 MEDIAMART NCHI THANH 2
453 NGUYEN HA XUYEN 548566……8013 11/6/2014 12:51 MEDIAMART TX 6
454 NGUYEN MANH DUC 548566……6912 11/6/2014 13:47 MEDIAMART TC 5
455 PHAN THI HUE CHI 548566……3493 11/6/2014 11:20 MEDIAMART TC 3
456 VU VAN CANH 548566……5053 11/6/2014 11:26 MEDIAMART HBT 5
457 MAI VAN THANG 548566……6903 11/6/2014 13:21 MEDIAMART TC 5
458 NGUYEN THI PHUONG 548566……0469 11/6/2014 17:28 MEDIAMART HAI PHONG 1
459 TRAN THI THU 548566……6882 11/6/2014 16:53 MEDIAMART HAI PHONG 1
460 DUONG ANH TUAN 548566……4045 11/6/2014 17:48 MEDIAMART HAI PHONG 1
461 DANG DANG KHANG 548566……0350 11/6/2014 18:03 MEDIAMART BAC NINH 1
462 NGUYEN THI HOANG YEN 548566……7577 11/6/2014 10:53 MEDIAMART TX 6
463 TRUONG MINH TRI 548566……1154 11/6/2014 11:02 MEDIAMART TX 6
464 NGUYEN THI MAI 548566……7005 11/6/2014 10:59 MEDIAMART TX 6
465 NGUYEN VAN KHOA 548566……8061 11/6/2014 10:46 MEDIAMART NCHI THANH 2
466 NGUYEN VAN HUNG 548566……8625 11/6/2014 10:14 MEDIAMART TC 3
467 PHAM NGOC THANG 548566……3335 11/6/2014 9:52 MEDIAMART TC 3
468 NGUYEN MINH KIEN 548566……5224 11/6/2014 10:40 MEDIAMART TX 6
469 VU THI HUONG 548566……0953 11/6/2014 9:59 MEDIAMART HAI PHONG 1
470 NGUYEN DUC THANG 548566……0979 11/5/2014 18:46 MEDIAMART LONG BIEN 2
471 DUONG THE TU 548566……8551 11/5/2014 18:26 MEDIAMART MY DINH 3
472 TRAN VAN TUNG 548566……8683 11/5/2014 18:37 MEDIAMART NCHI THANH 2
473 PHAM QUANG HAI 548566……0961 11/5/2014 18:48 MEDIAMART LONG BIEN 2
474 NGUYEN CONG HIEN 548566……4896 11/5/2014 17:51 MEDIAMART BAC NINH 1
475 NGUYEN XUAN TUNG 548566……0867 11/5/2014 17:57 MEDIAMART LONG BIEN 2
476 NGUYEN QUYNH OANH 548566……0316 11/5/2014 18:31 MEDIAMART LONG BIEN 2
477 NGUYEN THI LE 548566……4475 11/5/2014 18:36 MEDIAMART MY DINH 3
478 TRUONG THI SANG 548566……5114 11/5/2014 18:50 MEDIAMART NCHI THANH 2
479 NGUYEN THI THANH 548566……5607 11/5/2014 18:30 MEDIAMART LONG BIEN 2
480 BUI NGOC AN 548566……0305 11/5/2014 18:39 MEDIAMART LONG BIEN 2
481 NGUYEN THI THU TRANG 548566……8393 11/5/2014 17:29 MEDIAMART HBT 5
482 NGUYEN MANH DUC 548566……4307 11/5/2014 17:23 MEDIAMART HBT 5
483 DUONG THI THU THAO 548566……9538 11/5/2014 17:33 MEDIAMART HBT 5
484 PHAN THANH NHAN 548566……0859 11/5/2014 17:54 MEDIAMART LONG BIEN 2
485 VU DUC THANG 548566……8420 11/5/2014 18:01 MEDIAMART MY DINH 3
486 NGUYEN THI HOA 548566……0404 11/5/2014 18:53 MEDIAMART NCHI THANH 2
487 BUI DINH CHIEU 548566……5644 11/5/2014 17:37 MEDIAMART NCHI THANH 2
488 NGUYEN THUY LINH 548566……2352 11/5/2014 18:07 MEDIAMART LONG BIEN 2
489 NGUYEN VAN TUNG 548566……8569 11/5/2014 18:13 MEDIAMART MY DINH 3
490 NGO DUC NGOC 548566……8967 11/5/2014 17:30 MEDIAMART HBT 5
491 TRAN THI CAM PHUONG 548566……8466 11/5/2014 17:48 MEDIAMART LONG BIEN 2
492 MAI THI LUA 548566……2779 11/5/2014 18:55 MEDIAMART NCHI THANH 2
493 KIEU MANH CUONG 548566……2831 11/5/2014 17:54 MEDIAMART NCHI THANH 2
494 DAO HUY PHU 548566……0047 11/5/2014 18:09 MEDIAMART NCHI THANH 2
495 DANG QUANG DUNG 548566……9737 11/5/2014 18:42 MEDIAMART LONG BIEN 2
496 TRINH VAN MINH 548566……8653 11/5/2014 18:49 MEDIAMART MY DINH 3
497 LUC THI HUE 548566……4475 11/5/2014 18:25 MEDIAMART MY DINH 3
498 HOANG TIEN DUNG 548566……3607 11/5/2014 18:43 MEDIAMART HAI PHONG 1
499 LE TUAN CUONG 548566……3528 11/5/2014 18:05 MEDIAMART NCHI THANH 2
500 NGUYEN ANH DUNG 548566……4878 11/5/2014 17:24 MEDIAMART HBT 5
501 NGUYEN XUAN TUNG 548566……4246 11/5/2014 17:33 MEDIAMART HBT 5
502 NGUYEN NGOC PHUONG 548566……7646 11/5/2014 18:04 MEDIAMART LONG BIEN 2
503 NGUYEN HONG GIANG 548566……9255 11/5/2014 18:45 MEDIAMART NCHI THANH 2
504 HOANG QUOC HUY 548566……7817 11/5/2014 18:56 MEDIAMART P VAN DONG 1
505 NGUYEN THI DUNG 548566……8215 11/5/2014 17:59 MEDIAMART LONG BIEN 2
506 HA VAN BINH 548566……3844 11/5/2014 18:11 MEDIAMART MY DINH 3
507 TRUONG MANH TUONG 548566……0313 11/5/2014 18:34 MEDIAMART LONG BIEN 2
508 TRAN VAN HAI 548566……4678 11/5/2014 18:35 MEDIAMART NCHI THANH 2
509 NGUYEN KIM HA 548566……0314 11/5/2014 18:37 MEDIAMART LONG BIEN 2
510 PHAM THI MAI 548566……4170 11/5/2014 17:49 MEDIAMART HAI PHONG 1
511 NGUYEN DUC CUONG 548566……8414 11/5/2014 18:05 MEDIAMART MY DINH 3
512 PHAM HUNG 548566……8413 11/5/2014 18:08 MEDIAMART MY DINH 3
513 DANG TAI LOC 548566……4466 11/5/2014 18:45 MEDIAMART MY DINH 3
514 HOANG THE ANH 548566……6802 11/5/2014 19:00 MEDIAMART P VAN DONG 1
515 DANG DUY KHANH 548566……7822 11/5/2014 17:27 MEDIAMART HBT 5
516 NGUYEN TIEN DUNG 548566……3579 11/5/2014 17:30 MEDIAMART BAC NINH 1
517 HOANG CAO HAU 548566……3007 11/5/2014 17:35 MEDIAMART BAC NINH 1
518 HA THI VAN ANG 548566……4546 11/5/2014 17:51 MEDIAMART NCHI THANH 2
519 HOANG THI KIM THU 548566……1775 11/5/2014 18:17 MEDIAMART LONG BIEN 2
520 PHAM CUONG 548566……8244 11/5/2014 18:23 MEDIAMART NCHI THANH 2
521 DO QUANG DANG 548566……6247 11/5/2014 18:51 MEDIAMART P VAN DONG 1
522 HO VIET HUNG 548566……3107 11/5/2014 18:58 MEDIAMART P VAN DONG 1
523 NGUYEN TRUONG GIANG 548566……6214 11/5/2014 17:28 MEDIAMART NCHI THANH 2
524 VU XUAN PHONG 548566……2822 11/5/2014 18:02 MEDIAMART NCHI THANH 2
525 VU DUC ANH 548566……7666 11/5/2014 18:11 MEDIAMART NCHI THANH 2
526 NGUYEN MANH CUONG 548566……9748 11/5/2014 18:17 MEDIAMART TC 3
527 CAO TIEU LINH 548566……4547 11/5/2014 18:48 MEDIAMART NCHI THANH 2
528 PHAM VAN HAI 548566……4495 11/5/2014 17:45 MEDIAMART NCHI THANH 2
529 NGUYEN QUY DINH 548566……6176 11/5/2014 18:23 MEDIAMART LONG BIEN 2
530 NGUYEN VAN NGUYEN 548566……4669 11/5/2014 18:33 MEDIAMART NCHI THANH 2
531 DINH THANH DUNG 548566……0879 11/6/2014 9:25 MEDIAMART HAI PHONG 1
532 NGUYEN THI MINH THU 548566……2421 11/6/2014 8:20 MEDIAMART TC 3
533 LY DUC HAI 548566……3220 11/6/2014 9:33 MEDIAMART HAI PHONG 1
534 DAO THI UYEN 548566……6937 11/7/2014 15:29 MEDIAMART TX 5
535 PHAM HONG VU 548566……3344 11/7/2014 16:04 MEDIAMART TX 5
536 NGUYEN VAN PHUONG 548566……9198 11/7/2014 16:13 MEDIAMART TX 5
537 NGUYEN THI LAN 548566……7490 11/7/2014 15:53 MEDIAMART TX 5
538 DOAN THI LIEN 548566……5894 11/7/2014 11:38 MEDIAMART BAC NINH 1
539 NGUYEN VAN MANH 548566……5515 11/7/2014 12:12 MEDIAMART BAC NINH 1
540 HA HOANG HIEP 548566……7395 11/7/2014 12:30 MEDIAMART BAC NINH 1
541 DINH VAN LAM 548566……4689 11/7/2014 14:18 MEDIAMART TX 5
542 NGUYEN THI VI 548566……0040 11/7/2014 11:43 MEDIAMART BAC NINH 1
543 NGUYEN VAN XUAN 548566……5172 11/7/2014 12:24 MEDIAMART TX 5
544 LE THI NGA 548566……6084 11/7/2014 12:07 MEDIAMART BAC NINH 1
545 HOANG MINH HANH 548566……9663 11/7/2014 12:16 MEDIAMART BAC NINH 1
546 NGUYEN THI QUYET 548566……1932 11/7/2014 12:02 MEDIAMART BAC NINH 1
547 TA XUAN HOA 548566……1599 11/7/2014 11:44 MEDIAMART TX 5
548 NGUYEN MINH TRANG 548566……4197 11/7/2014 11:48 MEDIAMART BAC NINH 1
549 NGUYEN KIM HIEU 548566……3811 11/7/2014 12:20 MEDIAMART BAC NINH 1
550 DINH CONG TRANG 548566……3248 11/7/2014 12:25 MEDIAMART BAC NINH 1
551 TRIEU KIM NHAT 548566……7054 11/7/2014 13:29 MEDIAMART TX 5
552 PHAM DUC THANH 548566……2923 11/7/2014 10:24 MEDIAMART TC 3
553 NGUYEN DUC KIEN 548566……6569 11/7/2014 14:37 MEDIAMART TX 5
554 DAO MANH HA 548566……0334 11/7/2014 21:35 MEDIAMART HAI PHONG 1
555 BUI VU HOANG 548566……0691 11/7/2014 20:56 MEDIAMART HAI PHONG 3
556 DANG THI HUONG 548566……4976 11/7/2014 19:32 MEDIAMART HAI PHONG 1
557 DOAN THANH QUY 548566……5765 11/7/2014 21:02 MEDIAMART MY DINH 3
558 NGUYEN THI CUC 548566……2985 11/7/2014 14:56 MEDIAMART TX 5
559 DO THI DUYEN 548566……0717 11/7/2014 15:17 MEDIAMART TX 5
560 LA THANH HUNG 548566……5802 11/7/2014 19:15 MEDIAMART HBT 5
561 VIEM THI HUE 548566……5793 11/7/2014 19:26 MEDIAMART HBT 5
562 BUI MANH HUAN 548566……6945 11/7/2014 19:16 MEDIAMART HBT 5
563 VU VAN CHINH 548566……7655 11/7/2014 21:25 MEDIAMART MY DINH 3
564 DINH VAN CHUNG 548566……7461 11/7/2014 20:49 MEDIAMART MY DINH 3
565 VU BICH NGOC 548566……8838 11/7/2014 14:31 MEDIAMART TX 5
566 DO THANH NAM 548566……5746 11/7/2014 12:13 MEDIAMART TX 5
567 NGUYEN VAN HOAN 548566……0562 11/7/2014 12:49 MEDIAMART TX 5
568 VU THI VAN 548566……8355 11/7/2014 11:52 MEDIAMART BAC NINH 1
569 VIEM THI HUE 548566……9588 11/7/2014 11:56 MEDIAMART BAC NINH 1
570 PHAM HUYEN TRANG 548566……2900 11/7/2014 13:12 MEDIAMART TX 5
571 VU THI THU HUONG 548566……6465 11/7/2014 11:34 MEDIAMART BAC NINH 1
572 PHAM THI THUYET 548566……9323 11/7/2014 12:35 MEDIAMART TX 5
573 NGUYEN NGOC DANH 548566……9379 11/7/2014 19:19 MEDIAMART HBT 5
574 BUI THI YEN 548566……2413 11/7/2014 14:48 MEDIAMART TX 5
575 LUU VIET HUNG 548566……9412 11/7/2014 19:21 MEDIAMART HBT 5
576 NGUYEN NGOC BICH 548566……4667 11/7/2014 19:25 MEDIAMART HBT 5
577 TRAN DANH NGOC 548566……6951 11/7/2014 19:27 MEDIAMART HBT 5
578 HOANG THI DAO 548566……6371 11/7/2014 19:18 MEDIAMART HBT 5
579 LE VAN CHINH 548566……0826 11/7/2014 19:19 MEDIAMART HAI PHONG 1
580 NGUYEN KHA LUAT 548566……8832 11/7/2014 19:21 MEDIAMART HBT 5
581 DO MANH HUY 548566……4405 11/7/2014 19:25 MEDIAMART HAI PHONG 1
582 TONG BAO CHAU 548566……1080 11/7/2014 19:16 MEDIAMART HBT 5
583 BUI VAN DIEP 548566……9383 11/7/2014 19:53 MEDIAMART HAI PHONG 1
584 KHOA DANG BINH 548566……6670 11/7/2014 19:06 MEDIAMART HAI PHONG 1
585 PHAN THI THUY 548566……2033 11/7/2014 17:18 MEDIAMART TX 5
586 TRUONG DUC HAI 548566……0512 11/7/2014 19:18 MEDIAMART HBT 5
587 LE QUANG PHUC 548566……9826 11/7/2014 19:22 MEDIAMART HBT 5
588 LE VAN CHUONG 548566……5645 11/7/2014 18:57 MEDIAMART LONG BIEN 2
589 HOANG DINH CHIEU 548566……9404 11/7/2014 19:24 MEDIAMART HBT 5
590 TRUONG QUOC HUY 548566……5654 11/7/2014 19:03 MEDIAMART LONG BIEN 2
591 VU MANH TIEN 548566……6373 11/7/2014 19:26 MEDIAMART HBT 5
592 NGUYEN THI HIEN 548566……2213 11/7/2014 19:55 MEDIAMART HAI PHONG 3
593 NGUYEN XUAN DUC 548566……0982 11/7/2014 16:59 MEDIAMART BAC NINH 1
594 NGUYEN THI NGA 548566……9284 11/7/2014 17:10 MEDIAMART BAC NINH 1
595 PHAM THANH DUY 548566……4302 11/7/2014 16:59 MEDIAMART TX 5
596 NGUYEN NGOC TUYEN 548566……1751 11/7/2014 18:19 MEDIAMART HAI PHONG 1
597 NGUYEN BICH LIEN 548566……1464 11/7/2014 17:00 MEDIAMART TX 5
598 PHAM TUAN THANH 548566……6292 11/7/2014 18:00 MEDIAMART HAI PHONG 3
599 NGO VAN DUY 548566……5807 11/7/2014 17:47 MEDIAMART HAI PHONG 1
600 NGUYEN NGOC BON 548566……7889 11/7/2014 17:34 MEDIAMART TX 5
601 DO TAN 548566……8456 11/7/2014 17:37 MEDIAMART TX 5
602 LE THI NHAN 548566……7441 11/7/2014 9:57 MEDIAMART TX 6
603 LE TUAN TAI 548566……0153 11/7/2014 16:46 MEDIAMART TX 5
604 LUONG TRAC TUAN ANH 548566……8063 11/7/2014 17:32 MEDIAMART HAI PHONG 3
605 NGUYEN THANG LONG 548566……1543 11/7/2014 16:53 MEDIAMART BAC NINH 1
606 TONG THI LANH 548566……5951 11/7/2014 18:07 MEDIAMART BAC NINH 1
607 NGUYEN DUY CUONG 548566……8639 11/7/2014 17:40 MEDIAMART HAI PHONG 3
608 NGUYEN THANH SON 548566……4636 11/7/2014 17:43 MEDIAMART BAC NINH 1
609 NGUYEN THI MAI HUONG 548566……1650 11/7/2014 16:54 MEDIAMART HAI PHONG 3
610 NGUYEN THI THUY 548566……2862 11/7/2014 17:26 MEDIAMART BAC NINH 1
611 LE THI LINH 548566……2375 11/7/2014 18:00 MEDIAMART BAC NINH 1
612 NGUYEN DINH THUAN 548566……7017 11/7/2014 17:33 MEDIAMART BAC NINH 1
613 NGUYEN THI TUYET 548566……9768 11/7/2014 16:31 MEDIAMART TX 5
614 NGUYEN QUANG HUY 548566……8712 11/7/2014 17:22 MEDIAMART BAC NINH 1
615 DO THI LY 548566……8220 11/7/2014 17:56 MEDIAMART BAC NINH 1
616 NGUYEN THI DAO 548566……6524 11/7/2014 18:04 MEDIAMART BAC NINH 1
617 NGUYEN BA KHUONG 548566……8781 11/7/2014 17:49 MEDIAMART BAC NINH 1
618 NGUYEN VAN TUYEN 548566……2708 11/7/2014 17:43 MEDIAMART HAI PHONG 1
619 NGUYEN DUC TUAN 548566……9922 11/7/2014 21:18 MEDIAMART MY DINH 3
620 PHAM THI HANH 548566……9481 11/7/2014 20:27 MEDIAMART HAI PHONG 3
621 NGUYEN THI NGOC LY 548566……3244 11/7/2014 20:11 MEDIAMART MY DINH 3
622 NGUYEN VAN MANH 548566……6166 11/7/2014 20:21 MEDIAMART HAI PHONG 3
623 PHAM THI THAO 548566……2112 11/7/2014 20:24 MEDIAMART MY DINH 3
624 HA TRUNG KIEN 548566……8032 11/7/2014 20:41 MEDIAMART MY DINH 3
625 NGUYEN DINH LUAN 548566……4842 11/7/2014 20:53 MEDIAMART HAI PHONG 3
626 NGUYEN NGOC DANH 548566……3506 11/7/2014 21:20 MEDIAMART MY DINH 3
627 VU VAN QUAN 548566……8893 11/7/2014 21:24 MEDIAMART MY DINH 3
628 NGUYEN THI NGOC BICH 548566……8559 11/7/2014 20:03 MEDIAMART HAI PHONG 1
629 TRAN XUAN MANH 548566……3808 11/7/2014 20:12 MEDIAMART MY DINH 3
630 TRUONG DUC HAI 548566……1619 11/7/2014 20:50 MEDIAMART MY DINH 3
631 NGUYEN THI DUYEN 548566……7115 11/7/2014 21:00 MEDIAMART HAI PHONG 3
632 NGUYEN TRONG HAO 548566……2017 11/7/2014 20:06 MEDIAMART HAI PHONG 3
633 NGUYEN TIEN HIEN 548566……1548 11/7/2014 20:22 MEDIAMART MY DINH 3
634 VU THI THANH HUYEN 548566……8434 11/7/2014 20:43 MEDIAMART HAI PHONG 3
635 NGO THI HUYEN TRANG 548566……8998 11/7/2014 20:47 MEDIAMART HAI PHONG 3
636 TRAN THI MAY 548566……9350 11/7/2014 21:06 MEDIAMART MY DINH 3
637 TRAN THI NGA 548566……5697 11/7/2014 20:23 MEDIAMART MY DINH 3
638 NGUYEN VAN MANH 548566……6166 11/7/2014 20:21 MEDIAMART HAI PHONG 3
639 VU NGOC PHUC 548566……4385 11/7/2014 20:34 MEDIAMART HAI PHONG 3
640 NGUYEN THI LAN HUONG 548566……3530 11/8/2014 9:37 MEDIAMART HAI PHONG 1
641 DANG CONG DUC 548566……3298 11/8/2014 9:46 MEDIAMART HAI PHONG 1
642 NGUYEN THI TAM 548566……0510 11/8/2014 11:01 MEDIAMART P VAN DONG 1
643 NGUYEN KIM THANH 548566……8133 11/8/2014 11:11 MEDIAMART P VAN DONG 1
644 HOANG TRONG THANH 548566……7552 11/9/2014 19:33 MEDIAMART HAI PHONG 1
645 ROAN VAN HOAN 548566……1696 11/8/2014 11:32 MEDIAMART P VAN DONG 1
646 DO LONG PHI 548566……7752 11/8/2014 10:34 MEDIAMART TX 5
647 DO THANH TUNG 548566……0315 11/8/2014 11:20 MEDIAMART HAI PHONG 1
648 LUONG VAN HUNG 548566……8144 11/8/2014 11:03 MEDIAMART P VAN DONG 1
649 NGUYEN VAN TUYEN 548566……9444 11/8/2014 10:31 MEDIAMART TC 3
650 NGUYEN TUAN ANH 548566……5800 11/8/2014 10:51 MEDIAMART P VAN DONG 1
651 NGUYEN VU PHONG 548566……3075 11/8/2014 10:50 MEDIAMART HAI PHONG 1
652 NGUYEN TRUONG GIANG 548566……9941 11/8/2014 11:08 MEDIAMART P VAN DONG 1
653 NGUYEN HONG NHUNG 548566……7564 11/8/2014 11:18 MEDIAMART P VAN DONG 1
654 LE HOANG SON 548566……6985 11/8/2014 11:26 MEDIAMART P VAN DONG 1
655 NGUYEN VIET DUYET 548566……2847 11/8/2014 11:15 MEDIAMART P VAN DONG 1
656 TRAN THI DOAN 548566……6984 11/8/2014 11:29 MEDIAMART P VAN DONG 1
657 DO NGOC LINH 548566……0527 11/8/2014 10:59 MEDIAMART P VAN DONG 1
658 NGUYEN THI DIEU 548566……6983 11/8/2014 11:34 MEDIAMART P VAN DONG 1
659 NGUYEN DUC TOAN 548566……2273 11/8/2014 11:23 MEDIAMART P VAN DONG 1
660 DO THI MAI 548566……5260 11/8/2014 13:59 MEDIAMART P VAN DONG 1
661 TRAN QUOC TRUONG 548566……7077 11/8/2014 13:21 MEDIAMART TC 3
662 LE XUAN VIET 548566……5262 11/8/2014 13:51 MEDIAMART P VAN DONG 1
663 NGUYEN QUOC VIET 548566……8839 11/8/2014 14:29 MEDIAMART P VAN DONG 1
664 TRAN THI QUYEN 548566……5834 11/8/2014 13:48 MEDIAMART P VAN DONG 1
665 DU THI THUY DUNG 548566……3541 11/8/2014 14:36 MEDIAMART P VAN DONG 1
666 TRAN THI DUNG 548566……5924 11/8/2014 14:25 MEDIAMART P VAN DONG 1
667 VUONG VAN DUC 548566……1695 11/8/2014 13:42 MEDIAMART P VAN DONG 1
668 BUI THI DUC 548566……3542 11/8/2014 14:38 MEDIAMART P VAN DONG 1
669 NGUYEN THI LAN 548566……8321 11/8/2014 11:53 MEDIAMART TX 5
670 LUONG THI LAN 548566……8250 11/8/2014 14:23 MEDIAMART P VAN DONG 1
671 LE THI PHUONG GIANG 548566……4111 11/8/2014 14:28 MEDIAMART P VAN DONG 1
672 TRAN THI THOM 548566……9401 11/8/2014 14:26 MEDIAMART P VAN DONG 1
673 KHUAT THI TUYET 548566……9973 11/8/2014 14:27 MEDIAMART P VAN DONG 1
674 NGUYEN THI LAN 548566……1239 11/8/2014 15:55 MEDIAMART MY DINH 3
675 PHAM VAN THUY 548566……3274 11/8/2014 16:05 MEDIAMART NCHI THANH 2
676 NGUYEN DUC THANH 548566……5063 11/8/2014 17:28 MEDIAMART NCHI THANH 2
677 LUONG THI DUYEN 548566……7949 11/8/2014 18:08 MEDIAMART HAI PHONG 1
678 PHAM THI CHAM 548566……6542 11/8/2014 17:20 MEDIAMART TX 5
679 NGHIEM DUC TRUNG 548566……9204 11/8/2014 14:41 MEDIAMART NCHI THANH 2
680 DOAN QUOC HOAN 548566……2096 11/8/2014 19:21 MEDIAMART HAI PHONG 3
681 NGUYEN BA HOAI 548566……1122 11/8/2014 13:46 MEDIAMART P VAN DONG 1
682 NGUYEN HONG SON 548566……5387 11/8/2014 16:00 MEDIAMART MY DINH 3
683 VU MINH NGOC 548566……9774 11/10/2014 15:10 MEDIAMART NCHI THANH 2
684 NGUYEN THANH TRUNG 548566……5061 11/10/2014 15:15 MEDIAMART NCHI THANH 2
685 PHAM THI THUONG 548566……3475 11/9/2014 18:58 MEDIAMART TC 3
686 PHAM THANH TUNG 548566……3404 11/9/2014 19:17 MEDIAMART HAI PHONG 1
687 CHU XUAN HOA 548566……8873 11/9/2014 19:18 MEDIAMART TC 3
688 PHAM VAN THANG 548566……8794 11/9/2014 19:59 MEDIAMART HAI PHONG 1
689 NGUYEN THI NGOC DIEM 548566……3977 11/9/2014 18:37 MEDIAMART HAI PHONG 1
690 NGUYEN THI THU HUYEN 548566……5671 11/9/2014 18:13 MEDIAMART HAI PHONG 1
691 PHAM THI THAO 548566……9820 11/9/2014 18:33 MEDIAMART HAI PHONG 1
692 DO THANH QUE 548566……1138 11/9/2014 20:05 MEDIAMART HAI PHONG 1
693 NGUYEN THI HIEN 548566……6243 11/9/2014 18:01 MEDIAMART HAI PHONG 1
694 NGUYEN THI THUY 548566……1082 11/9/2014 12:23 MEDIAMART TX 5
695 NGUYEN THI NGA 548566……0109 11/9/2014 11:54 MEDIAMART BAC NINH 1
696 LOC MANH THANG 548566……5009 11/9/2014 12:39 MEDIAMART BAC NINH 1
697 TRAN CONG  HAN 548566……1347 11/9/2014 11:58 MEDIAMART BAC NINH 1
698 NGUYEN DUC ANH 548566……3686 11/9/2014 12:04 MEDIAMART BAC NINH 1
699 PHAM THI HANG 548566……5282 11/9/2014 11:59 MEDIAMART HAI PHONG 1
700 HOANG LE HUYEN 548566……7833 11/9/2014 12:09 MEDIAMART BAC NINH 1
701 TRAN TUAN VU 548566……1417 11/9/2014 12:26 MEDIAMART BAC NINH 1
702 NGUYEN TIEN NAM 548566……8586 11/9/2014 12:47 MEDIAMART BAC NINH 1
703 NGUYEN DUY KHANH 548566……7269 11/9/2014 12:20 MEDIAMART BAC NINH 1
704 VUONG DUYEN HAI 548566……9158 11/9/2014 12:44 MEDIAMART BAC NINH 1
705 NGUYEN QUOC DUY 548566……5574 11/9/2014 12:32 MEDIAMART BAC NINH 1
706 TRAN TRONG DINH 548566……2736 11/9/2014 12:50 MEDIAMART BAC NINH 1
707 NGUYEN KIM SINH 548566……6882 11/9/2014 12:55 MEDIAMART BAC NINH 1
708 NGUYEN QUOC MINH 548566……6311 11/9/2014 12:59 MEDIAMART BAC NINH 1
709 DAO MINH TUAN 548566……0467 11/9/2014 14:14 MEDIAMART BAC NINH 1
710 TRAN THI NHU QUYNH 548566……9897 11/9/2014 14:20 MEDIAMART BAC NINH 1

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng và hãy tiếp tục đồng hành cùng Thế giới Điện máy MediaMart.

Chi tiết chương trình khuyến mại, quý khách hàng có thể liên hệ Tổng đài tư vấn và bán hàng qua điện thoại: 1900 6788 hoặc trực tiếp tới 1 trong các Siêu thị của MediaMart gần nhất:
1 MediaMart Hai Bà Trưng Số 29F Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm -HN Tư vấn bán hàng:  1900 6788
2 Media Mart Thanh Xuân Tòa nhà Sông Đà SDU - Km10 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN Tư vấn bán hàng:  04 6251 8866
3 Media Mart Trường Chinh Số 72 Trường Chinh - Đống Đa - HN Tư vấn bán hàng:  04 6285 9666
4 Media Mart Long Biên Số 3 Nguyễn Văn Linh - Long Biên - HN Tư vấn bán hàng:  043 7753 888
5 Media Mart Mỹ Đình Số 18 Phạm Hùng - Mỹ Đình - HN Tư vấn bán hàng:  04 3795 5656
6 Media Mart Nguyễn Chí Thanh Số 18 Nguyễn Chí Thanh- Ba Đình - HN Tư vấn bán hàng:  04 3724 7788
7 Media Mart Hải Phòng Số 10 Lê Hồng Phong - Ngô Quyền – TP Hải Phòng Tư vấn bán hàng:  0313 72 6666
8 Media Mart Thái Nguyên Số 3 Đường Bắc Cạn - TP Thái Nguyên Tư vấn bán hàng:  0280 3757 686
9 Media Mart Bắc Ninh Số 37 Lý Thái Tổ- TP Bắc Ninh Tư vấn bán hàng:  0241 3828868
10 Media Mart Phạm Văn Đồng Số 166 Đường Phạm Văn Đồng - Xuân Đỉnh - Từ Liêm – HN Tư vấn bán hàng:  04.3757 0570
11 Media Mart Hưng Yên Số 374 Nguyễn Văn Linh - Phường An Tảo - TP. Hưng Yên Tư vấn bán hàng:  0321 361 6666
12 Media Mart Hồ Tùng Mậu 111 Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - HN Tư vấn bán hàng:  04 3763 2222
13 Media Mart Thanh Hóa Số 301 Đường Trần Phú - Phường Ba Đình - TP Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Tư vấn bán hàng:  0373 68 6666
14 Media Mart Vĩnh Yên 635 Mê Linh - TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc (Cạnh bến xe Vĩnh Yên) Tư vấn bán hàng:  0211 353 8888
15 Media Mart Nam Định 113 Đường Đông A, Khu Đô Thị mới Hòa Vượng, TP Nam Định
(Đối diện BigC Nam Định) (Dự kiến khai trương tháng 11/2014)

Tư vấn bán hàng:  1900 6788

16 Media Mart Bắc Giang Số 1 Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (Siêu thị Do’s Mart – Trung tâm TM Bắc Giang cũ) (Dự kiến khai trương tháng 12/2014)

Tư vấn bán hàng:  1900 6788

Bán hàng Online :
Hotline: 1900 6788 - 0983571919
- Email: banhang@mediamart.com.vn
Mọi vấn đề phát sinh sau mua hàng, bảo hành hoặc khiếu nại, quý khách vui lòng liên hệ :
- Tổng đài: 1900 6741
- Email: hotro@mediamart.com.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

Website: https://mediamart.vn/http://TheGioiDienMay.com/