Ưu đãi về dịch vụ

Bảng giá gói bảo hành mở rộng Smartphone, Máy Tính Bảng

Cập nhật: 03/06/2021

No. Gói Bảo Hành (đơn vị 0đ) Giá bán Chi tiết
801902 Gói BH MK+ (Giá sp 800.000->2.500.000) 100,000đ Gói MK+: Tăng thời gian BH thêm 12 tháng kể từ ngày hết hạn bảo hành chính hãng) áp dụng cho SMP/Tablet
801903 Gói BH MK+ (Giá sp 2.500.001->4.000.000) 160,000đ
801904 Gói BH MK+ (Giá sp 4000.001->5.000.000) 210,000đ
801905 Gói BH MK+ (Giá sp 5.000.001->6.500.000) 280,000đ
801906 Gói BH MK+ (Giá sp 6.500.001->7.500.000) 330,000đ
801907 Gói BH MK+ (Giá sp 7.500.001->10.000.000) 430,000đ
801908 Gói BH MK+ (Giá sp 10.000.001->12.500.000) 540,000đ
801909 Gói BH MK+ (Giá sp 12.500.001->15.000.000) 670,000đ
801910 Gói BH MK+ (Giá sp 15.000.001->17.500.000) 780,000đ
801911 Gói BH MK+ (Giá sp 17.500.001->20.000.000) 910,000đ
801912 Gói BH MK+ (Giá sp 20.000.001->22.500.000) 1,000,000đ
801913 Gói BH MK+ (Giá sp 22.500.001->25.000.000) 1,120,000đ
801914 Gói BH MK+ (Giá sp 25.000.001->27.500.001) 1,240,000đ
801915 Gói BH MK+ (Giá sp 27.500.001->30.000.000) 1,360,000đ
801916 Gói BH MK+ (Giá sp 30.000.001->35.000.000) 1,440,000đ
801917 Gói BH MK+ (Giá sp 35.000.001->40.000.000) 1,550,000đ
801918 Gói BH MK+ (Giá sp 40.000.001->45.000.000) 1,620,000đ
801919 Gói BH MK+ (Giá sp 45.000.001->50.000.000) 1,740,000đ
801920 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 800.000->2.500.000) 110,000đ Gói MK1: Gói bảo hành nhanh chóng bằng hình thức 1 đổi 1 trong thời gian 12 tháng kể từ ngày mua gói dịch vụ BHMR
801921 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 2.500.001->4.000.000) 230,000đ
801922 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 4000.001->5.000.000) 310,000đ
801923 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 5.000.001->6.500.000) 400,000đ
801924 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 6.500.001->7.500.000) 460,000đ
801925 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 7.500.001->10.000.000) 590,000đ
801926 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 10.000.001->12.500.000) 690,000đ
801927 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 12.500.001->15.000.000) 850,000đ
801928 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 15.000.001->17.500.000) 1,010,000đ
801929 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 17.500.001->20.000.000) 1,160,000đ
801930 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 20.000.001->22.500.000) 1,300,000đ
801931 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 22.500.001->25.000.000) 1,450,000đ
801932 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 25.000.001->27.500.001) 1,600,000đ
801933 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 27.500.001->30.000.000) 1,750,000đ
801934 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 30.000.001->35.000.000) 1,880,000đ
801935 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 35.000.001->40.000.000) 2,020,000đ
801936 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 40.000.001->45.000.000) 2,170,000đ
801937 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 45.000.001->50.000.000) 2,310,000đ
801938 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 50.000.001->55.000.000) 2,410,000đ
801939 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 55.000.001->60.000.000) 2,560,000đ
801940 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 800.000->2.500.000) 345,000đ MKVIP :Gói mở rộng bảo hành rơi vỡ - vào nước áp dụng cho SMP/Tablet
801941 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 2.500.001->4.000.000) 450,000đ
801942 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 4000.001->5.000.000) 570,000đ
801943 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 5.000.001->6.500.000) 700,000đ
801944 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 6.500.001->7.500.000) 860,000đ
801945 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 7.500.001->10.000.000) 1,000,000đ
801946 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 10.000.001->12.500.000) 1,220,000đ
801947 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 12.500.001->15.000.000) 1,400,000đ
801948 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 15.000.001->17.500.000) 1,620,000đ
801949 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 17.500.001->20.000.000) 1,780,000đ
801950 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 20.000.001->22.500.000) 1,990,000đ
801951 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 22.500.001->25.000.000) 2,140,000đ
801952 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 25.000.001->27.500.001) 2,350,000đ
801953 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 27.500.001->30.000.000) 2,550,000đ
801954 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 30.000.001->35.000.000) 2,760,000đ
801955 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 35.000.001->40.000.000) 2,880,000đ
801956 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 40.000.001->45.000.000) 3,080,000đ
801957 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 45.000.001->50.000.000) 3,190,000đ