TUYỂN DỤNG: Hà Trung - THANH HÓA ( chuẩn bị khai trương )