TUYỂN DỤNG: Nhổn, Minh Khai, Từ Liêm - Sắp khai trương