TUYỂN DỤNG: Tam Dương - Vĩnh Phúc ( chuẩn bị khai trương )