TUYỂN DỤNG: Sông Thao - Phú Thọ ( Sắp khai trương)