Bảng giá gói bảo hành mở rộng Smartphone, Máy Tính Bảng

Bảng giá gói bảo hành mở rộng Smartphone, Máy Tính Bảng

1. Bảng giá gói bảo hành mở rộng Smartphone, Máy Tính Bảng

No. Gói Bảo Hành (đơn vị 0đ) Giá bán Chi tiết
801902 Gói BH MK+ (Giá sp 800.000->2.500.000) 100,000đ Gói MK+: Tăng thời gian BH thêm 12 tháng kể từ ngày hết hạn bảo hành chính hãng) áp dụng cho SMP/Tablet
801903 Gói BH MK+ (Giá sp 2.500.001->4.000.000) 160,000đ
801904 Gói BH MK+ (Giá sp 4000.001->5.000.000) 210,000đ
801905 Gói BH MK+ (Giá sp 5.000.001->6.500.000) 280,000đ
801906 Gói BH MK+ (Giá sp 6.500.001->7.500.000) 330,000đ
801907 Gói BH MK+ (Giá sp 7.500.001->10.000.000) 430,000đ
801908 Gói BH MK+ (Giá sp 10.000.001->12.500.000) 540,000đ
801909 Gói BH MK+ (Giá sp 12.500.001->15.000.000) 670,000đ
801910 Gói BH MK+ (Giá sp 15.000.001->17.500.000) 780,000đ
801911 Gói BH MK+ (Giá sp 17.500.001->20.000.000) 910,000đ
801912 Gói BH MK+ (Giá sp 20.000.001->22.500.000) 1,000,000đ
801913 Gói BH MK+ (Giá sp 22.500.001->25.000.000) 1,120,000đ
801914 Gói BH MK+ (Giá sp 25.000.001->27.500.001) 1,240,000đ
801915 Gói BH MK+ (Giá sp 27.500.001->30.000.000) 1,360,000đ
801916 Gói BH MK+ (Giá sp 30.000.001->35.000.000) 1,440,000đ
801917 Gói BH MK+ (Giá sp 35.000.001->40.000.000) 1,550,000đ
801918 Gói BH MK+ (Giá sp 40.000.001->45.000.000) 1,620,000đ
801919 Gói BH MK+ (Giá sp 45.000.001->50.000.000) 1,740,000đ
801920 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 800.000->2.500.000) 110,000đ Gói MK1: Gói bảo hành nhanh chóng bằng hình thức 1 đổi 1 trong thời gian 12 tháng kể từ ngày mua gói dịch vụ BHMR
801921 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 2.500.001->4.000.000) 230,000đ
801922 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 4000.001->5.000.000) 310,000đ
801923 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 5.000.001->6.500.000) 400,000đ
801924 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 6.500.001->7.500.000) 460,000đ
801925 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 7.500.001->10.000.000) 590,000đ
801926 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 10.000.001->12.500.000) 690,000đ
801927 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 12.500.001->15.000.000) 850,000đ
801928 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 15.000.001->17.500.000) 1,010,000đ
801929 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 17.500.001->20.000.000) 1,160,000đ
801930 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 20.000.001->22.500.000) 1,300,000đ
801931 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 22.500.001->25.000.000) 1,450,000đ
801932 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 25.000.001->27.500.001) 1,600,000đ
801933 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 27.500.001->30.000.000) 1,750,000đ
801934 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 30.000.001->35.000.000) 1,880,000đ
801935 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 35.000.001->40.000.000) 2,020,000đ
801936 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 40.000.001->45.000.000) 2,170,000đ
801937 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 45.000.001->50.000.000) 2,310,000đ
801938 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 50.000.001->55.000.000) 2,410,000đ
801939 Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 55.000.001->60.000.000) 2,560,000đ
801940 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 800.000->2.500.000) 345,000đ MKVIP :Gói mở rộng bảo hành rơi vỡ - vào nước áp dụng cho SMP/Tablet
801941 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 2.500.001->4.000.000) 450,000đ
801942 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 4000.001->5.000.000) 570,000đ
801943 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 5.000.001->6.500.000) 700,000đ
801944 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 6.500.001->7.500.000) 860,000đ
801945 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 7.500.001->10.000.000) 1,000,000đ
801946 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 10.000.001->12.500.000) 1,220,000đ
801947 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 12.500.001->15.000.000) 1,400,000đ
801948 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 15.000.001->17.500.000) 1,620,000đ
801949 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 17.500.001->20.000.000) 1,780,000đ
801950 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 20.000.001->22.500.000) 1,990,000đ
801951 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 22.500.001->25.000.000) 2,140,000đ
801952 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 25.000.001->27.500.001) 2,350,000đ
801953 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 27.500.001->30.000.000) 2,550,000đ
801954 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 30.000.001->35.000.000) 2,760,000đ
801955 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 35.000.001->40.000.000) 2,880,000đ
801956 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 40.000.001->45.000.000) 3,080,000đ
801957 Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 45.000.001->50.000.000) 3,190,000đ