Bảng giá gói bảo hành mở rộng Smartphone, Máy Tính Bảng

Bảng giá gói bảo hành mở rộng Smartphone, Máy Tính Bảng

Bảng giá gói bảo hành mở rộng Smartphone, Máy Tính Bảng

1. Bảng giá gói bảo hành mở rộng Smartphone, Máy Tính Bảng


Gói Bảo Hành (đơn vị 0đ)Giá bán Chi tiết
801902Gói BH MK+ (Giá sp 800.000->2.500.000)     100,000 Gói MK+: Tăng thời gian BH thêm 12 tháng kể từ ngày hết hạn bảo hành chính hãng) áp dụng cho SMP/Tablet 
801903Gói BH MK+ (Giá sp 2.500.001->4.000.000)     160,000
801904Gói BH MK+ (Giá sp 4000.001->5.000.000)     210,000
801905Gói BH MK+ (Giá sp 5.000.001->6.500.000)     280,000
801906Gói BH MK+ (Giá sp 6.500.001->7.500.000)     330,000
801907Gói BH MK+ (Giá sp 7.500.001->10.000.000)     430,000
801908Gói BH MK+ (Giá sp 10.000.001->12.500.000)     540,000
801909Gói BH MK+ (Giá sp 12.500.001->15.000.000)     670,000
801910Gói BH MK+ (Giá sp 15.000.001->17.500.000)     780,000
801911Gói BH MK+ (Giá sp 17.500.001->20.000.000)     910,000
801912Gói BH MK+ (Giá sp 20.000.001->22.500.000)  1,000,000
801913Gói BH MK+ (Giá sp 22.500.001->25.000.000)  1,120,000
801914Gói BH MK+ (Giá sp 25.000.001->27.500.001)  1,240,000
801915Gói BH MK+ (Giá sp 27.500.001->30.000.000)  1,360,000
801916Gói BH MK+ (Giá sp 30.000.001->32.500.000)  1,440,000
801917Gói BH MK+ (Giá sp 32.500.001->35.000.000)  1,550,000
801918Gói BH MK+ (Giá sp 35.000.001->37.500.000)  1,620,000
801919Gói BH MK+ (Giá sp 37.500.001->40.000.000)  1,740,000
801920Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 1.000.000->2.500.000)     110,000 Gói MK1: Gói bảo hành nhanh chóng bằng hình thức 1 đổi 1 trong thời gian 12 tháng kể từ ngày mua gói dịch vụ BHMR
 
801921Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 2.500.001->4.000.000)     230,000
801922Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 4000.001->5.000.000)     310,000
801923Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 5.000.001->6.500.000)     400,000
801924Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 6.500.001->7.500.000)     460,000
801925Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 7.500.001->10.000.000)     590,000
801926Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 10.000.001->12.500.000)     690,000
801927Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 12.500.001->15.000.000)     850,000
801928Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 15.000.001->17.500.000)  1,010,000
801929Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 17.500.001->20.000.000)  1,160,000
801930Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 20.000.001->22.500.000)  1,300,000
801931Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 22.500.001->25.000.000)  1,450,000
801932Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 25.000.001->27.500.001)  1,600,000
801933Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 27.500.001->30.000.000)  1,750,000
801934Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 30.000.001->32.500.000)  1,880,000
801935Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 32.500.001->35.000.000)  2,020,000
801936Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 35.000.001->37.500.000)  2,170,000
801937Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 37.500.001->40.000.000)  2,310,000
801938Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 40.000.001->42.500.000)  2,410,000
801939Gói BH Nhanh MK1 (Giá sp 42.500.001->45.000.000)  2,560,000
801940Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 3.000.000->4.000.000)     345,000 MKVIP :Gói mở rộng bảo hành rơi vỡ - vào nước áp dụng cho SMP/Tablet 
801941Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 40.000.001->42.500.000)  3,190,000
801942Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 4000.001->5.000.000)     450,000
801943Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 5.000.001->6.500.000)     570,000
801944Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 6.500.001->8.000.000)     700,000
801945Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 8.000.001->10.000.000)     860,000
801946Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 10.000.001->12.500.000)  1,000,000
801947Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 12.500.001->15.000.000)  1,220,000
801948Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 15.000.001->17.500.000)  1,400,000
801949Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 17.500.001->20.000.000)  1,620,000
801950Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 20.000.001->22.500.000)  1,780,000
801951Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 22.500.001->25.000.000)  1,990,000
801952Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 25.000.001->27.500.001)  2,140,000
801953Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 27.500.001->30.000.000)  2,350,000
801954Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 30.000.001->32.500.000)  2,550,000
801955Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 32.500.001->35.000.000)  2,760,000
801956Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 35.000.001->37.500.000)  2,880,000
801957Gói BH Rơi Vỡ MKVIP (Giá sp 37.500.001->40.000.000)  3,080,000