• HỆ THỐNG SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY MEDIAMART TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Chuyên viên Tuyển dụng

  2. Chuyên viên Đào tạo

  3. Chuyên viên Tính thưởng

  4. Nhân viên Kế toán : Thuế, Chi Phí....

  5. Thủ Kho

  6. Nhân viên Hành chính - Nhân sự trung tâm 

  ...

  Mô tả công việc tại : https://www.topcv.vn/viec-lam/chuyen-vien-dao-tao/585137.html

  Page Tuyển dụng hệ thống siêu thị điện máy: https://www.facebook.com/TuyendungThegioiDienMay

  Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ mail: tuyendung@mediamart.com.vn - tiêu đề thư ghi rõ vị trí ứng tuyển

  Hotline: Bộ phận Tuyển dụng 0932.386.568 & 0932.362.663

  HỆ THỐNG SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY MEDIAMART CHÀO MỪNG CÁC ỨNG VIÊN.