Xem thêm Thể lệ chương trình khuyến mại "Đón Tết Lớn cùng Samsung: Mua Càng Nhiều - Giảm Giá Càng Sâu" tại đây