Quạt bàn, Quạt lửng giá rẻ

15 Quạt bàn, Quạt lửng: