139 Bình siêu tốc, ấm đun:
Xem thêm 117 Bình siêu tốc, ấm đun