136 Bình siêu tốc, ấm đun:
Xem thêm 114 Bình siêu tốc, ấm đun