140 Bình siêu tốc, ấm đun:
Xem thêm 120 Bình siêu tốc, ấm đun