Năm 2024 có nhuận không? Nhuận tháng mấy?

Năm 2024 có nhuận không? Nhuận tháng mấy?

Năm 2024 có nhuận không? Nhuận tháng mấy là thắc mắc của nhiều người. Nếu như bạn cũng có chung thắc mắc này thì hãy cùng MediaMart đi tìm hiểu dưới bài viết này nhé!

1.

Năm 2024 có nhuận không?

Tính năm nhuận dương lịch

Để biết được theo lịch dương năm 2024 có nhuận không thì bạn chỉ cần lấy năm đó chia cho 4. Nếu kết quả năm đó chia hết cho 4 thì năm đó là năm nhuận dương lịch. Tuy nhiên, đối với những năm là năm tròn thế kỷ (có 2 chữ số cuối là 00) thì phải chia hết cho 400 thì mới là năm nhuận dương lịch.

Theo đó, 2024 chia hết cho 4, vì thế năm 2024 là năm nhuận theo dương lịch. Năm 2024 sẽ có thêm ngày 29/2.

Năm 2024 có nhuận không?

>>>Xem thêm: Năm nhuận là gì? Cách tính năm nhuận

Tính năm nhuận âm lịch

Để biết theo lịch âm năm 2024 có nhuận không thì bạn hãy chia năm đó cho 19. Nếu một trong các số là 0, 6, 3, 0 hoặc 17, 14, 13 thì năm đó được coi là năm nhuận âm lịch.

Với công thức trên, ta lấy 2024:19 sẽ có số dư là 10. Do đó, theo lịch âm, năm 2024 không phải là năm nhuận.

2.

Năm 2024 nhuận tháng mấy?

Với phân tích trên, có thể thấy rằng năm 2024 là năm nhuận dương lịch nên sẽ có thêm một ngày nữa trong tháng 2, cụ thể là ngày 29/2.

3.

Năm 2024 có bao nhiêu ngày?

Do năm 2024 là năm nhuận theo lịch dương nên năm 2024 sẽ có 366 ngày.

Trên đây là bài viết năm 2024 có nhuận không? Nhuận tháng mấy? Hy vọng rằng với những thông tin mà MediaMart chia sẻ sẽ giúp ích cho bạn.