Mua máy lọc không khí LG được hoàn trả miễn phí trong 30 ngày

Mua máy lọc không khí LG được hoàn trả miễn phí trong 30 ngày

Khách hàng mua máy lọc không khí LG và sử dụng trong vòng 30 ngày, nếu không thích có thể hoàn trả miễn phí.

1. Thời gian áp dụng

Chương trình áp dụng: 01/08 - 30/08/2022

2. Phạm vi áp dụng - Đối tượng áp dụng

Khách hàng mua hàng tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart từ ngày 01/08 - 30/08/2022 (dựa trên kích hoạt bảo hành điện tử SW)

4. Quy trình hoàn trả

Khách hàng mua sản phẩm tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart và trong 30 ngày có nhu cầu hoàn trả

a. Khách hàng liên hệ với MediaMart để thu hồi sản phẩm

b. Sau khi nhận được yêu cầu từ phía khách hàng, nhân viên MediaMart sẽ đến nhà khách hàng để kiểm tra sản phẩm

- Sản phẩm không đủ điều kiện hoàn trả: Khách hàng không được hoàn tiền

- Sản phẩm đủ điều kiện hoàn trả: nhân viên MediaMart thu hồi sản phẩm và hoàn tiền cho khách hàng. Khách hàng và nhân viên thu hồi phải ký vào biên bản bàn giao.