Mua nhiều giảm nhiều khi mua hàng Phụ kiện

Mua nhiều giảm nhiều khi mua hàng Phụ kiện

Từ 01/10/2022 - 31/03/2023, Công ty CP MediaMart Việt Nam triển khai chương trình Ưu đãi khi mua Phụ kiện "Mua nhiều giảm nhiều" dành riêng cho nhóm hàng Phụ kiện.

1. Thời gian và phạm vi áp dụng

Thời gian áp dụng:  Từ 01/10/2022 - 31/03/2023

Phạm vi áp dụng: Trên toàn hệ thống siêu thị điện máy Mediamart và kênh Online.

2. Thể lệ và điều kiện áp dụng

Nội dung

Ưu đãi giảm giá

Ghi chú

Mua 03 sản phẩm phụ kiện bất kỳ

Giảm ngay 3%

- Các sản phẩm bán trong Combo là các mã hàng phụ kiện ICT (code 43) và phụ kiện Mobile (code 42) bất kỳ và được xuất trên cùng 1 phiếu xuất.

- Không áp dụng với nhãn: APPLE

- Không áp dụng đồng thời với eVoucher 200k hay eVoucher 10%

- Áp dụng giảm giá từ giá cuối đang bán.

Mua 05 sản phẩm phụ kiện bất kỳ

Giảm ngay 5%

Mua 10 sản phẩm phụ kiện bất kỳ

Giảm ngay 10%