Cách khôi phục Tivi Sony Bravia về cài đặt gốc

Cách khôi phục Tivi Sony Bravia về cài đặt gốc

Giải pháp này áp dụng cho BRAVIA TV hơn là cho Android TV.

1. Cách khôi phục Tivi Sony Bravia về cài đặt gốc

QUAN TRỌNG:
Giải pháp này áp dụng cho BRAVIA TV hơn là cho Android TV. Đối với Android TV, vui lòng xem: Cách khôi phục Android TV về cài đặt gốc
Bạn cần có điều khiển từ xa đi kèm để thực hiện quy trình này.
Nếu các đèn ở mặt trước Tivi nhấp nháy hoặc nháy sáng, hãy tham khảo phần sau: Đèn màu đỏ, lục hoặc cam đang bật hoặc nhấp nháy trên Tivi.

Chọn trạng thái của Tivi bên dưới. Quy trình thao tác khác nhau tùy thuộc vào trạng thái của Tivi.
- Nếu bạn có thể vận hành màn hình Menu chính bằng điều khiển từ xa
- Nếu bạn không thể vận hành màn hình Menu chính bằng điều khiển từ xa

Nếu bạn có thể vận hành màn hình Menu chính bằng điều khiển từ xa
- Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
- Chọn Settings (Cài đặt).
- Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
- Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
- Chọn Factory Settings (Cài đặt gốc).
- Chọn OK
.
Nếu bạn không thể vận hành màn hình Menu chính bằng điều khiển từ xa
- Rút phích cắm điện của Tivi (dây điện chính) khỏi ổ cắm.
- Để Tivi không cắm điện trong một phút.
- Cắm lại dây nguồn (dây điện chính) vào ổ cắm điện.

LƯU Ý:
Tivi sẽ tự động bật. Nếu không, hãy bật Tivi.
Đợi khoảng 40 giây để Tivi khởi động hoàn toàn.
Trên điều khiển từ xa của Tivi, hãy nhấn và giữ nút MŨI TÊN LÊN. Đảm bảo điều khiển từ xa trỏ về phía trước và giữa Tivi.

Trong khi nhấn và giữ út MŨI TÊN LÊN, hãy nhấn và nhả nút POWER (NGUỒN) trên bộ Tivi. Tùy theo Tivi, thông báo Reset (Thiết lập lại) sẽ xuất hiện sau giây lát ở góc dưới bên trái của Tivi.

LƯU Ý:
Tivi có thể tắt rồi bật lại.
Nếu Tivi vẫn tắt sau thao tác này, hãy nhấn nút POWER (NGUỒN) để bật Tivi.
Nút có thể ở phía trước, trên hoặc bên cạnh Tivi. Nếu Tivi của bạn có công tắc Tiết kiệm năng lượng, hãy nhớ nhấn nút POWER (NGUỒN) thay vì công tắc Tiết kiệm năng lượng.


Nhả nút MŨI TÊN LÊN.

LƯU Ý:
Màn hình thiết lập ban đầu sẽ hiển thị nếu quy trình trên được thực hiện đúng.
Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập ban đầu.
QUAN TRỌNG: Nếu quá trình thiết lập lại không thành công, hãy ngắt kết nối tất cả các thiết bị khỏi Tivi và tắt hoặc ngắt kết nối mạng rồi lặp lại những bước này.