Hướng dẫn cài đặt thời gian, múi giờ trên Smart tivi LG 2020

Hướng dẫn cài đặt thời gian, múi giờ trên Smart tivi LG 2020

Nhiều ứng dụng không thể sử dụng được nếu bạn không cài đặt đúng thời gian, múi giờ tại thời điểm bạn dùng tivi và muốn cài đặt thời gian, múi giờ trên Smart tivi LG 2020 hệ điều hành WebOS chính xác, tham khảo hướng dẫn sau ngay.

1. Hướng dẫn cài đặt thời gian, múi giờ trên Smart tivi LG 2020

Nhiều ứng dụng không thể sử dụng được nếu bạn không cài đặt đúng thời gian, múi giờ tại thời điểm bạn dùng tivi và muốn cài đặt thời gian, múi giờ trên Smart tivi LG 2020 hệ điều hành WebOS chính xác, tham khảo hướng dẫn sau ngay.

Lợi ích của việc cài đặt thời gian, múi giờ trên tivi LG

- Theo dõi thời gian trên tivi chính xác, dễ dàng mọi lúc, sử dụng tính năng bật/tắt tivi tự động tiện lợi.

- Các ứng dụng hoạt động hiệu quả, không bị lỗi.

Cách cài đặt thời gian, múi giờ trên Smart tivi LG

Hướng dẫn nhanh

1 - Nhấn vào nút "Setting" trên remote.

2 - Chọn "Tất cả cài đặt".

3 - Chọn "Cài đặt chung".

4 - Chọn "Ngày & giờ".

Bước 1: Bạn nhấn vào nút "Settingtrên remote để về giao diện cài đặt của tivi.

Bước 2: Bạn chọn mục "Tất cả cài đặt".

Bước 3: Chọn tiếp mục "Cài đặt chung".

Bước 4: Chọn mục "Giờ".

Trong mục này bạn sẽ tùy chỉnh cài đặt thời gian và múi giờ. Để cài đặt thời gian, bạn có 2 lựa chọn là cài đặt tự động và cài đặt thủ công.

Cài đặt tự động

Bạn chọn mục "Cài đặt tự động" là tivi sẽ tự động cài đặt thời gian chính xác.

Cài đặt thủ công

Trước tiên để cài đặt thủ công bạn phải tắt mục "Đặt tự động".

Chọn mục "Giờ".

Chọn giờ và phút tại thời điểm bạn cài đặt tivi, trong hình là "10:19".

Chọn mục "Ngày".

.

Chọn mục "Múi giờ"

Trong mục múi giờ chia thành 2: múi giờ theo Hồ Chí Minh (+7:00) và Tùy Chỉnh

Sau khi chuyển sang mục "Tùy chỉnh" hệ thống sẽ cho bạn chọn vào mục "Tùy chỉnh múi giờ"