Hướng dẫn sử dụng Phiếu mua hàng tại MediaMart
1.

Các quy định và phạm vi áp dụng

1.1 Phiếu mua hàng có giá trị sử dụng tại tất cả các Điểm bán, Cửa hàng của Hệ thống siêu thị điện máy MediaMart;

1.2 Phiếu mua hàng có giá trị tương đương tiền mặt, sử dụng mua hàng hóa, dịch vụ tại Hệ thống siêu thị điện máy MediaMart;

1.3 Phiếu mua hàng có thể cho, tặng, sang nhượng hoặc chuyển quyền sở hữu;

1.4 Phiếu mua hàng khi sử dụng không được tẩy xóa, rách, chắp vá hoặc tách rời;

1.5 Phiếu mua hàng được sử dụng một lần cho một hóa đơn và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt;

1.6 Phiếu mua hàng có thể sử dụng chung cho cùng một đơn hàng;

1.7 Không trả lại tiền thừa nếu giá trị Phiếu mua hàng lớn hơn giá trị đơn hàng;

1.8 Phiếu mua hàng chỉ có giá trị trong thời gian được ghi trên Phiếu mua hàng;

1.9 Phiếu mua hàng có giá trị như tiền mặt, không có ghi tên người sử dụng. Bất kỳ ai cầm Phiếu mua hàng sẽ có thể sử dụng để mua hàng hóa, dịch vụ tại hệ thống MediaMart. Vì vậy, nếu khách hàng làm mất Phiếu mua hàng và Phiếu mua hàng đó đã qua sử dụng, MediaMart sẽ không giải quyết hoàn tiền hay hủy phiếu cho khách hàng;

2.

Phiếu mua hàng áp dụng cho đơn hàng Offline

Trong trường hợp Phiếu mua hàng áp dụng cho đơn hàng Offline (mua trực tiếp tại cửa hàng), khách hàng cung cấp Phiếu mua hàng cho nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân của MediaMart để được trừ giá trị Phiếu mua hàng vào tổng giá trị đơn hàng của khách hàng với điều kiện Phiếu mua hàng hợp lệ đã quy định.


3.

Phiếu mua hàng được áp dụng để đặt hàng Online

Trong trường hợp Phiếu mua hàng được áp dụng để đặt hàng Online (mua sắm trên website, tổng đài Call Center) thì Khách hàng cung cấp mã giảm giá, hình ảnh của Phiếu mua hàng trong quá trình đặt hàng trên website MediaMart.vn hoặc Hotline 0962600292 / 0902231226/ 0932366816  Phiếu mua hàng sẽ được MediaMart thu hồi trước hoặc trong thời điểm giao hàng cho Khách hàng.

Đối với các Khách hàng không cung cấp lại được Phiếu mua hàng cho MediaMart thì sẽ không được trừ giá trị của Phiếu mua hàng vào đơn hàng của Khách hàng.