17 lời chúc 8/3 tặng mẹ, mẹ vợ, mẹ chồng hay, ý nghĩa bằng tiếng Anh

17 lời chúc 8/3 tặng mẹ, mẹ vợ, mẹ chồng hay, ý nghĩa bằng tiếng Anh

Gửi lời chúc 8/3 hay và ý nghĩa đến những người mẹ thân yêu, người phụ nữ quan trọng nhất đối với mỗi người con. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, tham khảo ngay top câu chúc 8/3 hay và ý nghĩa tặng mẹ

1. 17 lời chúc 8/3 tặng mẹ, mẹ vợ, mẹ chồng hay, ý nghĩa bằng tiếng Anh

Gửi lời chúc 8/3 hay và ý nghĩa đến những người mẹ thân yêu, người phụ nữ quan trọng nhất đối với mỗi người con. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, tham khảo ngay top câu chúc 8/3 hay và ý nghĩa tặng mẹ

Lời chúc 8/3 cho mẹ bằng tiếng Anh hay, ý nghĩa
On the occasion of Women’s Day, I am reminded of only one woman who was my first teacher and friend, who will always be the spring to my life… Happy Women’s Day mom.
Ngày 8/3 nhắc nhở con nhớ đến người phụ nữ, người thầy và người bạn đầu tiên của con, người luôn là mùa xuân của đời con... Chúc mẹ 8/3 vui vẻ.

I am blessed with have the best mother in this world who is also an inspiring woman… Wishing a very Happy Women’s Day to you mom.
Con thật may mắn khi có người mẹ tuyệt vời nhất trên đời, một người phụ nữ truyền cảm hứng. Chúc mẹ 8/3 vui vẻ.

Dear mom, you deserve all the happiness and smiles in this world because you did the best to keep us happy... Happy Women’s Day to you.
Mẹ thân yêu, mẹ xứng đáng với tất cả hạnh phúc và nụ cười trên thế giới này vì mẹ đã làm mọi điều tốt nhất để chúng con được hạnh phúc. Chúc mẹ 8/3 vui vẻ.

I make this to give it to the most special woman in my life. Love you mom!
Con làm món quà này để gửi đến người phụ nữ đặc biệt nhất cuộc đời con. Con yêu mẹ!

A beautiful women, a great friend and a wonderful mother. You are all this to me and much more… I feel so lucky and pround to have a mom like you.
Một người phụ nữ xinh đẹp, người bạn vĩ đại và người mẹ tuyệt vời. Mẹ là tất cả của con. Con thật may mắn và tự hào khi có mẹ.

You have always stood beside me like a rock. You are my greatest supporter and have always inspired me. Happy Women’s Day.
Mẹ luôn ở bên làm chỗ dựa cho con. Mẹ là người hỗ trợ vĩ đại nhất, luôn truyền cảm hứng cho con. Chúc mẹ 8/3 vui vẻ.

Dear Mom, you have always been there, whenever I needed you the most. You have always guided me and shown me the right path. Happy Women’s Day dear mother.
Mẹ thân yêu, mẹ đã luôn ở bên con những khi con cần mẹ nhất. Mẹ luôn hướng dẫn và chỉ cho con đường đi đúng đắn. Chúc mẹ 8/3 vui vẻ.

Dear mother, you are my source of inspiration. You motivate me to do my best. Thanks for being my strongest support. Happy Women’s Day!
Mẹ thân yêu, mẹ là nguồn cảm hứng của con. Mẹ truyền động lực cho con phát huy hết khả năng của mình. Cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ con. Chúc mẹ 8/3 vui vẻ.

You are most unique creation of God, without you I cannot exist. Thank you for giving birth to me and always encouraging and inspiring me. Happy Women’s Day!
Mẹ là sinh vật đặc biệt nhất của Chúa, không có mẹ thì sẽ không có con. Cảm ơn mẹ đã sinh thành, động viên và truyền cảm hứng cho con. Chúc mẹ 8/3 vui vẻ.

Lời chúc 8/3 cho mẹ vợ, mẹ chồng bằng tiếng Anh
Wishing a very Happy Women’s Day to my dearest mother in law who has always been so supportive, understanding and caring.
Chúc mẹ 8/3 vui vẻ, cảm ơn mẹ luôn ủng hộ, thấu hiểu và quan tâm vợ chồng chúng con.

The best that has happened to me is getting married to your daughter/son because then I found you as an amazing mom in law… Happy Women’s Day to you.
Điều tuyệt vời nhất là con đã kết hôn với con gái/con trai của mẹ và có thêm một người mẹ tuyệt vời. Chúc mẹ 8/3 vui vẻ.

Your energies, your approach, your life… Everything is so inspiring about you… Wishing a very Happy Women’s Day to you mother in law for coming into my life.
Năng lượng của mẹ, cách sống của mẹ đều truyền cảm hứng cho con. Chúc mẹ 8/3 vui vẻ.

Wishing a very Happy Women’s Day to the mother in law who has always inspired me to follow my dreams and work hard to make them come true.
Chúc mẹ 8/3 vui vẻ, người luôn truyền cảm hứng cho con theo đuổi đam mê và nỗ lực để biến nó thành hiện thực.

With a mother in law like you, every daughter in law will be blessed. Wishing you a very Happy Women’s Day for being a motivating woman.
Có người mẹ chồng như mẹ là may mắn của mỗi cô con dâu. Chúc mẹ 8/3 vui vẻ.

Warm wishes on Women’s Day to you mom. Your presence in my life is like a special blessing from Almighty. You are truly a woman who motivates everyone around her. Happy Women’s Day to you.
Chúc mẹ 8/3 vui vẻ. Sự xuất hiện của mẹ giống như món quà đặc biệt của chúa. Mẹ là người phụ nữ truyền động lực cho tất cả mọi người xung quanh.

You are not only a mother in law, but a mother in my heart.
Mẹ không chỉ là một người mẹ chồng/mẹ vợ, mà còn là người mẹ trong tim con. Chúc mẹ 8/3 vui vẻ.

After getting to know you, I can see why your [daughter/son] turned out to be such an amazing person. Happy Women’s Day to you.
Sau khi được quen biết mẹ, con đã hiểu vì sao con gái/con trai mẹ lại tuyệt vời như vậy. Chúc mẹ 8/3 vui vẻ.

Theo giadinhmoi.vn