Quy định về đặt cọc và giữ hàng tại MediaMart

Quy định về đặt cọc và giữ hàng tại MediaMart

Nhằm đảm bảo quyền lợi và việc thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng, MediaMart ban hành một số các một sốc các quy định về đặt cọc và giữ hàng như sau

1.

Quy định về đặt cọc và giữ hàng tại MediaMart

1. MỤC ĐÍCH:

- Nhằm đảm bảo quyền lợi và việc thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng, việc tuân thủ các quy định và chính sách MediaMart ban hành trong hoạt động kinh doanh.

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

- Tất cả các khách hàng mua sản phẩm điện tử, điện lạnh, gia dụng, điện thoại, máy tính và các sản phẩm, thiết bị khác trên toàn bộ hệ thống các Siêu thị Điện máy MediaMart trên toàn quốc, Bộ phận Bán lẻ, Bán hàng Online / qua điện thoại.

3. THỜI GIAN ÁP DỤNG: Từ ngày 22/12/2020 đên khi có thông báo mới.

4. NỘI DUNG:

4.1 Quy định về điều kiện thanh toán, thời gian giao hàng và giữ hàng

STT

Hạng mục

Điều kiện thanh toán
(giá trị theo đơn hàng)

Thời gian giao hàng

Thời gian giữ hàng
(kể từ ngày đặt cọc)

1

Đơn hàng bán thông thường

Đặt cọc ít nhất 20%

Theo thỏa thuận

≤ 30 ngày.

2

Đơn hàng theo hợp đồng, dự án

Theo điều khoản thỏa thuận

Theo thỏa thuận

Theo thỏa thuận

3

Đơn hàng theo chương trình đặt trước,..

Tùy theo từng chương trình

Theo xác nhận của ngành hàng

≤ 15 ngày

4

Đơn hàng chạy giờ vàng giá sốc, Hot Sale…

Thanh toán 100%

Theo thỏa thuận

Xuất trong ngày

5

Các đơn hàng khác

Tùy theo từng trường hợp cụ thể

Sau thời gian giữ hàng theo quy định, vì lý do nào đó Khách chưa nhận hàng, Khách hàng cần thanh toán 100% đơn hàng. Công ty có thể gia hạn thời gian giữ hàng tối đa thêm 05 ngày.

4.2 Xử lý khoản thanh toán đặt cọc

Trong trường hợp đơn hàng được thực hiện thành công, khoản thanh toán đặt cọc sẽ được khấu trừ để hoàn tất nghĩa vũ thanh toán của Khách hàng;

Trong trường hợp Khách hàng từ chối thực hiện đơn hàng nhưng có thông báo trước khi hết thời hạn giữ hàng thì khoản thanh toán đặt cọc sẽ được MediaMart đồng ý cho Khách hàng sử dụng để thực hiện đơn hàng khác có giá trị ≥ đơn hàng đã đặt cọc;

Trong trường hợp Khách hàng từ chối thực hiện đơn hàng và không thông báo trước khi hết thời hạn giữ hàng thì khoản thanh toán đặt cọc sẽ thuộc về MediaMart.

Các trường hợp đặc biệt khác sẽ được xác nhận của người có thẩm quyền.

4.3 Quy định về giá bán đơn hàng đặt cọc.

Trong thời gian giữ hàng theo quy định. Đơn hàng đặt cọc được xuất theo giá bán tại thời điểm đặt cọc.

Trường hợp giữ hàng kéo dài ngoài thời gian quy định, giá bán sản phẩm TĂNG theo thị trường. Đơn hàng đặt cọc được xuất theo giá bán tại thời điểm hiện tại.

Các trường hợp đặc biệt khác sẽ được xác nhận của người có thẩm quyền.