Hiệu năng từ chip A17 Bionic của iPhone 15 Pro Max

Hiệu năng từ chip A17 Bionic của iPhone 15 Pro Max "thổi bay" đối thủ

Kết quả đánh giá hiệu năng Geekbench cho thấy chip A17 Bionic 3nm dễ dàng vượt qua chip Snapdragon 8 Gen 3 4nm.

1.

Hiệu năng từ chip A17 Bionic của iPhone 15 Pro Max "thổi bay" đối thủ

Theo nguồn tin từ @NaveenTechWala, chip A17 Bionic của Apple, bộ xử lý ứng dụng (AP) đầu tiên được sử dụng trong điện thoại thông minh được sản xuất trên quy trình 3nm đã chính thức được đánh giá qua bài kiểm tra điểm chuẩn Geekbench. SoC sẽ cung cấp sức mạnh cho iPhone 15 Pro đã đạt 3269 điểm đơn lõi và 7666 điểm đa lõi. Con số này vượt xa so với chip Snapdragon 8 Gen 3 4nm với số điểm lần lượt là 2.223 và 6.661.

Hiệu năng từ chip A17 Bionic của iPhone 15 Pro Max thổi bay đối thủ

Chip Qualcomm đã được trang bị bên trong Galaxy S24+ trong quá trình kiểm tra Geekbench. Theo đó, chip A17 Bionic đạt điểm cao hơn "đối thủ" 47% trong bài kiểm tra đơn lõi và cao hơn 15,1% trong bài kiểm tra đa lõi.

Dự kiến, chip A17 Bionic sẽ được tích hợp bên trong các mẫu iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max trong khi iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ chỉ có chip A16 Bionic 4nm – đang được sử dụng bên trong iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

So với điểm Geekbench của A16 Bionic là 2531 (đơn nhân) và 6460 (đa nhân), A17 Bionic đạt điểm cao hơn 29% trong bài kiểm tra đơn nhân và cao hơn 19% trong bài kiểm tra đa nhân. Tốc độ xung nhịp tối đa của A17 Bionic theo bài đăng X là 3,7 GHz, khá khớp với tin đồn trước đó.

Hiệu năng từ chip A17 Bionic của iPhone 15 Pro Max thổi bay đối thủ

A17 Bionic cũng tạo ra Điểm chuẩn điện toán là 30669, cao hơn so với 23000 điểm của iPhone 14 Pro chạy chip A16 Bionic. Thử nghiệm này đo hiệu suất của GPU bằng cách mô phỏng cách GPU thực hiện các tác vụ điển hình như xử lý hình ảnh, thị giác máy tính và học máy.

Chip A16 Bionic 4nm chứa 16 tỷ bóng bán dẫn và chip A17 Bionic được dự đoán có các bóng bán dẫn nhỏ hơn. Thay đổi này giúp chip tích hợp nhiều bóng bán dẫn hơn, mạnh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

Nguồn: 24h & tạp chí điện tử Nông thôn Việt