Hướng dẫn cách cố định dòng, cột trong Excel chi tiết

Hướng dẫn cách cố định dòng, cột trong Excel chi tiết

Cố định dòng, cột trong Excel sẽ giúp người dùng theo dõi nội dung ở những bảng dữ liệu dài tiện lợi hơn. Hãy cùng MediaMart xem ngay hướng dẫn cách cố định dòng, cột trong Excel đơn giản, chi tiết dưới dây.

1.

Cách cố định dòng trong Excel

1.1 Cố định dòng đầu tiên trong Excel

Để cố định dòng đầu tiên trong Excel bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình chính của Excel, nhấn chọn vào thẻ View => Chọn Freeze Panes => Chọn Freeze Top Row để cố định hàng đầu tiên.


Bước 2: Kết quả dòng được cố định sẽ được đánh dấu bằng một đường kẻ đen, đậm hơn so với đường kẻ các dòng khác trong bảng tính.


1.2 Cố định nhiều dòng trong Excel

Bên cạnh cố định hàng trên cùng thì người dùng cũng có thể cố định nhiều hàng bắt đầu từ hàng trên cùng xuống.

Bước 1: Xác định nhóm dòng cần cố định, đặt trỏ chuột tại ô đầu tiên của dòng nằm phía dưới nhóm dòng cần cố định. Nghĩa là nếu bạn cố định 2 hàng đầu thì đặt trỏ chuột ở hàng thứ 3.


Bước 2: Nhấn chọn thẻ View => Nhấp vào Freeze Panes => Nhấn chọn Freeze Panes.


Bước 3: Kết quả 2 hàng đầu trong bảng đã được cố định2.

Cách cố định cột trong Excel

2.1 Cố định cột đầu tiên trong Excel

Để cố định cột đầu tiên trong Excel bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn thẻ View => Tiếp theo chọn vào Freeze Panes => Cuối cùng, chọn Freeze First Column để cố định cột đầu tiên trong bảng tính.


Bước 2: Kết quả cột đầu tiên trong bảng được cố định như hình dưới đây. Cột được cố định sẽ được đánh dấu bằng đường kẻ đậm hơn so với các cột khác.


2.2 Cố định nhiều cột trong Excel

Bước 1: Tương tự với việc khóa nhiều dòng, bạn cũng cần xác định nhóm cột cần cố định => Đặt trỏ chuột tại ô thuộc dòng đầu tiên của cột nằm bên phải nhóm cột cần cố định. Nghĩa là nếu bạn cố định 2 cột đầu thì đặt trỏ chuột ở cột thứ 3.


Bước 2: Chọn thẻ View => Nhấn Freeze Panes => Chọn Freeze Panes


Bước 3: Kết quả 2 cột đầu trong bảng đã được cố định


3.

Cố định nhiều dòng, cột cùng lúc trong Excel

Bước 1: Để cố định nhiều dòng, cột cùng lúc trong Excel thì bạn chọn một ô bên dưới dòng cuối cùng và ở bên phải cột cuối cùng bạn muốn cố định.

Chẳng hạn để cố định 2 dòng và 2 cột đầu tiên thì bạn cần đặt trỏ chuột tại ô C3, tức là ô bên dưới dòng cuối cùng và ở bên phải cột cuối cùng các dòng, cột bạn muốn khóa.


Bước 2: Chọn thẻ View => Nhấn vào Freeze Panes => Chọn Freeze Panes.

Bước 3: Lúc này xuất hiện đường sẫm màu ở cả cột và dòng nghĩa là bạn đã cố định thành công.